Metamorfizmus, Metamorfózis

Metamorfizmus, Metamorfózis

Szerző: 
Vaszita Emese

A képekre kattintva megtekinthetjük az adott képhez tartozó részletes leírást.

Diavetítés indítása

Kőzettípusok egymásba alakulása
Kőzetípusok egymásba alakulása
Metamorfózis típusai
Metamorfózis típusai
Kontakt metamorfózis
Kontakt metamorfózis
Metamorfózis nyomás hatására
Metamorfózis nyomás hatására
Metamorfózis kémiailag aktív fluidumok hatására
Metamorfózis kémiailag aktív...

A geológiában metamorfózisnak (metamorfizmusnak) nevezzük azt a földkéregben zajló folyamatot, amely során a kőzetek az eredeti kőzetképződési körülményektől eltérő fizikai (hőmérséklet, nyomás) és kémiai körülmények között, szilárd állapotban lejátszódó ásványtani és szerkezeti átalakuláson mennek át. A metamorf kőzetek kiindulási anyaga lehet magmás-, üledékes- vagy korábban már metamorfózison átesett kőzet. A metamorfózis típusok megkülönböztetése általában a kiterjedés, valamint a két fő fizikai körülmény, a nyomás és a hőmérséklet egymáshoz viszonyított mértéke szerint történik, azonban ezek mellett a metamorf kőzetképződésben a kémiailag aktív fluidumok (gőzök-gázok és oldatok) is jelentős szerepet játszhatnak. A metamorfózis három fő típusát különböztetjük meg: 1. dinamikus metamorfózis: törésvonalak és vetők mentén nagy nyomás hatására; 2. kontakt metamorfózis: kőzetátalakulás magas hőmérsékletű mélységi vulkanikus kőzettest környezetében; 3. regionális metamorfózis: nagy területen nagy hőmérséklet és nyomás hatására. A metamorfózis intenzitásának függvényében a metamorfózis négy fokozata ismert, melyek eredményeként metamorf kőzetek keletkeznek.

A metamorfózis fokozatai és az adott fokozatra jellemző metamorf kőzetek:

• Nagyon kisfokú metamorfózis (agyagpala, metabazalt)
• Kisfokú metamorfózis (szerpentinit, kloritpala)
• Közepes fokú metamorfózis (csillámpala, márvány)
• Nagyfokú metamorfózis (eklogit, gneisz)

A metamorf kőzeteket tipikus kőzetalkotó ásványtársulások jellemzik, melyeket a fácies jelemez. A fácies (facies=arc, vagy arculat, latinul) a kőzetek olyan tulajdonságainak összessége, amelyek azok egykori keletkezési viszonyait, körülményeit és környezetét tükrözik. Ilyen tulajdonságok például: ásványos összetétel, kőzetszövet és -szerkezet. A metamorf fácies ásványegyütteseket tartalmaz, amelyek közel azonos nyomás- és hőmérsékleti körülmények mellett képződtek.