2 találat összesen.
 
veszélyesség   hazard
 veszélyesség

egy vegyi anyag azon immanens tulajdonsága, képessége, hogy kárt tud okozni. Ennek előrejelzése a fizikai-kémiai tulajdonságok alapján is lehetséges (QSAR), de pontosabb a becslés, ha környezettoxikológiai mérési eredményekből, a vegyi anyag perzisztenciájából és bioakkumuláló képességből indulunk ki. A veszélyes vegyi anyag környezetbe kerülésekor veszélyessége a környezettel való kölcsönhatása miatt realizálódik, ezért ekkor már környezeti kockázatról beszélünk.

 hazard

Roman'">the hazard is a property or set of properties, that make a substance dangerous. (Source: REACH Glossary)

veszélyességi osztály, REACH   hazard classes, REACH
 veszélyességi osztály, REACH

a vegyi anyagok osztályozása során a veszélyességi osztályok leírják az anyag, vagy a készítmény jelentette kockázat természetét. A 67/548/EGK irányelv alapján 15 veszélyességi osztály van. Az anyag és a készítmény lehet: a) robbanásveszélyes; b) oxidáló; c) rendkívül tűzveszélyes; d) fokozottan tűzveszélyes; e) tűzveszélyes; f) nagyon mérgező; g) mérgező; h) ártalmas; i) maró hatású; j) irritatív hatású; k) szenzibilizáló; l) rákkeltő; m) mutagén; n) reprodokciót károsító; o) környezetre veszélyes. A GHS alapján ezeket az osztályokat a veszélyesség szerinti osztályozás fogja helyettesíteni.

 hazard classes, REACH

the type of hazard is described by hazard classes. Generally these are subdivided into hazard categories which express the level of hazardousness.
Altogether the GHS comprises 16 classes for physical-chemical hazards, 10 classes for health hazards, and one class for hazards to the aquatic environment.