4 találat összesen.
 
klórozott alifás szénhidrogének
 klórozott alifás szénhidrogének

klórtartalmú alifás szerves anyagok csoportja, ahova elsősorban oldószerek tartoznak, melyek közül a legismertebbek: a perklóetilén (PCE), triklóretilén (TCE), 1,1,1-triklóretán (TCA), 1,1-diklóretán (DCE), klórmetán, diklórmetán, kloroform, széntetraklorid.
Gyakori talaj- és talajvíz-szennyező anyagok, többük karcinogén ( 1,2-Diklóretán, vinilklorid és a TCE és némelyek növénytoxikusak. Az ökoszisztéma más tagjaira nem gyakorolnak ismert hatást. A leggyakoribb klórozott alifás szénhidrogének az 1. táblázatban láthatóak.

1. táblázat: Leggyakrabban előforduló klórozott alifás talajszennyező anyagok

Vegyület

Angol rövidítés képlet Egyéb nevek
Klórmetán CM CH3Cl Metilklorid
Diklórmetán DCM CH2Cl2 Metilénklorid
Triklórmetán TCM CHCl3 Kloroform
Tetraklórmetán TeCA CCl4 Széntetraklorid
Klóretán CE CH3-CH2Cl Etilklorid
1,1-Diklóretán 1,1-DCA CH3-CHCl2 Etiléndiklorid
1,2-Diklóretán 1,2-DCA CH2Cl-CH2Cl Etilénklorid
1,1,1-Triklóretán 1,1,1-TCA CH3-CCl3
1,1,2-Triklóretán 1,1,2-TCA CHCl2-CH2Cl Viniltriklorid
Klóretén CE CH2=CHCl Vinilklorid
1,1-Diklóretén 1,1-DCE CCl2=CH2 Diklóretilén
cisz-1,2-Diklóretán c-1,2-DCE CHCl=CHCl Diklóretilén, acetilénklorid
transz-1,2-Diklóretán t-1,2-DCE CHCl=CHCl Diklóretilén, acetilénklorid
Triklóretén TCE CHCl=CCl2 triklóretiléne
Tetraklóretén TeCE CCl2=CCl2 Tetraklóretilén

Ezek az alifás komponensek illékonyak és relative jól oldódnak vízban, és aerob körülmények között nem vagy alig biodegradálhatóak. Emiatt ipari területek felszín alatti vizeiben ez az egyik leggyakoribb perzisztens, emiatt felhalmozódott, szennyezőanyag, mely veszélyezteti az ivóvízbázisokat.

2. táblázat: Klórozott alifás talajszennyező anyagok fizikai-kémiai tulajdonságai

Vegyület

Móltömeg
g mol-1
Sűrűség
g ml-1
Forráspont
°C
Vízoldhatóság
mg l-1
Gőznyom
Hgmm
Log Kow
Klórmetán 50.49 0.92 -23.7 5235 3756 0.91

