Magyarország tájtípusai

Kép forrása: 
http://magyartortenelem.lapunk.hu/tarhely/magyartortenelem/kepek/image111jpg.jpg
Leírás szerzője: 
BME ABÉT
Magyarország tájtípusai

A csatolt térkép Magyarország legfontosabb tájtípusait ábrázolja szorosan kapcsolódva a domborzat nagyobb egységeinek földtani és szerkezeti felépítéséhez.

A földkéreg kisebb-nagyobb egységeinek eredetét a lemeztektonika, illetve a szerkezetföldtan kutatja. E tudományterületek ugyanakkor csak oly mértékben foglalkoznak a mai domborzattal, amilyen mértékben a domborzat kialakulása összefügg a mélyszerkezettel, másképp fogalmazva: akkor, ha a felszínen a mélyszerkezet is tükröződik. A mai domborzat eredetével és jellemzésével, illetve a szerkezeti fölépítéshez fűződő kapcsolatával más tudományágak: a geomorfológia (felszínalaktan) és a szerkezetmorfológia foglalkozik. Ezek egyszersmind még tovább, a tájtípusokhoz is elvezetnek. A táj a mai felszínnek a domborzat meghatározta, de az éghajlat, a vízrajz, a növénytakaró és talaj által éppoly súllyal, kölcsönösen befolyásolt része.

Szerző által felhasznált források: 

http://magyartortenelem.lapunk.hu/?modul=oldal&tartalom=129422