Triklórfon

Kép forrása: 
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/25/Trichlorfon.PNG
Leírás szerzője: 
Bolla Zsuzsanna
Triklórfon

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Triklórfon
dimetil (2,2,2-triklór-1-hidroxietil) foszfonát

Vegyületcsoport

Peszticid, inszekticid

CAS szám

52-68-6

Molekulaképlet

C4H8Cl3O4P (PPDB)

Megjelenés

Színtelen, fehér vagy sárga szilárd kristályok. Etil-éter szagú.
Szobahőmérsékleten szilárd. (EXTOXNET)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Házi legyek és kullancsok irtására engedélyezett permetezőszer: (Felhasználás ideje: 1966-1979)
Flibol-E (50% Triklórfon)
(MAKOSZ,  OEK)

Engedélyezett mérgezett csalétkek:
(Felhasználás ideje: 1968-1988)

Triklórfon hatóanyag:
Toxa zászló, Ferrotox lap, Tugon Fliegentod, Mustox

Triklórfon + dioxakarb hatóanyag:
Inszekta lakk

Triklórfon + jódfenfosz hatóanyag:
Neo-Mustox

Triklórfon + fention + diazinon hatóanyag:
Toxa háztartási légyirtó és légyirtó szalag
(MAKOSZ)

Használják még golfpályákon, otthoni és intézményi gyepen, élelmiszer- és húsfeldolgozó üzemek élelmiszerrel nem érintkező területein, halastavakban, valamint mezőgazdaságban rovar-kártevők ellen, továbbá szarvasmarhák „pour-on” kezelésére. (EPA)

Elsődleges hatás

Elsősorban rovarölő.

Háztartásokban legyek irtására. (MAKOSZ)

Lepidoptera lárvák (hernyók), fehér lárvák, szarvasmarha tetvek, büdös bogarak, legyek, hangyák, csótányok, tücskök, búvárbogarak, vízi skorpiók valamint óriás vízi rovarok ellen. (EPA)

Mellékhatások

Embereken kolinészteráz gátlást, hányingert, szédülést, zavartságot okoz. Nagy mértékű expozíciója légzésbénuláshoz és halálhoz vezet. (EPA)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

257,44 g/mol (EXTOXNET)

Sűrűség

1,73 (OMFI)

Olvadáspont

75-79 0C (EXTOXNET)
80 0C (PPDB)

Forráspont

Elbomlik mielőtt forr (PPDB)

Gőznyomás

<0,01 Pa (20 0C) (OMFI)

Vízoldhatóság

120 mg/l (20 0C) (EXTOXNET)

Stabilitás

-

Hidrolízis

pH növekedésével gyorsabban hidrolizál (TOXNET)

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

4,50*10-7 Pa*m3/mol (250C) (PPDB)

Kow

-

Koc  [l/kg] 

10 (PPDB)

pKa

-

BCF, biokoncentráció

 

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Elsődleges eltávolítási mód a hidrolízis. (TOXNET)

Hidrolízise savas (pH:1-5) közegben 10 0C-on 2400 nap, 20 0C-on 526 nap, 50 0C-on 11 nap alatt zajlik le. (INCHEM)

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Lebontása talajban és talajvízben: Talajban aerob körülmények között gyorsan degradálódik, felezési ideje 3-27 nap. Fő bomlásterméke a diklórfosz (DDVP). Talajban alacsony perzisztencia jellemzi.

Vízben: lúgos (pH 8,7) közegben gyorsan bomlik, az alkalmazott triklórfon kb. 99%-a 2 órán belül lebomlott. (EXTOXNET)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Vérben az acetilkolin-észteráz: < 25%-os aktivitáscsökkenés az expozíció előtt mért alapaktivitáshoz viszonyítva. (JOGTAR)

Ideiglenes határértékek: Triklórfon 10 µg/l (KVVM)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Halakra mérsékelten mérgező. (PPDB)
Algákra mérsékelten, Daphia magna-ra nagyon toxikus. (PPDB)

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

halakra (Oncorhynchus mykiss, 96 óra): LC50 =  0,7 mg/l (PPDB)
Daphnia magna (48 óra) EC50 = 0,00096 mg/l
algák növekedésgátlása (Scenedemus subspicatus, 72 óra): EC50 = 10 mg/l (PPDB)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

algák növekedésgátlása (ismeretlen faj, 96 óra):  NOEC=  3,2 mg/l (PPDB)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Emlősökre és madarakra mérsékelten toxikus. (PPDB)

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

ízeltlábúakra (48, 96 óra): LC50 = 0,75-7800 µg/l (TOXNET)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Tünetei:

- Belélegezve: görcsök, szédülés, izzadás, hányinger, hányás, eszméletvesztés, nehézlégzés, pupilla szűkület, izomgörcs, erős nyálfolyás.

