Kovalens kötés

Kép forrása: 
Weprot Kft.
Leírás szerzője: 
Weprot Kft.

A kationok és az anion között kovalens kötés alakul ki, s ennek megfelelően a hidrogén kationok behúzódnak az oxigén anion elektronhéjába, de a molekulában lévő atomok elektronelvonó képessége nem olyan nagy, hogy a másik atom elektronját megtölthesse.

A szoros kötés eredménye a vízmolekula kis sugara (1,35 Å) az oxigénhez viszonyítva. Az erős kovalens kötés következménye a viszonylag nagy olvadás- és forráspont (légköri nyomáson 0 °C és 100 °C), a nagy fajlagos olvadáshő (0 °C-on 3,35 * 105 J/kg), a nagy fajlagos forráshő (100 °C-on 2,26 * 106 J/kg), valamint a jelentős fajhő.