Dimetil-szulfoxid (DMSO)

  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:b7f98cd063494183ba2e84967d7e352e' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>A <strong>dimetilszulfoxid&nbsp;</strong> (CAS szám 67-68-5) egy szerves kéntartalmú vegyület, összegképlete&nbsp; (CH<sub>3</sub>)<sub>2</sub>SO. szintelen folyadék, aprotikus oldószer, mely poláros és apoláros vegyületek&nbsp; oldószereként is használható. Jól elegyedik vízzel és szerves oldószerekkel.</p>\n<p>1866-ban Alexander Zaytsev, orosz tudós szintetizálta először. Iparilag dimetil-szulfid oxidációjával állítják elő.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>Fizikai tulajdonságai</strong></p>\n<p>móltömeg:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 78.13 g g/mol</p>\n<p>Megjelenés: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; színtelen folyadék</p>\n<p>Sűrűség:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; 1.1004 g cm-3</p>\n<p>Olvadáspont:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 19 °C, 292 K, 66 °F</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p>Forráspont:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; 189 °C, 462 K, 372 °F</p>\n<p>Oldhatóság (vízben): &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; vízoldható</p>\n<p>Viszkozitás: &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1.996 cP at 20 °C</p>\n<p>Megoszlási hányados n-oktanol/víz: log Pow: -2,03</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>Felhasználása</strong></p>\n<p>A DMSO poláris aprotikus oldószer, mely kevésbé toxikus, mint a többi hasonló oldószer (dimethylformamid, dimethylacetamid, N-methyl-2-pyrrolidon). Széles körben használják oldószerként,&nbsp; extrahálószerként a sejtbiológia és és biokémia területén.&nbsp; NMR spektroszkópiában is alkalmazzák.</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>TOXIKOLÓGIAI ADATOK</strong></p>\n<p><strong>Akut toxicitás</strong>:&nbsp; &nbsp;&nbsp; LD50 Orális - patkány &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; 14.500 mg/kg</p>\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; LC50 Belégzés - patkány&nbsp;&nbsp; 4 h - 40250 ppm</p>\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp; LD50 Bőr - nyúl &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &gt; 5.000 mg/kg</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 madár- vad szájon át&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 100mg/kg (100mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LDLo macska intravénás&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 200mg/kg (200mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 baromfi szájon át&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12gm/kg (12000mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 kutya intravénás&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500mg/kg (2500mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 kutya szájon át&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &gt; 10gm/kg (10000mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LDLo tengerimalac intraperitonealis &gt; 5500mg/kg (5500mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LDLo tengerimalac szájon át&nbsp; &gt; 11gm/kg (11000mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 emlős szájon át&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 21400mg/kg (21400mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 egér intraperitonealis&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 2500mg/kg (2500mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 egér intravénás&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 3100mg/kg (3100mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 egér szájon át&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 7920mg/kg (7920mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 egér bőr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 50gm/kg (50000mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 egér subcutan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14gm/kg (14000mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 egér&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12gm/kg (12000mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 patkány intraperitonealis&nbsp; 8200mg/kg (8200mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 patkány intravénás&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 5360mg/kg (5360mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 patkány szájon át&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 14500mg/kg (14500mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 patkány bőr&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 40gm/kg (40000mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 patkány subcutan&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 12gm/kg (12000mg/kg)</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">*LD50 patkány&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; 1300mg/kg (1300mg/kg)</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>Bőrkorrózió/bőrirritáció:</strong> nincs adat</p>\n<p><strong>Súlyos szemkárosodás/szemirritáció.