1 találat összesen.
 
környezeti elem   environmental element
 környezeti elem

a környezet térbeli, morfológiai és funkcionálisan körülhatárolható része. A környezeti elemekre jellemző ökoszisztémák különbségei, valamint környezeti menedzsmentjük, szennyezettségük, kockázataik kezelése és a jogi szabályozás specifikumaira visszavezethető okok miatt az alábbi környezeti elemeket szokták megkülönböztetni: levegő, felszíni víz és üledék, földtani közeg (alapkőzet, talaj), felszín alatti víz (rétegvizek, talajvíz). Minden környezeti elem több fázisból, szervetlen és szerves összetevőkből és élőlényekből (bióta) áll.

 environmental element