Karbamazepin

Kép forrása: 
TOXNET
Leírás szerzője: 
BME-ABÉT
Karbamazepin

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Karbamazepin
5H-dibenzepine-5-carboxamide

Vegyületcsoport

Gyógyszer hatóanyag

CAS szám

298-46-4

Molekulaképlet

C15H12N2O

Megjelenés

Fehér por

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Gyógyszer hatóanyag
Adagolás:
felnőtteknek max. 1600 mg/nap
fenntartó kezelésnél 400-800 mg/nap

Elsődleges hatás

Központi idegrendszerre ható szer, antidepresszáns, epileptikum, skizofrénia kezelésére használják.
Görcsgátló, a glutamát-felszabadulás csökkentése és az idegsejt-membrán stabilizálása, szabályozza a dopamin és a noradrenalin szintet (Neal, 2008).
A nátrium csatornák inaktivált állapotát stabilizálják, kevesebb Na-ion csatorna lesz aktiválható, így csökkenti az idegrendszer ingerlékenységet (DrugBank).

Mellékhatások

Csökkenti a fájdalomérzetet (DrugBank).
ADH (antidiuretikus hormon/vazopresszin) szindrómát okoz, felborítja a víz-háztartást, vízvisszatartást okoz a szövetekben.
A fogamzásgátló hatását csökkenti.
Szédülést, mozgáskoordinációs problémákat, migrént okoz (Wikipedia).

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

236,27 g/mol (HSDB)

Sűrűség

-

Olvadáspont

190,2 °C (HSDB)

Forráspont

-

Gőznyomás

1,84·10-7 Hgmm (25 °C) (HSDB)

Vízoldhatóság

17,7·10-3 mg/ml (HSDB)

Stabilitás

-

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

1,6·10-4 Pa m3/mol számított, HENRYWIN szoftverrel (Munoz et al. 2009)

Kow

2,3
2,45 (számított) (HSDB)

Koc  [l/kg] 

510 (számított) (HSDB)

pKa

13,9 (HSDB)

BCF, biokoncentráció

15 (számított, halra) (HSDB)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

 1. Fény hatására bomlik, bomlásának sebességét az ózon növeli (HSDB)
 2. Fotolízisnél féléletideje: 234- 907 óra (HSDB)
 3. Nem hidrolizál (HSDB)
 4. t ½ = 8-39 óra, napfény hatására vízben (Matamoros et al. 2009)

Biodegradálhatóság és
metabolitok

 1. Perzisztens (Tixier et al. 2003)
 2. t ½ > 100 nap (Gauthier, 2008)
  BIOWIN programmal számított biodegradáció: első metabolitig t1/2 = napok-hetek
 3. végső: t1/2 = hetek-hónapok; nem jól biodegradálódik

 

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Dunában átlagosan 37 ng/l, Budapestnél 50-60 ng/l (ELTE)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben Daphniára, Vibrio fischeri baktériumokra és algákra enyhén toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

EC50 =13,8 mg/L; Daphnia magna
EC50 =81 mg/L, Vibrio fischeri (Brian et al. 2004)
EC50 =33,6 mg/L, alga, 24h (Sanderson és Thomsen, 2009)
LC50 = 0,7 mg/L, 96 h, Lepomis macrochirus, naphal, (MSDS, Thermo)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC ≥100 mg/L, alga (Sanderson és Thomsen, 2009)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

-

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Lebontás: Kisagyban, nyúltagyban: karbamazepin-10,11-epoxid, vizeletben: 10-hidroxi-10,11-dihidro-karbamazepin
Útja a szervezetben:
1. hidroxilation, oxidáció,
2. glucoromiddal konjugáció (Richardson és Gangolli, 1994)
Távozás: 75%-a plazmafehérjékhez kötődik (Richardson és Gangolli, 1994)
2-3%-a ürül változatlanul a vizelettel (HSDB)

Endokrin rendszert károsító

1. Igen (Krause et al. 2009)

2. Gyanús (PAN)

Immunrendszert károsító

Igen,

Gyermekeknél az NK (natural killer – természetes ölősejtek) aktivitását növeli (HSDB; Pacifi et al. 1991)

Szövetkárosító

Igen,

Csontvelő- és májkárosító.

