Carassius auratus

Kép forrása: 
http://fl.biology.usgs.gov/posters/Nonindigenous/Salinity_Tolerance_of_Goldfish/goldfish.jpg
Leírás szerzője: 
Majoros Katalin

Tesztorganizmus neve

Latin név

Carassius auratus

Magyar név

aranyhal

Angol név

goldfish

Rendszertani besorolás 

-         ország

Animalia

-         törzs

Chordata

-         osztály

Actinopterygii

-         rend

Cypriniformes

-         család

Cyprinidae

-         nemzetség/nem

Carassius

-         faj

Carassius auratus

Tesztorganizmus jellemzői 

Élőhely

Édesvíz (lassú folyású kis patakok, tavak)

Fontosabb külső jegyek

16-20 cm hosszú, de elérheti a 35 cm-t is. Jellegzetes aranysárga vagy fehér-aranysárga foltos, fémes csillogású. Alakja fajtától függően igen változatos lehet, a közönséges aranyhal teste hosszúkás, lapos.

Táplálkozás

Mindenevő, az aljzatról táplálkozik

Szaporodás

Tavasszal párzanak, a hím valamilyen növényhez nyomja a nőstényt, miközben mindkét hal egyik oldalról a másikra forog. Ez stimulálja a nőstényt, kiengedi az ikrákat, melyeket a hím megtermékenyít. Az ikrák a növény leveleihez tapadnak, számuk általában 1000 fölötti.

Egyéb fontosabb jellemzők

Kedvelt akváriumi díszhal, akváriumban is szaporítható, békés természetű hal.

Szabványok és referenciák

Szabványosított tesztmódszer?

Igen, mint általános haltesztek

Szabvány típusa, száma

Pl.: OECD 203 [3], OECD 210 [4], ASTM E729-96 [5], US EPA-600/3-76-061[6]

Nem szabványos tesztmódszerek

Pl.: Rovarölőszer-keverékek hatása a Carassius auratus kiválasztott biomarkereire [7]; Az 1,2,3,7,8PeCDD akut letalitás- és endokrin hatása a fiatal aranyhalra (Carassius auratus) in vivo [8]; A réz toxicitása az ezüstkárászban Carassius auratus gibelio: A nátrium fontossága [9]

Környezettoxikológiai alkalmazás 

Tesztorganizmus fenntartása

Klórmentesített csapvízben 2 hétig kell akklimatizálódni hagyni őket. 48 óránként etetik őket közönséges haltáppal, a megmaradt haleleséget és egyéb szennyeződéseket 48 óránként távolítják el. A kísérlet előtt 24 órával már nem kaphatnak enni a halak.

Teszteléshez használt organizmus jellemzői

Fiatal, 40,55±1,25g méretű egyedek.

Tesztorganizmus érzékenysége

Nincs kifejezett érzékenysége

Tesztmódszer alkalmassága

A Carassius auratus a Kínában való elterjedtsége és gazdasági fontossága miatt lett kiválasztva e célra.

Tesztelés elve

A teszt lényege, hogy megvizsgáljuk, milyen hatást fejt ki adott rovarölő szer magában, illetve más vegyületekkel együtt az aranyhal acetilkolin-észteráz (AChE) és glutation S-transzferáz (GST) enzim-működésére és hogy tanulmányozzuk a halak koncentráció- és időtartamra adott válaszát a 15 napos expozíció alatt.

Tesztmódszer leírása

A rovarölő szereket desztillált vízben oldjuk, 95%-os etanol hozzáadásával. Majd egy másik vizsgálat segítségével megkapjuk ezek LC50 értékét. A halteszthez az egyes rovarölők LC50 értékének 1/256, 1/128, 1/64, 1/32 és 1/16-od részének megfelelő vegyszert adunk klórmentesített csapvíz és 95%-os etanol keverékéhez.

Ilyen rovarölők és LC50 értékeik:

Arzén-trifluorid: LC50: 18,618 ug/l/14nap [10]

Benzol: LC50: 46mg/l/1nap [11]

Bórax: LC50: 65ppm/4nap [12]

Dieldrin: LC50: 1,8ug/l/4nap [13]

Bór-oxid: LC50: 0,57g/l/3nap [14]

A halakat 4db-onként 30-l-es akváriumokba tesszük, melyekben a tesztoldatok vannak, folyamatos levegőztetés alatt. Minden koncentráció- és kontrollmérést 3 párhuzamossal végzünk. A vizsgálat során a víz 20-22°C-os, a pH 7,0±0,2, az oldott oxigén koncentrációja 5,5±0,1 mg/l kell, hogy legyen.

