Szervesanyag készlet Magyarország talajaiban

  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:6f691367f595feb93541db391e59669f' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>A talaj szerves anyagait humusznak nevezzük. A <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=humusz\" target=\"_blank\">humusz</a> a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=talaj\" target=\"_blank\">talaj</a>ba (<a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=%FCled%E9k\" target=\"_blank\">üledék</a>ekbe) kerülő holt szerves anyagból fizikai-kémiai folyamatok eredményeképpen képződő <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=kolloid\" target=\"_blank\">kolloid</a> anyag, melyet nagy fajlagos felület, nagy ionmegkötő és ioncserélő kapacitás jellemez. Mint pozitív, mind negatív ionok megkötésére képes, és a talaj szervetlen <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=kolloid\" target=\"_blank\">kolloid</a> anyagaival (<a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=agyag%E1sv%E1nyok\" target=\"_blank\">agyagásványok</a>), un. organominerális komplexet képez. A <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=szennyez%F5anyag\" target=\"_blank\">szennyezőanyag</a>ok megkötésben, kiszűrésében, semlegesítésében is fontos szerepe van. Főként <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=szerves%20szennyez%F5anyag\" target=\"_blank\">szerves szennyezőanyag</a>okat köt, de szerves komplexként fémionokat is megköt. A talaj elemkörfolyamataiban, a talaj tápanyagellátásában és a talaj szerkezetének kialakításában egyaránt fontos szerepet játszik. Kialakulására jellemző, hogy a nem mineralizálódott holt szervesanyag kisméretű szerves molekulái egyre nagyobb molekulákká kapcsolódnak össze, kondenzációs és polimerizációs reakciókban. A molekulák mérete a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=kolloid\" target=\"_blank\">kolloid</a> mérettartományig növekszik.<br />A humusz<a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=oszt%E1lyoz%E1s\" target=\"_blank\"> osztályozás</a>a kémiai jellemzők vagy funkció szerint történhet. <br />Kémiai humuszfrakciók:<br />1. Fulvosavak: 0,5% NaOH-dal kioldhatók és savanyításra sem csapódnak ki. Savas jellegű, redukáló hatású,viszonylag kisméretű molekulák, kis N és nagy O tartalommal, <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=fenol\" target=\"_blank\">fenol</a>os OH és savas funkcionális csoportokkal. Jó minőségű talajokban a humusz maximum 20%-a, savanyú erdőtalajokban akár 70%-ot is elérhet.<br />2. Huminsavak: 0,5% NaOH-dal kioldhatók, savanyításkor kicsapódnak. <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=kolloid\" target=\"_blank\">kolloid</a> mérettartományba tartozó, nagy N tartalmú, komplexképzésre hajlamos molekulák, vízben oldódó sóik a Na- és K-humátok vízben oldódnak, a vízben nem oldódó Ca, Mg, Fe és Al-humátok fontos szerepet játszanak a talaj vízálló szerkezetének kialakításában. További alcsoportjai a himatomelásav, a barna huminsav és a szürke huminsav, melyek molekulamérete, stabilitása és a szervetlen részhez való kapcsolódásának erőssége ebben a sorrendben nő. Színük is egyre sötétedik.<br />3. Humin és huminszén frakció: az előző két frakciótól eltérően nem oldható ki lúggal, ez a legstabilabb humuszfrakció, mely erősen kötődik a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=talaj\" target=\"_blank\">t</a>alaj szervetlen alkotóihoz. Neve is arra utal, hogy szénülési folyamatok eredményeképpen, diszperzen jön létre a talajban.<br />Funkcionálisan táphumuszt és szerkezeti humuszt különböztetünk meg a talajban. A táphumusz N-forrásként jelentős, a talaj N-tartalmának 96-97 %-a található a holt szerves anyagban, melyből a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=mikroorganizmus\" target=\"_blank\">mikroorganizmus</a>ok készítenek a növény számára felvehető szervetlen nitrogénvegyületeket (nitrát és <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=amm%F3nium\" target=\"_blank\">ammónium</a> ionok) a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=mineraliz%E1ci%F3\" target=\"_blank\">mineralizáció</a> során. Ld. még <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=nitrog%E9nk%F6rforgalom%20a%20talajban\" target=\"_blank\">nitrogénkörforgalom a talajban</a>. A másik funkcionális csoport a szerkezeti humusz, mely állandó, stabil, nagyméretű molekulákból áll és fontos szerepet játszik a növényi tápanyagok <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=szorpci%F3\" target=\"_blank\">szorpció</a>jában, megörzésében illetve megfelelő időben történő elengedésében. A talajok Ca-készletének megóvásában is fontos szerepe van a humusznak, így szerkezetépítő elem szerepe mellett, indirekt módon is hat a talaj