</strong> nincs adat</p>\n<p><strong>Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció:</strong> nincs adat</p>\n<p><strong>Csírasejt-mutagenitás:</strong>&nbsp;&nbsp; In vitro genotoxicitás - egér - limfocita</p>\n<p><strong>Citogenetikus elemzés:</strong> In vitro genotoxicitás - egér - limfocita</p>\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Mutáció emlös szomatikus sejtekben.</p>\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; In vivo genotoxicitás - patkány - Intraperitoneális</p>\n<p><strong>Citogenetikus elemzés:</strong> In vivo genotoxicitás - egér - Intraperitoneális DNS károsodás</p>\n<p><strong>Rákkeltő hatás:</strong></p>\n<p>Rákkeltő hatás - patkány - Orális</p>\n<p>Tumorkeltö: Az RTECS kritériumok szerint bizonytalan tumorkeltö ágens. Bör és nyúlványok: Más:</p>\n<p>Tumorok.</p>\n<p>Rákkeltő hatás - egér - Orális</p>\n<p>Tumorkeltö: Az RTECS kritériumok szerint bizonytalan tumorkeltö ágens. Leukémia Bör és nyúlványok:</p>\n<p>Más: Tumorok.</p>\n<p>IARC: Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC</p>\n<p>ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.</p>\n<p><strong>Reprodukciós toxicitás:</strong></p>\n<p>Reprodukciós toxicitás - patkány - Intraperitoneális</p>\n<p>A termékenységre gyakorolt hatások: Abortusz</p>\n<p>Reprodukciós toxicitás - patkány - Intraperitoneális</p>\n<p>A termékenységre gyakorolt hatások: Poszt-implantációs mortalitás (azaz például az elpusztult és/vagy</p>\n<p>reszorbeálódott implantumok száma per az implantumok összes száma).</p>\n<p>Reprodukciós toxicitás - patkány - Szubkután</p>\n<p>A termékenységre gyakorolt hatások: Poszt-implantációs mortalitás (azaz például&nbsp; az elpusztult és/vagy reszorbeálódott implantumok száma per az implantumok összes száma). A termékenységre gyakorolt hatások: Az alom mérete (azaz például a méhmagzatok száma per alom, a születés elött meghatározva).</p>\n<p>Reprodukciós toxicitás - egér - Orális</p>\n<p>A termékenységre gyakorolt hatások: Pre-implantációs mortalitás (azaz például az implantumok számának</p>\n<p>csökkenése nöstényenként; az implantumok száma per sárgatest). Az embrióra vagy magzatra gyakorolt</p>\n<p>hatások: Magzati toxicitás (kivéve a halált, azaz például az elsatnyult magzatot).</p>\n<p>Specifikus fejlödési rendellenességek: Izom- és csontrendszer.</p>\n<p>Fejlődési toxicitás - egér - Intraperitoneális</p>\n<p>Az embrióra vagy magzatra gyakorolt hatások: Magzati toxicitás (kivéve a halált, azaz például az elsatnyult</p>\n<p>magzatot). Specifikus fejlődési rendellenességek: Izom- és csontrendszer.</p>\n<p>Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: nincs adat</p>\n<p>Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció: nincs adat</p>\n<p><strong>Aspirációs veszély: </strong>nincs adat</p>\n<p><strong>Lehetséges egészségügyi hatások:</strong> Belélegezve ártalmas lehet. Izgathatja a légutakat. Lenyelve ártalmas lehet. Bőrön keresztül felszívódva ártalmas lehet. Izgathatja a bőrt. Izgathatja a szemet.</p>\n<p><strong>Minősített orvosi feltétel: </strong>Kerülni kell a toxikus vagy ismeretlen toxikológiai tulajdonságú anyagokat tartalmazó dimetil-szulfoxidos oldatokkal való érintkezést. A dimetilszulfoxid könnyen felszívódik a borön keresztül, és bejuttathatja ezeket az anyagokat a szervezetbe.,</p>\n<p><strong>Az érintkezésbe kerülés jelei és tünetei</strong>: A lenyelés következményeként fellépő hatások között szerepelhet: émelygés, kimerültség, fejfáfás</p>\n<p><strong>További információk:</strong> RTECS: PV6210000</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK</strong></p>\n<p><strong>Toxicitás halakra:</strong> LC50 - <em>Pimephales promelas</em> (Fathead minnow) - 34.000 mg/l - 96 h</p>\n<p>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; LC50 - <em>Oncorhynchus mykiss</em> (Szivárványos