A magyarok erede

Kép forrása: 
http://www.tankonyvtar.hu/site/img/historia/2001_01-03_02_gyorffy2_original.jpg
Leírás szerzője: 
KÖRINFO
http://www.tankonyvtar.hu/site/img/historia/2001_01-03_02_gyorffy2_original.jpg

Semino és munkatársai népünk vonatkozásában az alábbi megállapításokat tették:

1. A magyar nép ősei a napjainktól számított 40−35 ezer évvel ezelőtt Európában elsőnek megjelent europoid őstelepesek között voltak. 
2. A magyar nép populációgenetikai szempontból ma Európa egyik legkarakterisztikusabban elhatárolható népessége (amire az Eu19 haplotípus - őskőkori genetikai marker - igen nagy, kontinensünk népei között a magyarokban legnagyobb százalékarányban kimutatható jelenléte utal). 
3. A magyar nép legközelebbi − genetikai szinten igazolható − rokonai a lengyel, az ukrán, továbbá a horvát nép. 
Semino és társainak közlése az első olyan nyugat-európai tudósoktól származó kollektív állásfoglalás, mely a magyarság őseurópai genetikai jellemzőit állapította meg.