Mutagén

 1. Nincs eredmény/következtetés, a karbamazepin-10,11-epoxidról szintén ez az álláspont (GENETOX)
 2. In vitro kisérletben limfociták szaporodását befolyásolta
 3. kromoszómatörést, testvérkromatida kicserélődési tesztben negatív (Richardson és Gangolli, 1994)
 4. Testvérkromatida kicserélődést, kromoszómatörést okozott a tartósan karbamazepint szedő betegeknél (Awara et al. 1997)

Karcinogén

Gyanús, ellentmondásos irodalmi adatok (PAN)

Reprotoxikus, teratogén

 1. Karbamazepinnel kezelt terhes anyukák gyermekei fejlődési rendellenességekkel születtek, az in vitro állatkísérletekkel nem sikerült ezt bizonyítani (Richardson és Gangolli, 1994)
 2. D kategóriás (humán és állati teratogén, mérlegelni kell a hatóanyag használatának előnyeit-hátrányait) (DrugBank)

Akut toxicitási adatok (LD50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

Oxcarbazepine, a karbamazepin származéka, kevesebb és kevésbé súlyos mellékhatásai vannak (Wikipedia)

- nincs adat

Szerző által felhasznált források: 

Awara, W. M., El-Gohary, M., El-Nabi, S. H., Fadel, W. A. (1998) In vivo and in vitro evaluation of the mutagenic potential of carbamazepine: Does melatonin have anti-mutagenic activity? Toxicology, 125, 45–52

BIOWIN program, 2000 - 2009 U.S. Environmental Protection Agency for EPI SuiteTM Version 4.00, 2009, [http://www.epa.gov/oppt/exposure/pubs/episuitedl.htm]

Brain R. A., Johnson D. J., Richards S. M., Sanderson H., Sibley P. K., Solomon K. R. (2004) Effects of 25 pharmaceutical compounds to Lemna gibba using a seven-day static-renewal test, Environmental Toxicology and Chemistry 23, 371–82.

DailyMed [http://dailymed.nlm.nih.gov/dailymed/drugInfo.cfm?id=6518]

Dr Info [http://drinfo.eum.hu/drinfo]

DrugBank [http://www.drugbank.ca/drugs/DB00564]

Richardson M. L., Gangolli S.: The dictionary of substances and their effects The Royal Society os Chemistry 1994

Gauthier, H. (2008) Biodegradation of pharmaceuticals by microorganisms, McGill University, Montreal, A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of Master of Engineering (Thesis Option)

GENETOX Genetic Toxicology Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?GENETOX]

Fernández-Alba, A. R. (2009) Chemical evaluation of contaminants in wastewater effluents and the environmental risk of reusing effluents in agriculture Trends in Analytical Chemistry, Vol. XX, No. X, In press

HSBD Hazardous Substances Data Bank [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB]

IRIS Integrated Risk Information System [http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?IRIS]

ISM - A gyógyszerhatóanyagok esetén a felhasznált mennyiség a magyarországi kórházi felhasználás és gyógyszertári értékesítés összesített adata. Források: az IMS Health piackutató és tanácsadó cég (IMS Hungary) által rendelkezésünkre bocsátott adatok, valamint az Országos Egészségbiztositási Pénztár (OEP) honlap [www.oep.hu]

Krause, H., Schweiger, B., Schuhmacher, J., Scholl, S., Steinfeld, U. (2009) Degradation of the endocrine disrupting chemicals (EDCs) carbamazepine, clofibric acid, and iopromide by corona discharge over water Chemosphere 75, 163–168

Matamoros, V., Duhec, A. Albaigés, J., Bayona, J. M. (2009) Photodegradation of Carbamazepine, Ibuprofen, Ketoprofen and 17α-Ethinylestradiol in Fresh and Seawater, Water Air Soil Pollution 196:161–168

MSDS Thermo, Thermo Fisher Scientific Oy, Clinical Diagnostics Finland, 2007
[http://www.thermo.com/eThermo/CMA/PDFs/Various/File_22461.pdf ]

Munoz, I., Gómez-Ramos, M. J., Agüera, A., García-Reyes, J. F., Molina-Díaz, A.,

Neal, M. J. (2008) Új, rövid farmakológia, Medicina Kiadó, Budapest

OEP, 2008: Szakmai oldalak/Gyógyszer/Gyógyszerforgalmi adatok
[http://www.oep.hu/portal/page?_pageid=35,21341107&_dad=portal&_schema=PORTAL]

Pacifici, R., Paris, L., Di Carlo, S., Pichini, S., Zuccaro P. (1991) Immunologic Aspects of Carbamazepine Treatment in Epileptic Patients, Epilepsia, 32( 1): 122-127

Sanderson H., Thomsen M. (2009) Comparative analysis of pharmaceuticals versus industrial chemicals acute aquatic toxicity classification according to the United Nations classification system for chemicals. Assessment of the (Q)SAR predictability of pharmaceuticals acute aquatic toxicity and their predominant acute toxic mode-of-action Toxicology Letters 187, 84–93

Tixier, C., Singer, H. P., Oellers, S., Müller, S. R. (2003) Occurrence and Fate of Carbamazepine, Clofibric Acid, Diclofenac, Ibuprofen, Ketoprofen, and Naproxen in Surface Waters, Environmental Science and Technology, 37 (6) 1061–1068

Wikipedia [http://en.wikipedia.org/wiki/Carbamazepine]