pisztráng) - 35.000 mg/l - 96 h</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">**LC50 33000,00 mg/l<em> Oryzias latipes</em> MITI 48 óra</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">**LC50 34 mg/l <em>Pimephales promelas</em> 96 óra</p>\n<p style=\"padding-left: 120px;\">**EC50 34 mg/l <em>Pimephales promelas</em> 96 óra</p>\n<p><strong>Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre</strong>: EC50 - <em>Daphnia pulex</em> - 27.500 mg/l</p>\n<p><strong>Toxicitás mikroorganizmusokra</strong>:&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; **EC50 12038 mg/l INT</p>\n<p style=\"padding-left: 240px;\">**EC50 87900 mg/l Microtox</p>\n<p>&nbsp;</p>\n<p><strong>Toxicitás algákra:</strong> EC50 - <em>Lepomis macrochirus</em> - &gt; 400.000 mg/l - 96 h</p>\n<p><strong>Perzisztencia és lebonthatóság. </strong>nincs adat</p>\n<p><strong>Bioakkumulációs képesség: </strong>nincs adat</p>\n<p><strong>A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei</strong>: nincs adat</p>\n<p><strong>Egyéb káros hatások:</strong> nincs adat</p>\n<p>&nbsp;</p>\n', created = 1558645001, expire = 1558731401, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:b7f98cd063494183ba2e84967d7e352e' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:87dd77fd7f2c568656638dfd27e60ed6' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Dimethyl_sulfoxide\" title=\"http://en.wikipedia.org/wiki/Dimethyl_sulfoxide\">http://en.wikipedia.org/wiki/Dimethyl_sulfoxide</a></p>\n<p>* <a href=\"http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ProxyServlet?objectHandle=DBMaint&amp;actionHandle=default&amp;nextPage=jsp/chemidheavy/ResultScreen.jsp&amp;ROW_NUM=0&amp;TXTSUPERLISTID=0000067685\" title=\"http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ProxyServlet?objectHandle=DBMaint&amp;actionHandle=default&amp;nextPage=jsp/chemidheavy/ResultScreen.jsp&amp;ROW_NUM=0&amp;TXTSUPERLISTID=0000067685\">http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ProxyServlet?objectHandle=DBMaint...</a></p>\n<p>**http://wwwp.ymparisto.fi/scripts/Kemrek/Kemrek_uk.asp?Method=MAKECHEMdetailsform&amp;txtChemId=1542</p>\n<p>Sigma-Aldrich MSDS lap: <a href=\"http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=HU&amp;language=hu&amp;productNumber=D8418&amp;brand=SIGMA&amp;PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface%3DAll%26term%3Ddmso%26lang%3Dhu%26region%3DHU%26focus%3Dproduct%26N%3D0%2B220003048%2B219853143%2B219853286%26mode%3Dmatch%2520partialmax\" title=\"http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=HU&amp;language=hu&amp;productNumber=D8418&amp;brand=SIGMA&amp;PageToGoToURL=http%3A%2F%2Fwww.sigmaaldrich.com%2Fcatalog%2Fsearch%3Finterface%3DAll%26term%3Ddmso%26lang%3Dhu%26region%3DHU%26focus%3Dproduct%26N%3D0%2B220003048%2B219853143%2B219853286%26mode%3Dmatch%2520partialmax\">http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=HU&amp;lang...</a></p>\n', created = 1558645001, expire = 1558731401, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:87dd77fd7f2c568656638dfd27e60ed6' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:52bab3bd07cc9eb2830c36f409f8b4e5' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.nfu.hu\"><img src=\"/drupal/sites/all/themes/enfo/images/hu_umft_kicsi1.png\" /></a></p>\n', created = 1558645002, expire = 1558731402, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:52bab3bd07cc9eb2830c36f409f8b4e5' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9f993161d3d06b0a890015b9e994e92c' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>©Krata Kft. 2009 | <a href=\"http://drupal.org/\" target=\"_blank\" title=\"drupal\">drupal.org</a> | <a href=\"/drupal/sitemap\" title=\"honlaptérkép\">Honlaptérkép</a></p>\n', created = 1558645002, expire = 1558731402, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9f993161d3d06b0a890015b9e994e92c' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '4:057a29da9101874c74e346301afa81a0' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<object><embed height=\"100\" src=\"/drupal/sites/all/themes/enfo/flash/banner2.swf\"></embed></object>', created = 1558645002, expire = 1558731402, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '4:057a29da9101874c74e346301afa81a0' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
Kép forrása: 
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Dimethyl_sulfoxide.png
Leírás szerzője: 
Tolner Mária
http://fi.wikipedia.org/wiki/Tiedosto:Dimethyl_sulfoxide.png

