Cimoxanil

Kép forrása: 
http://chem.sis.nlm.nih.gov/chemidplus/jsp/common/ChemInfo.jsp?calledFrom=lite&type=formulas
Leírás szerzője: 
BME-ABÉT
cimoxanil

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

cimoxanil
1-(2-ciano-2-metoximinoacetil)-3-etilurea
[2]

Vegyületcsoport

peszticid (fungicid) [9]

CAS szám

57966-95-7 [1]

Molekulaképlet

C7H10N4O3 [4]

Megjelenés

szagtalan, fehér szilárd anyag

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,

felhasználási terület

Szisztematikus hatású (vagyis bejut a növény nedvkeringésébe is) növényvédő szer
Termékek: Besiege, Curzate, Matilda WG, Option, Tanos, Wakil XL [9]

Elsődleges hatás

Hatásmechanizmusa: hiperszenzitív reakciót indukál, ami
megállítja a fertőzést és gátolja a spóraszóródást [8]

Mellékhatások

 

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

198,18 g/mol [9]

Sűrűség

1,27g/cm3 [5]

Olvadáspont

161 °C [9]

Forráspont

Forrpont alatt bomlik [9]

Gőznyomás

0,15 mPa (25 °C-on) [9]

Vízoldhatóság

780 mg/l (20 °C-on) [9]

Stabilitás

Normál hőmérsékleten és tárolási körülmények között stabil [10]

Mesterséges napfényben (xenon lámpa):
Felezési idő = 1,8 nap (25°C és pH = 5)
Felezési idő = 5,2 óra (25°C és pH = 7)

Sötétben:
Felezési idő = 148 nap (25°C és pH = 5)
Felezési idő = 12,6 óra (25°C és pH = 7) [7]

Hidrolízis

Felezési idő = 148 nap (25°C és pH = 5)
Felezési idő = 34 óra (25°C és pH = 7)
Felezési idő = 31 perc (25°C és pH = 9) [7]

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

3,80x10-5 Pa m3 mol-1 (25°C-on) [9]

Kow

Kow = 3,9 (log P = 0,59) (pH=5 és T = 20°C) [7]
Kow = 4,7 (log P = 0,67) (pH=7 és T = 20°C) [7]

Koc  [l/kg]

-

pKa

9,3 (25°C-on) [9]

BCF, biokoncentráció

3 (számolt) [12]

Viselkedése a környezetben

Abiotikus degradálhatóság

és metabolitok

Fotolízis féléletidő: 2 nap (pH=5) illetve 0,2 nap (pH=7) [12]

Biodegradálhatóság és

metabolitok

Aerob talajban féléletidő: 0,75-1,6 nap
Japánban és Amerikában kivitelezett szabadföldi kísérletben féléletidő 0,9-8,7 nap között változott.
Talajban féléletidő: 7 nap
[12]

Környezetminőségi kritériumok

Határértékek

 

MAC ivóvíz: 0,1 mg/l (EU Dir 89/778/EC limit) [9]

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

Ökoszisztémára gyakorolt hatás

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

hal (Lepomis macrochirus, 96 h) LC50 = 29 mg/l
vízi gerinctelen (Daphnia magna, 48 h) EC50 = 27 mg/l
vízi rákféle (Americamysis bahia, 96 h) LC50 = 44,4 mg/l
vízi növény (Lemna gibba, 7 nap) EC50 > 0,7 mg/l
alga (Anabaena flos-aquae, 72 h) EC50 = 0,254 mg/l [9]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

hal (Oncorhynchus mykiss, 21 nap) NOEC = 0,22 mg/l
vízi gerinctelen (Daphnia magna, 21 nap) NOEC = 0,067 mg/l [9]

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

trágyagiliszta (Eisenia foetida, 14 nap) LC50 > 1000 mg/kg [9]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

trágyagiliszta (Eisenia foetida, 14 nap) NOEC = 6,6 mg/kg [9]

Emberre gyakorolt hatás

Általános káros hatások

Szervezetbe kerülve nagyon szétszóródik, főleg a májban és a vesében raktározódik. [8]
Szem irritáció (könnyezés, homályos látás), orr és torok irritáció (tüsszentés, orrfolyás). [10]

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Radioaktív jelöléssel vizsgálva a vegyület nagy része (63,7-79,5%) vizelettel választódott ki a szervezetből. A székletben a szervezetbe került vegyület 14,3-29,9%-át találták meg. Az alkalmazott radioaktív jelölés több, mint 80%-a kiürült a szervezetből 48 órán belül [8]

Endokrin rendszert károsító

nincs adat [11]

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

nem [9]

Karcinogén

-

Reprotoxikus, teratogén

igen[9]

Akut toxicitási adatok (LD50)

patkány (akut, szájon át) LD50 = 760 mg/kg [9]
patkány (szájon át) LD50 = 1100 mg/kg [12]
nyúl (bőrön át) LD50 > 3g/kg [12]
tengerimalac (szájon át) LD50 = 1096 mg/kg [12]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

A harmonizált osztályozásra és címkézésre tett javaslat csatolt fájlként megtalálható

 

-