szerkezetének kialakítására. A humusz vízmegkötő-képessége sokszorosa az <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=agyag%E1sv%E1nyok\" target=\"_blank\">agyagásványok</a>énak, így a talaj vízgazdálkodásában, vízmegtartásában alapvető fontosságú. A humuszanyagok puffer<a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=hat%E1s\" target=\"_blank\">hatás</a>sal is rendelkeznek: pufferolják a pH-t, bizonyos mértékig a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=redoxpotenci%E1l\" target=\"_blank\">redoxpotenciál</a>t és még a toxikus hatásokat is. <br />A talajok humusztartalmának csökkenése a talaj tápanyag-ellátottságát, szerkezetét, stabilitását rontja, megnöveli a talaj kilúgzásának, egyensúlyvesztésének, funkciói elvesztésének és végső tönkremenetelének <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=kock%E1zat\" target=\"_blank\">kockázat</a>át. Sajnos a Földi <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=%F6kosziszt%E9ma\" target=\"_blank\">ökoszisztéma</a> egyik globálisan jelentkező negatív trendje a talajok humusztartalmának csökkenése. Ennek okai összetettek: a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=mineraliz%E1ci%F3\" target=\"_blank\">mineralizáció</a> dominanciája a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=humuszk%E9pz%F5d%E9s\" target=\"_blank\">humuszképződés</a> rovására, melyet a természetes területek egyre növekvő biomasszája sem tud kompenzálni. A <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=talajmikroorganizmusok\" target=\"_blank\">talajmikroorganizmusok</a> egyre aktívabb <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=mineraliz%E1ci%F3\" target=\"_blank\">mineralizáció</a>ját nemcsak <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=diverzit%E1s\" target=\"_blank\">diverzitás</a>uk,és genetikai képességeik, de a globális felmelegedés is tendenciózusan növeli. A savas esők, a kilúgzás folyamatos növekedése a humusz kioldódását, ezzel a talajok elszegényedését eredményezi.</p>\n', created = 1542226874, expire = 1542313274, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:6f691367f595feb93541db391e59669f' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:03d1e9d232ba7ca9104dce99695ba769' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>MOKKA-lexikon</p>\n', created = 1542226874, expire = 1542313274, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:03d1e9d232ba7ca9104dce99695ba769' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:52bab3bd07cc9eb2830c36f409f8b4e5' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.nfu.hu\"><img src=\"/drupal/sites/all/themes/enfo/images/hu_umft_kicsi1.png\" /></a></p>\n', created = 1542226874, expire = 1542313274, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:52bab3bd07cc9eb2830c36f409f8b4e5' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9f993161d3d06b0a890015b9e994e92c' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>©Krata Kft. 2009 | <a href=\"http://drupal.org/\" target=\"_blank\" title=\"drupal\">drupal.org</a> | <a href=\"/drupal/sitemap\" title=\"honlaptérkép\">Honlaptérkép</a></p>\n', created = 1542226874, expire = 1542313274, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9f993161d3d06b0a890015b9e994e92c' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '4:057a29da9101874c74e346301afa81a0' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<object><embed height=\"100\" src=\"/drupal/sites/all/themes/enfo/flash/banner2.swf\"></embed></object>', created = 1542226874, expire = 1542313274, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '4:057a29da9101874c74e346301afa81a0' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
Kép forrása: 
MTA Talajtani és Agrokémiai Kutatóintézet (MTA TAKI) Környezetinformatikai Osztály
Leírás szerzője: 
László Péter
www.enfo.hu

A talaj szerves anyagait humusznak nevezzük. A humusz a talajba (üledékekbe) kerülő holt szerves anyagból fizikai-kémiai folyamatok eredményeképpen képződő kolloid anyag, melyet nagy fajlagos felület, nagy ionmegkötő és ioncserélő kapacitás jellemez. Mint pozitív, mind negatív ionok megkötésére képes, és a talaj szervetlen kolloid anyagaival (agyagásványok), un. organominerális komplexet képez. A szennyezőanyagok megkötésben, kiszűrésében, semlegesítésében is fontos szerepe van. Főként szerves szennyezőanyagokat köt, de szerves komplexként fémionokat is megköt. A talaj elemkörfolyamataiban, a talaj tápanyagellátásában és a talaj szerkezetének kialakításában egyaránt fontos szerepet játszik. Kialakulására jellemző, hogy a nem mineralizálódott holt szervesanyag kisméretű szerves molekulái egyre nagyobb molekulákká kapcsolódnak össze, kondenzációs és polimerizációs reakciókban. A molekulák mérete a kolloid mérettartományig növekszik.
