Campodea westwoodi

Kép forrása: 
http://www.fugleognatur.dk/gallery_showlarge.asp?ID=86395
Leírás szerzője: 
Kárpáti Zoltán
Campodea westwoodi

Ország (Regnum): Állatok (Animalia)
Törzs (Phylum): Ízeltlábúak (Arthropoda)
Altörzs (Subphylum): Hatlábúak (Hexapoda)
Osztály (Classis): Entognatha
Rend (Ordo): Lábaspotrohúak (Diplura)
Alrend (Subordo): Rhabdura
Főcsalád (Superfamilia): Campodeoidea
Család (Familia): Campodeidae
Nem (Genus): Campodea
Faj (Species): Campodea westwoodi

Rendi sajátoságok:

Kinézet: Gyengéd, fehéres vagy sárgás színű állatkák.
Felépítésük: Szemük soha sincs, de van egy pár sokízű csápjuk, amelyet reszketve, tapogatva ide-oda mozgatnak. Szájrészeik „entotrophok”, mert rágójuk és állkapcsuk nem ízületileg van összekötve a fej külső falával, mint a többi rovarokon, hanem alaprészeivel a fej belsejébe van bemélyesztve, úgyhogy csak a hegyük nyúlik ki. Alsó ajkuk nagyrészt összenőtt a fej falának a szomszédos részeivel. Minden Diplurának háromszelvényes tora, hat lába, megnyúlt, világosan tízszelvényű potroha és ennek végén mindig két hosszú fartoldaléka (cerci) van.

Malpighi-edényeik gyakran hiányzanak. A lélegzést a tracheákon és a finom bőrön kívül vékonyfalú ventrális zacskók végzik, amelyek párosával a potrohszelvények has oldalán helyezkednek el és rendesen be vannak húzódva. Nagyon nedves levegőben vér duzzasztja meg őket, úgyhogy hólyagszerűen előbuggyannak.

Élőhely: Nedves földben kövek, vagy korhadó növényi részek alatt, korhadó, nedves fában élnek és emellett rendkívül fénykerülők.

Táplálék: Különböző bomló hulladékok, állati és növényi lágy anyagok.

A Campodea nemzetség:

A Campodea igen világosan mutatja a Diplurák alakját: elöl a kerek, jól elkülönült fejen egy pár sokízű, hajlékony csáp, a toron pedig három pár láb van, amelyekkel a rovar gyorsan tovarohan, ha rejtekhelyének hirtelen felfedésekor megriad. A tíz szelvényből álló potroh végén két hosszú, merev, számos ízből összetett serteszerű farokfüggeléket látunk, amelyek tapintási ingerekre érzékenyek, és úgy látszik, hogy bizonyos értelemben mint hátulsó csápok szerepelnek. A fej szomszédos részeivel összenőtt alsó ajak (labium) közepén két széles, a belső karéjoknak megfelelő kiugrást visel, amelyek mögött két kis, a külső karéjokként felfogott, kúp áll. Az ajaktapogatókat csak két rövid, ízeletlen nyúlvány képviseli. Az állkapcson különálló belső és külső karéjt és egy rövid tapogatót lehet megkülönböztetni. Ezekkel a kívülről alig látható, nyomorúságos szájrészekkel az állatka semmi szilárdat szétharapni nem tud, hanem arra van utalva, hogy lágy, nedvben dús növényi vagy állati anyagokkal táplálkozzék. Az utolsó tori lábpár mögött, az első potrohszelvény hasoldalán a Campodeának egy pár hengeres vagy kúpos lábcsonkja van, amely a hímen nagyobb, mint a nőstényen. A 2.–7. potrohszelvény haslemezein egy-egy pár vesszőalakú stylus van, ezeknek a belső oldala mellett pedig egy-egy kitűrhető, ventrális zacskót találunk. A tizenegyedik szelvényből, amelyhez a hosszú farokserték tartoznak, csak a kis hátlemez ismerhető fel. A test végszelvénye (telson) egy felső és két alsó lemezből áll. A Campodea belső szervezetéről megemlítjük, hogy tulajdonképpeni Malpighi-edényei nincsenek, hanem ezeket egy 16 sejtből álló gyűrű helyettesíti, amely a végbél kezdetén van. A lélekzési rendszer nagyon egyszerű. Három pár stigmája van, egy-egy az elő-, közép- és utótoron, amelyekből a tracheák egészen a fejbe és a potrohba követhetők. Fontos lélekzőszervek ezeken kívül a már fent említett kitűrhető ventrális zacskók.

Faji sajátosságok:

A westwoodi fajt kövek, fadarabok alatt, vagy korhadó öreg fatörzsekben találjuk, szóval olyan helyeken, ahol nincs hiány nedvességben, de azért nem is csurog a víz. Hegyi erdőkben és síkságon egyaránt előfordul. Korhadó levélrakások alatt, nedves fakorhadékban, kövek alatt, régi nedves deszkák alján tartózkodik. Teste hajlékony és karcsú. Hossza: 4 mm.

Szerző által felhasznált források: 

http://mek.niif.hu/03400/03408/html/2639.html (BREHM: AZ ÁLLATOK VILÁGA)

http://www.fugleognatur.dk/wildaboutdenmark/speciesintro.asp?ID=8563

http://en.wikipedia.org/wiki/Campodea