Diklórmetán 84.94 1.34 40 13200 438 1.25

Triklórmetán 119.38 1.50 61.7 8700 151 1.97

Tetraklórmetán 153.82 1.58 76.7 780 91 2.64

Klóretán 64.52 0.9 12.3 5700 1.5 1.43

1,1-Diklóretán 98.96 1.18 57.3 4767 226 1.79

1,2-Diklóretán 98.96 1.26 83.5 8606 82 1.48

1,1,1-Triklóretán 133.41 1.35 74.1 1250 100 2.49

1,1,2-Triklóretán 133.41 1.44 114 4394 23 2.38

Klóretén 62.5 0.92 -14 2763 2660 1.38

1,1-Diklóretén 96.94 1.22 32 3344 500 2.13

cisz-1,2-Diklóretán 96.94 1.27 60 3500 206 1.86

transz-1,2-Diklóretán 96.94 1.25 48 6260 300 1.93

Triklóretén 131.39 1.47 87 1400 74 2.53

Tetraklóretén 165.83 1.63 121 240 19 2.88

3. táblázat: Néhány klórozott alifás vegyület biodegradálhatósága

Vegyület

Aerób degradálhatóság

Aerób degradálhatóság koszubsztráttal

Anaerób degradálhatóság koszubsztráttal

Klórmetán

-

+

+

Diklórmetán

+

+

+

Triklórmetán

-

+

++

1,1-Diklóretán

+

+

+

1,2-Diklóretán

-

+

+

1,1,1-Triklóretán

-

+

++

Vinilklorid

+

+

+

1,1-Diklóretén

-

+

+

Triklóretén

-

++

++

Tetraklóretén

-

-

++

Szennyezett talaj és talajvíz remediációját kémiai vagy biológiai degradációval lehet megoldani, reduktív deklórozással vagy fémvas (ZVI) alkalmazásával..
A klórozott alifás szénhidrogének együttes szennyezettségi határértéke a magyar határértékrendszerben: talajra: 0,1 mg/kg, felszín alatti vízre: 40 μg/liter. Általában egy csoportban tárgyalják a többi halogénezett alifás szénhidrogénnel.

klórozott aromás vegyületek
 klórozott aromás vegyületek

minden olyan klórozott vegyi anyag, mely legalább egy benzolgyűrűt tartalmaz. Ilyenek a benzol, a toluol, a fenol, a naftalin, a bifenil, melyek 1−6 vagy vagy több klórt tartalmazhatnak a gyűrűszámtól függően. A klórozott aromás vegyületeket intermedierként használja a gyógyszeripar, az agrokémiai iparok és a festékgyártás.

klórozott oldószerek
 klórozott oldószerek

a klórozott oldószerek olyan klórtartalmú szerves anyagok, melyek más anyagokat képesek feloldani. legismertebb képviselőik a triklóretilén, a tetraklóretilén vagy perklóretilén és a metilénklorid. Mivel nem gyúlékonyak, ezért nagyon eleterjedtek a fémiparban a fémek felületének zsírtalanítására (pl. galvanizálás előtt) és textíliák száraz tisztítására. A 1,1,1,-trikóretánt 1995-ben a Montreáli Protokoll értelmében kivonták a forgalomból.

A klórozott oldószerek használata kezd visszaszorulni, a környezetben viszont perzisztens, toxikus és mutagén szennyezőanyagként hosszú időn keresztül megmaradnak.

A fémipari és ruhatisztítási használat során mindenütt a világon nagy mennyiségben kerültek klórozott oldószerek a talajba, illetve a talajvízbe. Mivel a víznél nehezebb folyékony anyagokról van szó, a talajra kerülést követően annak egyre mélyebb rétegeibe szivárognak be, elérik a talajvizet, és a talajívzréteg alján a vízzáró réteg bemélyedéseiben lencsék formájában összegyűlnek. A lencsék láthatatlan felszín alatti szennyezőforrásként hosszú időn keresztül képesek szennyezetté tenni a lencse fölött áramló talajvízet. További problémát jelent, hogy a vízzáró réteg nem működik zárórétegként a klórozott oldószerekkel szemben, azok még az agyagrétegen is képesek átszivárogni, mi több képesek járatokat vágni (vájni) a felső vízzáró rétegben és az alá kerülve elszennyezni a rétegvizeket is.

A talajba került klórozott oldószerek nemcsak a talajt és a talajvizet veszélyeztetik, de illékonyságuk miatt a talaj pórusait kitöltik gőzeikkel, melyek aztán lassan felefele diffundálnak, ki a talajból. Ha a szenyezett talaj vagy a mélyben rejtőző lencse fölött épület áll, akkor az oldószegőzök összegyűlhetnek az épület légterében megmérgezve az ott tartózkodókat.

klórozott paraffin vegyületek
 klórozott paraffin vegyületek

a klórozott paraffinokat a kőolajlepárlással előállított folyékony n-paraffinok vagy a szilárd paraffin-viasz klórozásával nyerik. A klórozott paraffinokat lágyítószerként alkalmazzák polimerekhez, festékekhez, bevonatokhoz és ragasztókhoz. A nagyobb klórtartalmúakat tűzoltó vagy tűzgátlószerként használják, műanyagokhoz, építőanyagokhoz adva. Fémmegmunkáláshoz, gépekhez kenőanyagot klszítenek belőle. Bőrpuhításra, kikészítésre is használják.