Sinapis alba növekedés gátlási teszt vízre

Sinapis alba növekedés gátlási teszt vízre

Szerző: 
Feigl Viktória

A képekre kattintva megtekinthetjük az adott képhez tartozó részletes leírást.

Diavetítés indítása

Vízminta szűrőpapírra mérése
Vízminta szűrőpapírra mérése
Vízminta szűrőpapírra mérése
Magok szűrőpapírra tétele
Magok szűrőpapírra tétele
Magok szűrőpapírra tétele
Termosztálás 20 °C-on
Termosztálás 20 °C-on
Termosztálás 20 °C-on
3 napos mustárnövények
3 napos mustárnövények
3 napos mustárnövények

A fehér mustár (Sinapis alba) érzékeny tesztnövény, melynek növekedése gátolt, amennyiben toxikus anyaggal érintkezik. A gyökér- és szárhosszak mérése alapján becsülhető a toxikus hatás. A tesztmódszer az MSZ 22902-4:1990 és az MSZ 21976-17:1993 szabványokon alapszik.

A vizsgálat menete:

Folyadékminta esetén a vizsgált folyadékból 5 ml-t 9 mm átmérőjű Petri-csészébe mérünk szűrőpapír korongra. A minta felszínére 25 darab mustármagot helyezünk egyenletes elrendezésben. (A fehér mustármag vetőmagboltból, bioboltból származó friss mag, melynek csirázóképessége minimum 95 %. A csírázóképességet és a megfelelő növekedést desztillált vízzel ellenőrizzük. A magok érzékenységét Cu hígítási sorral ellenőrizzük.) Három párhuzamos mérést végzünk. Alternatívaként a folyadékmintából hígítási sort készítünk desztillált vízzel. Kontrollként desztillált vizet használunk. A mintákat 72 órán át, 20/25 °C-on, sötétben termosztáljuk.

A kiértékelés során vonalzóval megmérjük a gyökér- és szárhosszakat. A párhuzamosok eredményét átlagoljuk. A gyökér- és szárnövekedés gátlását %-ban adjuk meg a kezeletlen kontrolon nőtt növények gyökerének, illetve szárának hosszúságához viszonyítva:

X=(K-M)/K*100, ahol: X: a gyökér-, illetve szárnövekedés gátlás %-ban kifejezett értéke, K: kontrolon nőtt növények gyökér-, illetve szárhossza, M: vizsgált mintán nőtt növények gyökér-, illetve szárhossza.

Hígítási sor esetén a gátlási %-okat a bemért mintamennyiség függvényében ábrázoljuk és meghatározzuk az ED20 és ED50 értékeket (20 és 50%-os gátlást okozó mennyiség).

Üledékminta esetén a talajnál leírt módon járunk el: http://enfo.agt.bme.hu/drupal/keptar/3700