Ammónia

Kép forrása: 
http://hu.wikipedia.org/wiki/Amm%C3%B3nia
Leírás szerzője: 
Magai Zsolt

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA

Név
IUPAC név

Ammónia
Azán [1]

Vegyületcsoport

Szervetlen nitrogénvegyületek

CAS szám

7664-41-7 [1]

Molekulaképlet

NH3

Megjelenés

 Színtelen, szúrós szagú gáz  [1]

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

A termelt ammónia zömét műtrágyaként hasznosítják. Keletkezik továbbá a textil, műanyag, robbanóanyag gyártáskor, ill. papír és tisztítószeriparban, ill. hűtőközegként is használják (hűtőgépekben) [9]

Elsődleges hatás

Belélegezve mérgező, égési sérüléseket okozhat.
Az ammóniagőz koncentrációjától függően az expozíció ingerelheti a szemet, orrot és torkot, köhögést és légzési nehézséget okozhat [11]

Mellékhatások

A felhalmozódó ammónium zavartságot, levertséget, majd későbbiekben eszméletlenséget, kómát okoz [10]
A tüdőödéma a súlyos expozíció után 48 órán belül jelentkezhet és végzetessé válhat [11]

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

17,0304 g/mol [1]

Sűrűség

Folyadék: 0,6836 g/cm3 (0 °C, 101,3 kPa)
Gáz: 0,7714 g/l (0 °C, 101,3 kPa)  [11]

Olvadáspont

-77,7 °C [7]

Forráspont

-33,35 °C [7]

Gőznyomás

861 kPa 20 °C-on [11]

Vízoldhatóság

Rendkívül jól oldódik 510-531 g/l 20 °C-on [11]

Stabilitás

A tervezett tárolási körülmények között termikusan stabil. Hőközlés a folyadék elpárolgását okozhatja.
Az ammónia hevesen reagál hipokloritokkal, a higany és a halogének instabil vegyületeket képeznek, amelyek robbanásra hajlamosak.
Megtámadja a rezet, cinket, alumíniumot, kadmiumot és ötvözeteiket.
A higany- és ezüstoxiddal mechanikai ütésre érzékeny vegyületek képződése közben reagál.
Az ammónia gáz hevesen reagál a nitrogénoxidokkal és erős savakkal.
[11]

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

1.61 x 10-5 atm-m3/mol (25°C) [5]

Kow

log Kow = 0.23 [5]

Koc  [l/kg]

-

pKa

9,25 (25°C) [5]

BCF, biokoncentráció

-

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

A légkörben lebomolhat fotolízissel vagy semlegesítik a levegő savas szennyezései. [11]

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Az ammónia biológiailag lebontható a vízben.
Vízben a mikroorganizmusok nitrifikálhatják vagy adszorbeálódik az üledék vagy a kolloidok részecskéin.
A talajban a mikroorganizmusok az ammóniát gyorsan nitrát ionná oxidálják. [11]

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

0,5 mg/liter
Karszt-, talaj-, partiszűrésű vízbázisok esetén: 0,2 mg/liter  [12]

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

A Hernád folyó ammónium-tartalma (2000.01.01. adatok):
8 mg/l [8]

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

A felszíni vizekben a szabad ammónia (nem ionizált) toxikus a vízi élőlényekre, azonban az ammónium-ion, ami a vízen legtöbbször túlsúlyban van, nem toxikus. A víz ammóniával való szennyeződése esetén a keletkező ammónium sók nem jelentenek mérgezési veszélyt. A pH 7,5 fölé emelkedése a nem ionizált ammónia szintjének növekedéséhez vezet. [11]

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

EC50 - Daphnia magna ; 39,7mg/l
EC50 - alga ; 2700 mg/l
LC50 - hal ; 0,481-1,406 mg/l    [11]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

LOEC - Musculium transversum ; 28 nap ; 0.63 mg/liter [5]
NOEC – Coloburiscus humeralis ; 29 nap ; 0,16 mg/liter [5]

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Bőrön
A bőrre fröccsenő folyékony ammónia égéshez hasonló fagyási sérüléseket okoz. Gőze a levegő nedvességtartalmának jelenlétében irritálhatja bőrt.

