4 találat összesen.
 
hatás   effect
 hatás

A vegyi anyagokkal és a vegyi anyagok környezeti kockázatával kapcsolatban a hatás a vegyi anyagok bármilyen kölcsönhatása vagy befolyása biológiai és ökológiai rendszerek bármilyen szintű elemére: a molekuláris szinttől az ökoszisztéma szintig.

 effect
hatáskategória, LCA   impact category, LCA
 hatáskategória, LCA

a hatáskategória az életciklus felmérésben használt kifejezés.

Az életciklus során a természetből kinyert nyersanyagok fogyasztásának és a természetbe juttatott kibocsátásoknak környezeti hatásuk van. A hatáskategória egy adott környezeti problémával összefüggő hatást fejez ki, amellyel kapcsolatba hozhatók az adatgyűjtés során (ld. életciklus leltárelemzés) számszerűsített nyersanyagok és kibocsátások (ún. bemenő és kimenő áramok).

Ilyen hatáskategóriák például a globális felmelegedés, az ózonlyuk képződés, az eutrofizáció, a szmog képződés, a humán toxicitás, az ökotoxicitás.

 impact category, LCA
hatásterület   impact area
 hatásterület

az a terület vagy térrész, ahol jogszabályokban meghatározott mértékű környezetre gyakorolt hatás a környezethasználat során bekövetkezett vagy bekövetkezhet.

 impact area
hatásvizsgálat (környezeti hatásvizsgálat)   hatásvizsgálat (környezeti hatásvizsgálat)
 hatásvizsgálat (környezeti hatásvizsgálat)

a környezetre jelentős hatás gyakorló tevékenységek megkezdése előtt kell végezni.

 hatásvizsgálat (környezeti hatásvizsgálat)