Döntéstámogató rendszer: alapismeretek a zajról és a rezgésről

Szerző: Akusztika Kft.

A környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet a környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról

A környezeti zaj hatásterületek ismertetése

93/2007. (XII.18.)KvVM rendelete alapján a hatásterületek ismertetése

284/2007. (X. 29.) Korm. Rendelet a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairó