Zúzott betonhulladék különböző szemcseméretű frakciói

Kép forrása: 
BME ABÉT
Leírás szerzője: 
Feigl Viktória
Zúzott betonhulladék különböző szemcseméretű frakciói

A zúzott hulladék beton 0−20 mm-es szemcseméretű frakciójának kapilláris rétegként való alkalmazhatóságát vizsgáltuk. A beton tipikus összetétele 60−75% homok és kőzúzalék, 15−20% víz és 10−15% cement.

Szerző által felhasznált források: 

Mogyorós Edina: Inert építési hulladékok felhasználása vörösiszap tározók lefedéséhez, Diplomamunka, BME ABÉT, Budapest, 2011