- Bőrön keresztül felszívódhat.

- Szembe kerülve:vörösség, fájdalom, pupilla szűkület, homályos látás.

- Lenyelve: hasi görcsök, hasmenés, nehézlégzés, hányinger, eszméletvesztés, hányás, gyengeség, pupilla szűkület, izomgörcsök, erős nyálfolyás. (PAN)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Emberekben és állatokban a triklórfon felszívódása, eloszlása és kiválasztása is gyors.
Egerek esetén a szájon át beadott dózis 70-80 %-a kezelést követő 12 órában kiürült. Hasonlóan gyors kiürülés volt tapasztalható a sertések intraperitoneális kezelése során is. A triklórfon feltételezett metabolitját, a diklórfoszt találták triklórfonnal „pour-on” technikával kezelt tehenek tejében.

Célszervek közé tartozik a máj, a tüdő és a csontvelő. (EXTOXNET)

Endokrin rendszert károsító

Lehetséges (PPDB)
Gyanús (PAN)

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

Igen (PPDB)

Karcinogén

Lehetséges (PPDB)
Igen (PAN)

Reprotoxikus, teratogén

Lehetséges (PPDB)

Akut toxicitási adatok (LD50)

patkány - szájon át: LD50 = 450-650 mg/kg
egér - szájon át: LD50 = 300-860 mg/kg
macska - szájon át: LD50 = 94 mg/kg
kutya - szájon át: LD50 = 420 mg/kg
nyúl - szájon át: LD50 = 160 mg/kg
patkány - dermális: LD50 = 2000-5000 mg/kg
nyúl - dermális: LD50 = 1500-2100 mg/kg (EXTOXNET)
méhek (48 órás): LD50 >0,4 µg/méh (PPDB)
madarak: LD50 >36,8 mg/kg (PPDB)
patkányok - belélegezve: LC50 > 0,5 mg/l (EXTOXNET)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

patkány NOEL > 4,5 mg/kg (PPDB)

EGYÉB JELLEMZŐK

 

Az oktanol/víz-megoszlási hányados (log Pow= 0,57) azt jelzi, hogy bioakkumulációja nem valószínű. (TOXNET)

Szerző által felhasznált források: 

EPA http://www.epa.gov/oppsrrd1/REDs/factsheets/trichlorfon_fs.htm (Topical & Chemical Fact Sheets, US EPA)

EXTOXNET http://extoxnet.orst.edu/pips/trichlor.htm (The Extension Toxicology Network)

PAN http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC33346 (Pesticide Action Network – US Environmental Defence)

PPDB http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/ (Pesticide Properties DataBase, developed by the University of Hertfordshire, from the database that originally accompanied the EMA (Environmental Management for Agriculture) software (also developed by AERU), with additional input from the EU-fuded FOOTPRINT project)

TOXNET http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~I0Z72R:1 (Toxicology Data Network, NLM US, National Library of Medicine)

INCHEM http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc132.htm (International Programme on Chemical Safety)

MAKOSZ http://www.makosz.hu/layout/set/print/content/view/full/359 (Magyar Kártevőirtók Országos Szövetsége)

OEK www.oek.hu/oekfile.pl?fid=3052 (Országos Epidemiológiai Központ)

OMFI http://www.omfi.hu/icsc/PDF/PDF05/icsc0585_HUN.PDF (Országos Munkahigiénés és Foglalkozás- egészségügyi Intézet)

Határértékek, rendeletek:

25/2000. (IX. 30.) EüM-SzCsM együttes rendelet a munkahelyek kémiai biztonságáról

2. számú melléklet: Biológiai expozíciós (hatás) mutatók megengedhető határértékei vérben

 http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A0000025.EUM

201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről

1. számú melléklet: Paraméterek és határértékek

KVVM http://www.kvvm.hu/index.php?pid=10&sid=53&hid=358 (Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium)