Alapismeretek a hulladékokról

 Szerző: Weprot Kft.

A hulladékgazdálodással kapcsolatos alapvető fogalmak

A hulladék és a veszélyes hulladék fogalmának tisztázása, a hulladékok osztályozásának, csoportosításának lehetőségei.