Karboplatin

Kép forrása: 
TOXNET
Leírás szerzője: 
BME-ABÉT
Karboplatin

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Karboplatin
Diammin[ciklobután-1,1-dikarboxiláto(2-)-O,O']platina

Vegyületcsoport

Gyógyszer hatóanyag

CAS szám

41575-94-4

Molekulaképlet

C6 H12 N2 O4 Pt

Megjelenés

Fehér kristályok (HSDB)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Gyógyszer hatóanyag, citosztatikum
Adagolás: Négyhetene: 400-300 mg/m2 (Dr Info)

Elsődleges hatás

DNS alkiláló szer, rákellenes (Neal, 2008)

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

371,25 g/mol (HSDB)

Sűrűség

-

Olvadáspont

-

Forráspont

-

Gőznyomás

-

Vízoldhatóság

Jól oldódik (HSDB)

Stabilitás

-

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

-

Kow

-

Koc  [l/kg]

-

pKa

-

BCF, biokoncentráció

-

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

-

Biodegradálhatóság és
metabolitok

-

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

-

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Távozás:
Platina távozik a vizelettel (HSDB)

Endokrin rendszert károsító

-

Immunrendszert károsító

Gyanús (HSDB)

Szövetkárosító

Csontvelőt károsítja
Károsítja a vesét, és a hallást is, de kevésbé, mint a cisplatin. (Buckingham et al. 2007; Wikipedia)

Mutagén

Ames tesztben pozitív, TA 102, 5-30 µg/plate, más állatkísérletekben is (CCRIS)

Karcinogén

-

Reprotoxikus, teratogén

C kategóriás (állatkísérletekben teratogén, emberre vonatkozó bizonyíték nincs) (Wikipedia)

Akut toxicitási adatok (LD50)

Patkányra vonatkozó adatok:
LD50 = 343 mg/kg, (orálisan)
LD 50 = 61 mg/kg, (intravénásan)
LD50 = 72 mg/kg (bőr alá adva) (HSDB)

Egérre vonatkozó adatok:
LD50 = 89,360 µg/kg, (intravénásan)
LD50 = 118 mg/kg, (testüregbe adva) (HSDB)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

-

- nincs adat

Szerző által felhasznált források: 

Buckingham, R., Fitt, J. and Sitziaz, J. (2007) Patients' experiences of chemotherapy: side-effects of carboplatin in the treatment of carcinoma of the ovary, European Journal of Cancer Care 6 (1) 59–71

CCRIS, Chemical Carcinogenesis Research Information System [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?CCRIS]

Dr Info [http://www.drinfo.eum.hu/drinfo/pid/0/medicineApplication/oid/0/m,0100000049899]

DrugBank:[http://www.drugbank.ca/drugs/DB00958]

HSBD Hazardous Substances Data Bank, [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB]

Neal, M. J. (2008) Új, rövid farmakológia, Medicina Kiadó, Budapest