Doxorubicin

Kép forrása: 
TOXNET
Leírás szerzője: 
KÖRINFO
Doxorubicin

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Doxorubicin
(8S,10S)-10-(4-amino-5-hydroxy-6-methyl-tetrahydro-2H-pyran-2-yloxy)-6,8,11-trihydroxy-8-(2-hydroxyacetyl)-1-methoxy-7,8,9,10-tetrahydrotetracene-5,12-dione

Vegyületcsoport

Gyógyszer hatóanyag

CAS szám

23214-92-8

Molekulaképlet

C27 H29 N O11

Megjelenés

Piros kristályok

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Gyógyszer hatóanyag
Adagolás:60-90 mg/testfelület m2  (Dr. Info)

Elsődleges hatás

Antibiotikum, rákellenes szer, DNS-el interkalálódik
Citotoxikus, mitózist gátol, DNS-el interkalál és a DNS megkettőződés során kialakult topoizomeráz II-DNS komplexet is stabilizálja (Neal, 2008)

Mellékhatások

Fehérvérsejtek száma lecsökken, hajvesztés, (HSDB)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

543,54 g/mol

Sűrűség

-

Olvadáspont

204 °C (HSDB)

Forráspont

-

Gőznyomás

-

Vízoldhatóság

1,2 g/L (DrugBank);

2%-ban oldódik (HSDB)

Stabilitás

-

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

-

Kow

logKow=-0,5 (DrugBank)
logKow=1,27, pH 7,4-en (HSDB)

Koc  [l/kg] 

-

pKa

8,33 (DrugBank)

BCF, biokoncentráció

-

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

-

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Nincs adat a mértékéről, de még toxikusabb bomlástermékek keletkeznek (MSDS)
Nem jól bidegradálható (BIOWIN programmal számított)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

EC50 = 1,42 mg/L, PLHC-1 MTT assay, hal hepatoma/máj sejttenyészet, citotoxicitást vizsgáló teszt, a teszt végpontja a mitokondriumok működésének leállása (Caminada et al. 2006)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

LOEC = 0,5 mg/L, SOS-Lux assay-ben citotoxikus volt (Baumstark-Khan et al. 2001)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

-

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Lebontás:
Legalább 6-féle végtermék a vizeletben, fő komponensek: doxorubicinol, (HSDB)

Endokrin rendszert károsító

-

Immunrendszert károsító

Igen, a fehérvérsejt számot csökkenti (HSDB)

Szövetkárosító

Kardiotoxikus (DrugBank)

Mutagén

  1. Ames teszt pozitív, TA98, TA2637, TA102, TA100, TA1538, 1,25-10 µg/plate mennyiségben
  2. Emlős-sejtvonalakon végzett in vitro kísérletekben pozitív (CCRIS)

Karcinogén

Állatkísérletekben karcinogén, emberi kacinogenitása nem bizonyított (HSDB)

Reprotoxikus, teratogén

Igen,
D kategóriás (humán és állati teratogén, mérlegelni kell a hatóanyag használatának előnyeit-hátrányait) (DrugBank)

Akut toxicitási adatok (LD50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

-

- nincs adat

Szerző által felhasznált források: 

Baumstark-Kha, C., Rode, A., Rettberg, P., Horneck, G., (2001) Application of the Lux-Fluoro test as bioassay for combined genotoxicity and cytotoxicity measurements by means of recombinant Salmonella typhimurium TA1535 cells, Analytica Chimica Acta, 437, 23–30

BIOWIN program, 2000 - 2009 U.S. Environmental Protection Agency for EPI SuiteTM, Version 4.00, January, 2009, [http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm]

Caminada, D., Escher, C., Fent, K., (2006) Cytotoxicity of pharmaceuticals found in aquatic systems: Comparison of PLHC-1 and RTG-2 fish cell lines, Aquatic Toxicology, 79, 114–123

CCRIS, Chemical Carcinogenesis Research Information System [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS]

DrInfo [http://www.drinfo.eum.hu/drinfo/pid/0/medicineApplication/oid/0/m,0100000002061 ]

DrugBank: [http://www.drugbank.ca/drugs/DB00997]

HSDB Hazardous Substances Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB ]

IMS - A gyógyszerhatóanyagok esetén a felhasznált mennyiség a magyarországi kórházi felhasználás és gyógyszertári értékesítés összesített adata. Források: az IMS Health piackutató és tanácsadó cég (IMS Hungary) által rendelkezésünkre bocsátott adatok, valamint az Országos Egészségbiztositási Pénztár (OEP) honlap [www.oep.hu]