3 találat összesen.
 
reprotox   reprotox
 reprotox

lásd reproduktív toxicitás.

 reprotox

see as reproductive toxicity.

reprotox, reprotoxikus   reprotoxic
 reprotox, reprotoxikus

reprotoxikus az a vegyi anyag, mely káros hatást gyakorolhat a reproduktivitásra. A reproduktivitásra gyakorolt káros hatás, magába foglalja a nemzőképességet, valamint az utódok számát és genetikai állományát károsan érintő mutagén, citotoxikus, teratogén hatásokat, valamint az anyatejjel táplált csecsemőket, a tejen keresztül érintő káros hatásokat. Lásd még reproduktív toxicitás.

 reprotoxic

reprotoxic is a chemical substance, which may cause reproductive toxicity. Reproductive toxicity includes adverse effects on sexual function and fertility in adult males and females, as well as developmental toxicity in the offspring.

Reproductive Toxicity is differentiated into:
– adverse effects on sexual function and fertility;
– adverse effects on development;
– effects on or via lactation.

reprotoxikus hatás, REACH   reprotoxicity, REACH
 reprotoxikus hatás, REACH

a reprodukciót károsító hatások különös aggodalomra adnak okot, mivel az emberi faj folytonossága a reprodukciós ciklus sértetlenségétől függ. Ez többszörösen különböző végpontok által jellemezhető, mint a férfi és női reprodukciós funkciók vagy képesség (fogamzóképesség) károsodásától, nem örökletes káros hatások keltése az utódban (fejlődési toxicitás) és a szoptatásra gyakorolt vagy az által közvetített hatások.
A reprodukciót károsító hatások felbecsülésének célja a következők megállapítása:

  • az embereknek illető anyagnak való expozíciója össze volt-e kapcsolódva a reprodukciót károsító hatásokkal;
  • az emberi adatoktól különböző információk alapján előre lehet-e jelezni, hogy az anyag a reprodukciót károsító hatásokat idéz elő az emberekben;
  • a terhes nő potenciálisan hajlamosabb-e az általános toxicitásra;
  • az adag-válasz viszony a reprodukciót károsító minden hatásra.

Forrás: REACH

 reprotoxicity, REACH

reproductive toxicity is of obvious high concern because the continuance of the human species is dependent on the integrity of the reproductive cycle. It is characterised by multiple diverse endpoints, such as impairment of male and female reproductive functions or capacity (fertility), induction of non-heritable harmful effects on the progeny (developmental toxicity) and effects on or mediated via lactation.
The objectives of assessing reproductive toxicity are to establish:

  • whether exposure of humans to the substance of interest has been associated with reproductive toxicity;
  • whether, on the basis of information other than human data, it can be predicted that the substance will cause reproductive toxicity in humans;
  • whether the pregnant female is potentially more susceptible to general toxicity;
  • the dose-response relationship for any adverse effects on reproduction.

Source: REACH