Szilikátok

Szilikátok

Szerző: 
Vaszita Emese

A képekre kattintva megtekinthetjük az adott képhez tartozó részletes leírást.

Diavetítés indítása

Azbeszt
Azbeszt
Garnet (almandine)
Gránát
Olivine
Olivin
Epidote and Tourmaline
Epidot
Berill
Berill
Diopside
Diopsid
Muscovite and garnet
Muszkovit
Kaolinite
Kaolinit
Krizotil
Krizotil
Krizotil
Mikroklin és füstkvarc
Mikroklin
Zeolite (skolezite)
Zeolit (Skolezit)

A szilikátok, a kőzetalkotó ásványok legfontosabb csoportja, a földkéreg anyagának mintegy 75%-át alkotják (a SiO2 változatokkal együtt kb. 90–95%-át). Az ismert ásványfajok számának mintegy harmada szilikát. A szilikátok alapszerkezete SiO4-tetraéderek hálózatából áll. A tetraéderek súlypontjában elhelyezkedő Si4+ kation felerészben kovalens, felerészben ionos kötéssel köti magához a tetraéder csúcsain elhelyezkedő oxigénatomokat ([SiO4]4-). A szilikátok másik alapvető sajátossága, hogy az SiO4-tetraéderben lévő Si4+ kationt Al3+ helyettesítheti. A SiO4 tetraéderek a kristályrács felépítésében elszigetelt formában is részt vehetnek, de többnyire csúcsaikon (az oxigénatomokon) keresztül kapcsolódnak egymáshoz. A szilikátásványokat hat (6) nagy osztályba sorolják a [SiO4]4- tetraéderek  egymáshoz való kapcsolódási módja alapján: 1. Nezo- vagy szigetszilikátok, 2. Szoro- vagy csoportszilikátok, 3. Ciklo- vagy gyűrűszilikátok, 4. Ino- vagy láncszilikátok, 5. Fillo- vagy rétegszilikátok, 6. Tekto- vagy állványszilikátok. A szilikátokat osztályon belül alosztályokra és csoportokra bontják, melyek részleteit az ajánlott irodalom tartalmazza. A fotón látható ásványok tulajdonságai az ásvány fotójára kattintva, a „Részletek” pont alatt tekinthetők meg.

 

 

Forrás: 

http://hu.wikipedia.org/

Koch Sándor - Sztrókay Kálmán Imre: Ásványtan I. II., http://mek.oszk.hu/04700/04799/