Kanadai átokhínár és aprólevelű átokhínár ( Elodea canadensis és Elodea nuttallii)

Kép forrása: 
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Elodea_canadensis2_ies.jpg
Leírás szerzője: 
Tolner Mária
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Elodea_canadensis2_ies.jpg

Elodea canadensis és Elodea nuttallii

A kanadai és az aprólevelű átokhínár a bŽékatutajféŽléŽk rendjŽbe (Hydrocharitales), a bŽékatutajfŽéléŽk (Hydrocharitaceae) csal‡ádj‡ába, az Elodea nemzetsŽégbe tartozó vizinövény.

Az ‡átokh’ín‡ár al‡ámerüŸlt, gyöškerez™ő vagy lebegő™, Žével™ő ví’zinšövŽény. Szá‡ra 20-300 cm hosszœú, el‡gaz—ó, kopasz, tšörŽékeny, köšnnyen feldarabol—ódik; töšvéŽnŽél felkopaszod—ó, egyéŽbkéŽnt vŽégig leveles, a levelek a hajtá‡scsúœcson sűžržűn helyezkednek el. A gyöškerek a sz‡árcsom—ókró—l erednek. A vékony, áttetsző zöld levelek a szá‡r alj‡án ‡átellenesen, egyéŽbkéŽnt ‡ há‡rmas (nŽégyes-öštöšs) šörvšökben helyezkednek el. A vir‡ág egyivarœú, a nšövŽény kéŽtlaki. Az E. canadensis levele tompa csúcsú, az E. nuttallii levele kihegyezett.

Az Elodea canadensis MICHX. őshazájában Ƀszak-Amerikában a legelterjedtebb Elodea faj. Az Žészaki szŽélessŽg 25¡ Žs 60¡ kšözšött honos. Európában az 1830-as évek óta található meg, Magyarországi előfordulásáról 1870-ből származik az első dokumentum.

Az Elodea nuttallii (PLANCH.) őshazája Kanada dŽélkeleti rŽésze Žés az EgyesŸült Államok Žészaki réŽsze. Magyarországon 1991 óta található meg.

Az átokhínár gyakran hoz létre sűrű állományokat, mely megakadályozza a víz mezőgazdasági és rekreációs célú használatát. Az inváziós fázisban csökken a víz átlátszósága, pH-ja nő. MindkéŽt faj kéŽpes kiszorí’tani a m‡ár megtelepedett h’ín‡árfajokat, így veszélyezteti a v’ízi kšözšösséŽgek diverzitá‡s‡át. Az apr—ólevelžű ‡átokhí’ná‡r kiszorí’tja a kanadai ‡átokh’ín‡árt is.

Szerző által felhasznált források: 

BIOLÓGIAI INVÁZIÓK MAGYARORSZÁGON - ÖZÖNNÖVÉNYEK II. Szerk: Dr. Botta-Dukát Zoltán Žés Dr. Mihály Botond, Budapest, 2006. ISBN 963 87073 2 1

http://hu.wikipedia.org/wiki/B%C3%A9katutajf%C3%A9l%C3%A9k