A humusz osztályozása kémiai jellemzők vagy funkció szerint történhet.
Kémiai humuszfrakciók:
1. Fulvosavak: 0,5% NaOH-dal kioldhatók és savanyításra sem csapódnak ki. Savas jellegű, redukáló hatású,viszonylag kisméretű molekulák, kis N és nagy O tartalommal, fenolos OH és savas funkcionális csoportokkal. Jó minőségű talajokban a humusz maximum 20%-a, savanyú erdőtalajokban akár 70%-ot is elérhet.
2. Huminsavak: 0,5% NaOH-dal kioldhatók, savanyításkor kicsapódnak. kolloid mérettartományba tartozó, nagy N tartalmú, komplexképzésre hajlamos molekulák, vízben oldódó sóik a Na- és K-humátok vízben oldódnak, a vízben nem oldódó Ca, Mg, Fe és Al-humátok fontos szerepet játszanak a talaj vízálló szerkezetének kialakításában. További alcsoportjai a himatomelásav, a barna huminsav és a szürke huminsav, melyek molekulamérete, stabilitása és a szervetlen részhez való kapcsolódásának erőssége ebben a sorrendben nő. Színük is egyre sötétedik.
3. Humin és huminszén frakció: az előző két frakciótól eltérően nem oldható ki lúggal, ez a legstabilabb humuszfrakció, mely erősen kötődik a talaj szervetlen alkotóihoz. Neve is arra utal, hogy szénülési folyamatok eredményeképpen, diszperzen jön létre a talajban.
Funkcionálisan táphumuszt és szerkezeti humuszt különböztetünk meg a talajban. A táphumusz N-forrásként jelentős, a talaj N-tartalmának 96-97 %-a található a holt szerves anyagban, melyből a mikroorganizmusok készítenek a növény számára felvehető szervetlen nitrogénvegyületeket (nitrát és ammónium ionok) a mineralizáció során. Ld. még nitrogénkörforgalom a talajban. A másik funkcionális csoport a szerkezeti humusz, mely állandó, stabil, nagyméretű molekulákból áll és fontos szerepet játszik a növényi tápanyagok szorpciójában, megörzésében illetve megfelelő időben történő elengedésében. A talajok Ca-készletének megóvásában is fontos szerepe van a humusznak, így szerkezetépítő elem szerepe mellett, indirekt módon is hat a talaj szerkezetének kialakítására. A humusz vízmegkötő-képessége sokszorosa az agyagásványokénak, így a talaj vízgazdálkodásában, vízmegtartásában alapvető fontosságú. A humuszanyagok pufferhatással is rendelkeznek: pufferolják a pH-t, bizonyos mértékig a redoxpotenciált és még a toxikus hatásokat is.
A talajok humusztartalmának csökkenése a talaj tápanyag-ellátottságát, szerkezetét, stabilitását rontja, megnöveli a talaj kilúgzásának, egyensúlyvesztésének, funkciói elvesztésének és végső tönkremenetelének kockázatát. Sajnos a Földi ökoszisztéma egyik globálisan jelentkező negatív trendje a talajok humusztartalmának csökkenése. Ennek okai összetettek: a mineralizáció dominanciája a humuszképződés rovására, melyet a természetes területek egyre növekvő biomasszája sem tud kompenzálni. A talajmikroorganizmusok egyre aktívabb mineralizációját nemcsak diverzitásuk,és genetikai képességeik, de a globális felmelegedés is tendenciózusan növeli. A savas esők, a kilúgzás folyamatos növekedése a humusz kioldódását, ezzel a talajok elszegényedését eredményezi.

Szerző által felhasznált források: 

MOKKA-lexikon