Ipari parkok Magyarországon

Kép forrása: 
http://www.deldunantul.com/old/download.php?id=813
Leírás szerzője: 
KÖRINFO
Ipari parkok

A térkép a 20045−2005-ben létező ipari parkokat mutatja be térképen.

Közép-Magyarország hivatalos ipari parkjainak ismertetőjét erre a linkre kattintva találhatja meg.

Ipari park fogalma

<!--[if gte mso 9]> Normal 0 21 <![endif]-->

Az ipari park olyan telepszerűen létesített ipari és szolgáltató létesítmények együttese, amely főként kis- és középvállalkozások számára a kor színvonalán képes biztosítani a korszerű gyártmányok előállításához, a modern technológiák alkalmazásához nélkülözhetetlen feltételeket.

A park egyfelől a termelőtevékenységhez elengedhetetlenül szükséges fizikai infrastruktúra (energia, víz, telefon, szennyvíztisztító stb.) igénybevételét teszi lehetővé, másfelől pedig olyan szolgáltatásokkal (szellemi infrastruktúra) segíti a vállalkozókat, amelyek ma már nélkülözhetetlen részei a sikeres üzletvitelnek (pl. ügyvitelszervezés, pénzügyi-számviteli ügyintézés, PR, marketing, külkereskedelem bonyolítása, hitel ügyintézés, beruházási, fejlesztési, jogi tanácsadás, stb.). A park körülhatárolt működéséről gazdasági társaság gondoskodik.

Az ipari parkok tehát ingatlanüzletek. A befektetők célja az, hogy a megszerzett területeket és ingatlanokat olyan módon alakítsa ki és fejlessze, aminek végeredményeként azokat különböző (közüzemi, infrastrukturális, stb.) szolgáltatásokkal ötvözve magas haszon reményében különböző konstrukciók (tulajdonjog átadása, bérbeadás, stb.) formájában értékesíthesse. Az ipari parkok létesítése és fejlesztése általában az önkormányzatok aktív szerepvállalását, illetve cselekvési területük bővítését is eredményezi.

Jelentős forrásként megjelenik a bankszféra is, amely az úgynevezett projekt-finanszírozás keretében egy „zöldmezős” beruházásba a  költségeknek akár 70-80 %-át is hajlandó megelőlegezni. Hasznuk a közvetlen kamatokon túl a létesülő új termelő és szolgáltató kapacitások pénzforgalmából származhat.

A magyar kormány is fokozott figyelmet fordít arra, hogy megerősítse az ipari parkok hálózattá fejlesztésének stratégiai szerepét. Ennek is köszönhető, hogy az ipari park egy modernizációs és tőkebefektetési folyamat kiemelt területévé vált az utóbbi néhány évben és ez a pozíciója mindinkább erősödni látszik.

Szerző által felhasznált források: 

miau.gau.hu/miau/10/lakatos/diploma.doc