Egyszerűsített Streckeisen diagram M>90

Kép forrása: 
http://petrology.geology.elte.hu
Leírás szerzője: 
Vaszita Emese
Egyszerűsített  Streckeisen diagram M>90

Amennyiben a színes elegyrészek aránya 90-100 közé esik (M> 90), a színes elegyrészek alapján osztályozunk. Ezek a kőzetek az ultrabázitok (ultramafitok). Leggyakoribb ásványaik az olivin, piroxén és az amfibol (hornblende). Ennek megfelelően két háromszögdiagramot (olivin-ortopiroxén- klinopiroxén, olivin-piroxén-amfibol) használunk.

Szerző által felhasznált források: 

http://petrology.geology.elte.hu