A pókok ökológiai szerepe

Kép forrása: 
http://www.topnews.in/health/humans-spiders-too-watch-their-diets-27590
Leírás szerzője: 
GK
Pókok

A képhez csatolt pdf fájlban Samu Ferenc akadémiai doktori értekezésében a pókok természetes és agroökoszisztémákban betöltött szerepéről olvashatnak.

Szerző által felhasznált források: 

Samu Ferenc, Ph.D.: Pókok szünbiológiai kutatásaaz ember által befolyásolt tájban, MTA Növényvédelmi Kutatóintézet, Budapest