Szemen
Kis koncentrációi ingerelhetik a szemet és könnyezést okozhatnak, nagyobb koncentrációk (1000  ppm felett) súlyos sérülést okozhatnak.
Folyadékcseppjei maradó szemsérülést okozhatnak, amelynek teljes mértéke nem jelentkezik az első napokban.

Lenyelés 
 A folyékony ammónia lenyelése valószínűtlen.

Belégzés 
 A szagküszöbérték egyes személyeknél 5 ppm, a legtöbb embernél 25 ppm. 50-100 ppm-nél a legtöbb személynél irritációt tapasztaltak.
Az ammóniagőz koncentrációjától függően az expozíció ingerelheti a szemet, orrot és torkot, köhögést és légzési nehézséget okozhat. Nagyobb koncentrációk még rövid idő alatt is súlyos tüdősérülést okozhatnak. [11]

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Ürítés

Endokrin rendszert károsító

-

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

Égési sérülést okoz [11]

Mutagén

-

Karcinogén

-

Reprotoxikus, teratogén

-

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50 – inhalációs út ; 2,9-13,8 mg/l  [11]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

-

- nincs adat

Szerző által felhasznált források: 

[1]. Wikipédia
       http://hu.wikipedia.org/wiki/Amm%C3%B3nia

[2]. ESIS (European chemical Substances Information System)       http://ecb.jrc.ec.europa.eu/esis/index.php?LANG=hu&GENRE=CASNO&ENTREE=76...

[3]. ESIS (European chemical Substances Information System)
       http://ecb.jrc.ec.europa.eu/IUCLID-DataSheets/7664417.pdf

[4]. UCLA Chemistry and Biochemistry
       http://www.chem.ucla.edu/harding/tutorials/acids_and_bases/pKa_table.html

[5]. Water Framework Directive Site; Environment Agency: Using science to create better place;       Proposed EQS for Water Framework Directive Annex VIII substances: ammonia (un-ionised)       http://www.wfduk.org/LibraryPublicDocs/sr12007-ammonia

[6]. Vízlabor hobbi szinten: pH-, ORP-, TDS-, EC-mérés és értelmezés, LABORNITE Kft       http://www.vizlabor.shp.hu/hpc/web.php?a=vizlabor&o=veszelyes_anyagok_az...

[7]. TOXNET (Toxicology Data Network, NLM US, National Library of Medicine)       http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~y5QgeQ:1

[8]. Szabolcsik Andrea, Szilágyi Eszter, Bodnár Ildikó, Fórián Sándor: Vízminőség monitoring rendszere a Hernád völgyben, Debreceni Műszaki közlemények 2009/1-2      http://www.mfk.unideb.hu/userdir/dmk/docs/20091/09_1_06.pdf

[9]. Dr. Fleit Ernő: Környezeti Kárelhárítás c. tárgy diasora, BME Vízi Közmű és Környezetmérnöki       Tanszék
 http://www.szennyviztudas.bme.hu/files/Mik%20azok%20a%20mikroszennyezo%20anyagok_0.ppt

[10]. 50plusz.hu – időskor, öregkor, étrendek, mozgássor -, Dr. Novák István: Ammónium,          laboreredmények, Vérszérumból végzett vizsgálat
http://www.50plusz.hu/services/labor/body/Ammonium?id=66

[11]. Vízmentes ammónia biztonsági adatlapja
         http://www.nitrogen.hu/index.php?option=com_rokdownloads&view=file&Itemid=38&id=248:ammnia-vzmentes_2009&lang=hu

[12]. Vízkutató Vízkémia Kft. Akkreditált Vizsgálólaboratórium: Kémiai paraméterek és         ivóvízhatárértékek (kivonat a 201/2001 (X.25.) Az Ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló Korm. rendeletből, összehasonlítva a fontosabb nemzetközi határértékekkel)         http://www.vizkemia.hu/letoltes/hatarertek.pdf