A dimetilszulfoxid  (CAS szám 67-68-5) egy szerves kéntartalmú vegyület, összegképlete  (CH3)2SO. szintelen folyadék, aprotikus oldószer, mely poláros és apoláros vegyületek  oldószereként is használható. Jól elegyedik vízzel és szerves oldószerekkel.

1866-ban Alexander Zaytsev, orosz tudós szintetizálta először. Iparilag dimetil-szulfid oxidációjával állítják elő.

 

Fizikai tulajdonságai

móltömeg:                                         78.13 g g/mol

Megjelenés:                                      színtelen folyadék

Sűrűség:                                           1.1004 g cm-3

Olvadáspont:                                    19 °C, 292 K, 66 °F

 

Forráspont:                                      189 °C, 462 K, 372 °F

Oldhatóság (vízben):                        vízoldható

Viszkozitás:                                       1.996 cP at 20 °C

Megoszlási hányados n-oktanol/víz: log Pow: -2,03

 

Felhasználása

A DMSO poláris aprotikus oldószer, mely kevésbé toxikus, mint a többi hasonló oldószer (dimethylformamid, dimethylacetamid, N-methyl-2-pyrrolidon). Széles körben használják oldószerként,  extrahálószerként a sejtbiológia és és biokémia területén.  NMR spektroszkópiában is alkalmazzák.

 

TOXIKOLÓGIAI ADATOK

Akut toxicitás:     LD50 Orális - patkány                14.500 mg/kg

                              LC50 Belégzés - patkány   4 h - 40250 ppm

                              LD50 Bőr - nyúl                       > 5.000 mg/kg

*LD50 madár- vad szájon át        100mg/kg (100mg/kg)

*LDLo macska intravénás            200mg/kg (200mg/kg)

*LD50 baromfi szájon át              12gm/kg (12000mg/kg)

*LD50 kutya intravénás               2500mg/kg (2500mg/kg)

*LD50 kutya szájon át              > 10gm/kg (10000mg/kg)

*LDLo tengerimalac intraperitonealis > 5500mg/kg (5500mg/kg)

*LDLo tengerimalac szájon át  > 11gm/kg (11000mg/kg)

*LD50 emlős szájon át                21400mg/kg (21400mg/kg)

*LD50 egér intraperitonealis       2500mg/kg (2500mg/kg)

*LD50 egér intravénás                3100mg/kg (3100mg/kg)

*LD50 egér szájon át                  7920mg/kg (7920mg/kg)

*LD50 egér bőr                           50gm/kg (50000mg/kg)

*LD50 egér subcutan                  14gm/kg (14000mg/kg)

*LD50 egér                                 12gm/kg (12000mg/kg)

*LD50 patkány intraperitonealis  8200mg/kg (8200mg/kg)

*LD50 patkány intravénás           5360mg/kg (5360mg/kg)

*LD50 patkány szájon át            14500mg/kg (14500mg/kg)

*LD50 patkány bőr                     40gm/kg (40000mg/kg)

*LD50 patkány subcutan           12gm/kg (12000mg/kg)

*LD50 patkány                           1300mg/kg (1300mg/kg)

 

Bőrkorrózió/bőrirritáció: nincs adat

Súlyos szemkárosodás/szemirritáció. nincs adat

Légzőszervi vagy bőrszenzibilizáció: nincs adat

Csírasejt-mutagenitás:   In vitro genotoxicitás - egér - limfocita

Citogenetikus elemzés: In vitro genotoxicitás - egér - limfocita

                                          Mutáció emlös szomatikus sejtekben.

                                          In vivo genotoxicitás - patkány - Intraperitoneális

Citogenetikus elemzés: In vivo genotoxicitás - egér - Intraperitoneális DNS károsodás

Rákkeltő hatás:

Rákkeltő hatás - patkány - Orális

Tumorkeltö: Az RTECS kritériumok szerint bizonytalan tumorkeltö ágens. Bör és nyúlványok: Más:

Tumorok.

Rákkeltő hatás - egér - Orális

Tumorkeltö: Az RTECS kritériumok szerint bizonytalan tumorkeltö ágens. Leukémia Bör és nyúlványok:

Más: Tumorok.

