Kapilláris gát téglából

Kép forrása: 
BME ABÉT
Leírás szerzője: 
Feigl Viktória
Kapilláris gát 30-50 mm-es szemcseméretű téglából

Mikrokozmosz kísérletekben a téglahulladék kapilláris gátként történő alkalmazhatóságát vizsgáltuk. A téglahulladék 0–50 mm-es frakciója állt rendelkezésünkre. A képen a 30–50 mm-es szemcseméretű frakció látható. A PET-palackokból kialakított mikorkozmoszokban a vörösiszapon megálló vízből való vízfelszívást követtük nyomon.

Szerző által felhasznált források: 

Mogyorós Edina: Inert építési hulladékok felhasználása vörösiszap tározók lefedéséhez, Diplomamunka, BME ABÉT, Budapest, 2011