Vízi ökoszisztémára alkalmazható gyors biológiai felmérési módszer protokollja

Vízi ökoszisztémára alkalmazható gyors biológiai felmérési módszer protokollja

Szerző: 
BME ABÉT

A képekre kattintva megtekinthetjük az adott képhez tartozó részletes leírást.

Diavetítés indítása

Vízminőségfelmérési terepi adatlap
Vízminőségfelmérési terepi adatlap
Vízminőségfelmérési terepi...
Élőhelyfelmérési terepi adatlap
Élőhelyfelmérési terepi adatlap
Élőhelyfelmérési terepi...
Perifiton terepi adatlap
Perifiton terepi adatlap
Perifiton terepi adatlap
Hal mintavételezési adatlap
Hal mintavételezési adatlap
Hal mintavételezési adatlap

A gyors biológia felmérés (RBA: Rapid Bioassessment) egyik módszere a vizuális alapú előhely-felmérés. Az alábbiakban az USA EPA által javasolt és amerikai kutatók által kidolgozott élőhelyfelmérési módszer protokollját ismertetjük a fitoplankton, üledéklakó makrogerinctelenek (makrozoobenthos) és halak állapotának felmérésére (pld. biotikus integritási index).

A RBP módszer célja

A gyors Biológiai Felmérési Protokoll: RBP = Rapid Bioassessment Protocols) lehetővé teszi az integrált felmérést, amely magába foglalja az élőhely (fizikai struktúra, vízáramlás), vízminőség és a biológiai mérés eredményeinek összehasonlítását empirikusan definiált referencia körülményekkel (referencia területek, történelmi adatok, modellezés vagy extrapolálás).

A módszer a nem ártéri szabad vízi élőhelyek esetén alkalmazható.

Módszer összefoglalása:

A vizuális alapú élőhely felmérés az alábbi lépésekből áll:

(1) A felmérendő vízszakasz kiválasztása

(2) Fizikai jellemzés és vízminőségi terepi adatlap kitöltése. Ez az adatlap az időjárásra, vízfolyásra (pld: vízfolyás típusa, eredete), alvízgyűjtőre (pld: környező területhasználat, diffúz szennyezőforrások a vízgyűjtőben, vízgyűjtő eróziója), parti növényzetre, vízminőségre, üledékre vonatkozó adatokat tartalmazza.

(3) A vizuális alapú élőhelyfelmérési adatlap kitöltése, 10 felsorolt élőhelyi paraméter figyelembevételével. Négy fő kategóriába tartozó paramétert pontozunk a megadott döntési kritériumok alapján. Az élőhely állapotát jellemző 4 fő kategória lehet: optimális, optimális alatti, marginális és gyenge, míg a pontok skálája 0−20 vagy 0−10, az élőhelyet jellemző paraméter függvényében. A felhasználó kiválasztja a vizsgált szakaszra legjellemzőbb fő kategóriát és pontszámot, a végén pedig a pontszámokat összegzik. Az összesített pontok száma 0−200.

Az adott élőhely mintavételezése (perifiton, üledéklakó makrogerinctelenek és/vagy halak) kiválasztott mintavételi protokoll és mérőszámok segítségével (Biotikus Integritási Index) történik. Az adatok elemzését és integrálását követően a biológia felmérés a biológiai állapotról szolgáltat információt.   

Felmérési adatlapok elérhetők az alábbi weboldalon: http://www.epa.gov/owow/monitoring/rbp

A gyors Biológiai Felmérési Protokollok megtalálhatók összefoglalva az EPA oldalán (EPA's Watershed Academy). Mivel az Európai Unió is elfogadta, egy nemzetközi kutatási projekt keretében Európában is használják.