IARC: Ennek a terméknek nincs olyan összetevője, amely legalább 0.1 %-ban van jelen és az IARC

ismert vagy várható rákkeltőként azonosította.

Reprodukciós toxicitás:

Reprodukciós toxicitás - patkány - Intraperitoneális

A termékenységre gyakorolt hatások: Abortusz

Reprodukciós toxicitás - patkány - Intraperitoneális

A termékenységre gyakorolt hatások: Poszt-implantációs mortalitás (azaz például az elpusztult és/vagy

reszorbeálódott implantumok száma per az implantumok összes száma).

Reprodukciós toxicitás - patkány - Szubkután

A termékenységre gyakorolt hatások: Poszt-implantációs mortalitás (azaz például  az elpusztult és/vagy reszorbeálódott implantumok száma per az implantumok összes száma). A termékenységre gyakorolt hatások: Az alom mérete (azaz például a méhmagzatok száma per alom, a születés elött meghatározva).

Reprodukciós toxicitás - egér - Orális

A termékenységre gyakorolt hatások: Pre-implantációs mortalitás (azaz például az implantumok számának

csökkenése nöstényenként; az implantumok száma per sárgatest). Az embrióra vagy magzatra gyakorolt

hatások: Magzati toxicitás (kivéve a halált, azaz például az elsatnyult magzatot).

Specifikus fejlödési rendellenességek: Izom- és csontrendszer.

Fejlődési toxicitás - egér - Intraperitoneális

Az embrióra vagy magzatra gyakorolt hatások: Magzati toxicitás (kivéve a halált, azaz például az elsatnyult

magzatot). Specifikus fejlődési rendellenességek: Izom- és csontrendszer.

Célszervi toxicitás - egyszeri expozíció: nincs adat

Célszervi toxicitás - ismétlődő expozíció: nincs adat

Aspirációs veszély: nincs adat

Lehetséges egészségügyi hatások: Belélegezve ártalmas lehet. Izgathatja a légutakat. Lenyelve ártalmas lehet. Bőrön keresztül felszívódva ártalmas lehet. Izgathatja a bőrt. Izgathatja a szemet.

Minősített orvosi feltétel: Kerülni kell a toxikus vagy ismeretlen toxikológiai tulajdonságú anyagokat tartalmazó dimetil-szulfoxidos oldatokkal való érintkezést. A dimetilszulfoxid könnyen felszívódik a borön keresztül, és bejuttathatja ezeket az anyagokat a szervezetbe.,

Az érintkezésbe kerülés jelei és tünetei: A lenyelés következményeként fellépő hatások között szerepelhet: émelygés, kimerültség, fejfáfás

További információk: RTECS: PV6210000

 

ÖKOLÓGIAI INFORMÁCIÓK

Toxicitás halakra: LC50 - Pimephales promelas (Fathead minnow) - 34.000 mg/l - 96 h

                               LC50 - Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng) - 35.000 mg/l - 96 h

**LC50 33000,00 mg/l Oryzias latipes MITI 48 óra

**LC50 34 mg/l Pimephales promelas 96 óra

**EC50 34 mg/l Pimephales promelas 96 óra

Toxicitás daphniára és egyéb vízi gerinctelen szervezetekre: EC50 - Daphnia pulex - 27.500 mg/l

Toxicitás mikroorganizmusokra:     **EC50 12038 mg/l INT

**EC50 87900 mg/l Microtox

 

Toxicitás algákra: EC50 - Lepomis macrochirus - > 400.000 mg/l - 96 h

Perzisztencia és lebonthatóság. nincs adat

Bioakkumulációs képesség: nincs adat

A PBT- és a vPvB-értékelés eredményei: nincs adat

Egyéb káros hatások: nincs adat

 

Szerző által felhasznált források: 

http://en.wikipedia.org/wiki/Dimethyl_sulfoxide

* http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/ProxyServlet?objectHandle=DBMaint...

**http://wwwp.ymparisto.fi/scripts/Kemrek/Kemrek_uk.asp?Method=MAKECHEMdetailsform&txtChemId=1542

Sigma-Aldrich MSDS lap: http://www.sigmaaldrich.com/MSDS/MSDS/DisplayMSDSPage.do?country=HU&lang...