1 találat összesen.
 
oldószer   solvent
 oldószer

általános értelemben folyékony vagy gázhalmazállapotú elegyeknek az a része, amely nagyobb mennyiségben van jelen a többihez képest. Az oldószer lehet folyadék vagy gáz, mely oldhat szilárd, folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagot, ami által oldat keletkezik.
A gyakorlatban olyan folyadékokat értünk alattuk, melyek több anyagot is jól oldanak és viszonylag könnyen és olcsón beszerezhetőek, alacsony forráspontjuk miatt könnyen elpárologtathatóak, ledesztillálhatóak. Legtöbbjük színtelen, jellegzetes szagú folyadék.
Legelterjedtebb oldószer a víz.
Szervetlen oldószerek a savak és a lúgok.
A szerves oldószerek között kémiailag igen eltérő vegyületek lehetnek, így szénhidrogének, nyílt láncúak (pl. hexán) és gyűrűsek (pl. ciklohexánhexán) és aromások, (pl. benzol és származékai) alkoholok, acetonok, éterek, észterek, klórozott alifás és aromás szénhidrogének, stb. A szerves oldószereket polaritásuk alapján is meg szokták különböztetni: poláros, apoláros.
A szerves oldószerek között jó néhány veszélyes anyag van: tűz- és robbanásveszélyes, maró, toxikus, mutagán és reprotoxikus anyagok.
Legismeretebb nem ipari használataik: száraztisztítás, melyhez tetraklóretilént vagy perklóretilént használnak, a festékek hígításához toluolt vagy terpentint, a körömlakk lemosásához acetont vagy etilacetátot, folttisztításhoz hexánt vagy petrolétert, parfümümanyagok oldásához alkoholt, stb.
Az iparban a gyógyszeripar, a szerves vegyipar, a polimeripar és a növényvédőszergyártás fogyasztja a legtöbb oldószert. 2005-ben 17.9 millió tonna volt a világ oldószerhasználata.

 solvent

A solvent is a liquid or gas that dissolves a solid, liquid, or gaseoussolute, resulting in a solution.To distinguish between solutes and solvents, solvents are usually present in the greater amount.
The most common solvent in everyday life is water.
Commonly-used solvents are the organic solvents, which usually have low boiling point, can easily be removed by destillation or evaporation. solvents are usually clear and colorless liquids and many have a characteristic odor. 
Common uses for organic solvents are in dry cleaning (tetrachloroethylene), as paint thinners, as nail polish removers and glue solvents (acetone, methyl acetate, ethyl acetate), in spot removers (e.g. hexane, petrol-ether), etc. In 2005, the worldwide market for solvents had a total volume of around 17.9 million tons, which led to a turnover of about 8 billion Euro.