A 2., 5., 10. és 15. tesztnapon 1-1 halat minden mintából meg kell ölni, majd agyukat, hátizmukat, májukat és kopolytúszövetüket eltávolítjuk. A kopoltyúlemezeket 0,15 M-os KCl oldatban mossuk, megmérjük és -80°C-on tároljuk. Az agy és izommintákat 5-szörös térfogatú 0,1M-os hideg foszfátpufferrel homogenizáljuk jégen, majd 20 percig 4°C-on centrifugáltatjuk.

Az AChE enzimaktivitását 405 nm hullámhosszon 0,05ml homogenizált mina és 0,25 ml reagens keverékéből mérjük.

A máj és izommintákat 5-szörös térfogatú hideg pufferrel homogenizáljuk és 15 percig centrifugáltatjuk.

A GST aktivitását 340 nm-en 0,03 ml homogenizált minta és 0,15 ml reagens oldatából mérjük.

Mindkét esetben az aktivitást aktivitásegység/mg fehérje mértékegységben (U/mg) adjuk meg. (1U=1nmol hidrolizált szubsztrát/min; a fehérjekoncentrációt pedig egy erre alkalmas protein assay kit segítségével határozhatjuk meg)

A kapott eredményeket azután standardokhoz viszonyítva lehet kiértékelni.

Karbofuránra a LEC=50 μg/l/24h adódott.

Mérési végpontontok

hidrolizált szubsztrátmennyiség

Vizsgálati végpontok

LEC (lowest effective concentration)

Méréshez szükséges műszerek

Vegyszeres poharak, pipetták, kémcsövek, 4db 30 l-es akvárium, hőmérő, pH- és oldott oxigén mérésre alkalmas készülékek, stb.

Tesztek időigénye

15 nap

Egyéb 

Megjegyzések

Jelen adatlapon csak a vastagon kiemelt teszt menetét ismertettem.

Szerző által felhasznált források: 

 [1] besorolás: Integrated Taxonomic Information System http://www.itis.gov/servlet/SingleRpt/SingleRpt?search_topic=TSN&search_value=163350

[2] jellemzők: Díszhal info http://diszhal.info/Carassius_auratus.php

 [3] OECD 203: Fish, Acute Toxicity Test http://www.oecd-ilibrary.org/environment/test-no-203-fish-acute-toxicity-test_9789264069961-en

 [4] OECD 210 Fish, Early-Life-Stage Toxisity Test http://www.oecdbookshop.org/oecd/display.asp?lang=EN&sf1=identifiers&st1=5lmqcr2k7rbw

 [5] ASTM E729-96 Standard Guide for Conducting Acute Tocicity Tests with Fishes, Macroinvertebrates and Amphibians http://www.astm.org/Standards/E729.htm

 [6] EPA-600/3-76-061 Chemical and Photochemical Transformation of Selected Pesticides in Aquqtic Systems http://nepis.epa.gov/Exe/ZyNET.exe/2000I7BN.TXT?ZyActionD=ZyDocument&Client=EPA&Index=1976+Thru+1980&Docs=&Query=&Time=&EndTime=&SearchMethod=1&TocRestrict=n&Toc=&TocEntry=&QField=&QFieldYear=&QFieldMonth=&QFieldDay=&IntQFieldOp=0&ExtQFieldOp=0&XmlQuery=&File=D%3A%5Czyfiles%5CIndex%20Data%5C76thru80%5CTxt%5C00000002%5C2000I7BN.txt&User=ANONYMOUS&Password=anonymous&SortMethod=h%7C-&MaximumDocuments=1&FuzzyDegree=0&ImageQuality=r75g8/r75g8/x150y150g16/i425&Display=p%7Cf&DefSeekPage=x&SearchBack=ZyActionL&Back=ZyActionS&BackDesc=Results%20page&MaximumPages=1&ZyEntry=1&SeekPage=x&ZyPURL

[7] Chao Wang et al. (2009): Sublethal effects of pesticide mixtures on selected biomarkers of Carassius auratus, Environmental Toxicology and Pharmacology vol. 28, pp:414-419

[8] Yang Yongbin et al. (2008): The acute lethality and endocrine effect of 1,2,3,7,8PeCDD in juvenile goldfish (Carassius auratus) in vivo, Journal of Environmental Sciences vol. 20 pp:240-245

[9] Gudrun De Böck-Roel Smolders-Ronny Blust (2010): Copper toxicity in gibel carp Carassius auratus gibelio: Importance of sodium, Comparative Biochemistry and Psychology, Part C, vol. 152 pp:332-337

[10] Arzén-trifluorid LC50 értéke: http://downey.kaiserpapers.info/pdfs/Arsenic%20Trifluoride.%20TOXNET%20profile%20from%20Hazardous%20Substances%20Data%20Bank.k..pdf

[11] Benzol LC50 értéke: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+35

[12] Bórax LC50 értéke: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+328

[13] Dieldrin LC50 értéke: http://www.körinfo.hu/drupal/node/11526

[14] Bór-oxid LC50 értéke: http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/a?dbs+hsdb:@term+@DOCNO+1609