Biocidek és növényvédőszerek

Biocidek és növényvédőszerek

Szerző: 
BME-ABÉT

A képekre kattintva megtekinthetjük az adott képhez tartozó részletes leírást.

Diavetítés indítása

acefát szerkezeti képlete
acefát szerkezeti képlete
Acefát
Benfluralin
Benfluralin
Benfluralin
Benzovindiflupyr
Benzovindiflupyr
Benzovindiflupyr
Cymoxanil
Cymoxanil
Cymoxanil
Diflubenzuron
Diflubenzuron
Diflubenzuron
Diklór-difenil-triklóretán
Diklór-difenil-triklóretán
Diklór-difenil-triklóretán
Fenoxycarb
Fenoxycarb
Fenoxikarb
Fluazinam
Fluazinam
Fluazinam
Flumioxazin
Flumioxazin
Flumioxazin
Glifozát
Glifozát
Glifozát
Hexaklórbenzol
Klórozott növényvédőszerek
Klórozott növényvédőszerek
Klórozott szénhidrogén típus...
hexaklórciklohexán
hexaklórciklohexán
Lindán
Metolaklór
Metolaklór
Metolaklór
Pencycuron
Pencycuron
Pencycuron
Piretroidok
Foszforsavészter  típusú növényvédőszerek
Foszforsavészter  típusú növényvédőszerek
Szerves foszforsavészterek
Triazofosz
Triazofosz
Triazofosz
Trifumizol
Trifumizol
Trifumizol
Warfarin
Warfarin
Warfarin

A növényvédő szerek a növénytermesztésben használt olyan kemikáliák (egyszerű vagy összetett vegyi anyagok), melyek a növénykártevők elpusztításra terveztek, gyártanak és állítanak elő. A földön a legnagyobb környezetbe kikerülő vegyi anyag mennyiséget jelentik, ezért környezeti kockázatuk globálisan problémát okoz. A növényvédőszereket lehet kémiailag csoportosítani a vegyületek típusa szerint vagy funkcionálisan, az ölendő növényi ellenség szerint. Funkcionális növényvédőszer-csoportok: herbicidek (gyomirtó-szerek), akalicidek (atkaölő-szerek), baktericidek (baktériumölő-szerek), fungicidek (gombaölőszerek), inszekticidek (rovarölő-szerek), rodenticidek (rágcsálók elleni szerek). Hasonló ölő-szereket nem csak a mezőgazdaság használ, hanem az élelmiszeripar, a vegyipar és más iparágak, és használatosak raktározás során és a háztartásokban is. Vegyület típusa szerinti legfontosabb csoportok a drinek (aldrin, klórdin, dieldrin, endrin, stb.), a triazinok, foszforsavészterek, fenoxi-karbonsavak, karbamátok, klórozott és brómozott, valamint poliklórozott szénhidrogének, stb. Alkalmazási formák szerint lehetnek permetező szerek (emulziók, szuszpenziók), porozó szerek, gázok, aeroszolok, és csalétkek.
A növényvédő szerek kockázata pontszerűen jelenik meg a gyártás során történő kibocsátások miatt, és diffúzan a mezőgazdasági használata során, a talajra vagy közvetlenül a növényre történő alkalmazáskor. A kockázat nem csak közvetlenül a szer toxicitásából adódik, hanem a célszervezeteké a nem célszervezetek elpusztítása miatti a biológiai egyensúlyok felborításából, a kiesett növénykártevő versenytársainak elszaporodásából, komplett táplálékláncok károsodásából.
A modern növényvédő szerek közepesen perzisztensek, és hatásuk viszonylag szűk spektrumú, azaz szelektíven, főleg a pusztítandó célszervezetre hatnak. Sokat csökkenthet a korábbi nagy kockázatokon a célszerű alkalmazás: előrejelzett kártevő-megjelenés esetén, célzottan a veszélyeztetett területre. Különösen fontos a felszíni vizek védelme, mert a vízi ökoszisztéma általában érzékeny a növényvédő szerekre. A hasznos rovarok (méhek), esszenciális ökoszisztéma- és tápláléklánctagok fokozott védelmet igényelnek. Nem szabad figyelmen kívül hagyni a talajbiológiai hatásokat, a talajmikroflórára gyakorolt káros hatást.
A növényvédő szerek tervezése a gyógyszerek tervezéséhez hasonlóan a SAR és QSAR összefüggések figyelembe vételével történik. Engedélyeztetésük feltétele körültekintő és hosszútávú tesztelés: humán- és ökotoxicitás mérése és megadása, a vízi ökoszisztémákra gyakorolt hatást egyes országokban (pl. USA) több fajt alkalmazó mikrokozmoszokban is vizsgálni kell.
A szintetikus növényvédő szerek részben kiválthatóak biológiai növényvédelemmel.

A biocidek tágabb kategória, mint a növényvédőszerek: minden olyan vegyi anyag ebbe a csoportba tartozik, melyet káros biológiai hatása miatt alkalmazunk.

"Hatóanyagok és egy vagy több hatóanyagot tartalmazó készítmények a felhasználóhoz jutó kiszerelésben, amelyek célja, hogy károsító szervezeteket kémiai vagy biológiai eszközökkel elpusztítson, elriasszon, ártalmatlanná tegyen, tevékenységében akadályozzon vagy azon más módon korlátozó hatást gyakoroljon." (ez a biocidek meghatározása a biocid termékek (98/8/EK) irányelve szerint (2. cikk 1.pont)
Több olyan anyag, vagy készítmény, ami megfelel ennek a definíciónak, kivételt képez a biocid termékek irányelve alól, annak alapján, hogy más szabályozás vonatkozik rá. Ilyenek a növényvédő-szerek (91/414/EGK) és más, többek között az állatorvosi gyógyszerek, szabadalmazott orvosi termékek.
Az általános kifejezésekben, a biocid termékek magukba foglalják a háztartási és ipari felhasználású fertőtlenítő szereket, a gyártott és a természetes termékek tartósítószereit. a nem mezőgazdasági célú rovar-, rágcsáló- és egyéb gerinceseket irtó szereket, és olyan speciális termékeket, mint a balzsamozáshoz és kitöméshez használt folyadékok és az algásodást gátló szerek. A terméktípusok teljes listája megtalálható a biocid termékek irányelvének V. mellékletében.
A REACH rendelet 15. cikkének 2. pontja értelmében azok a hatóanyagok, amelyek biocidként szabályozva vannak, a REACH alapján ab ovo regisztráltnak tekintendők (98/8/EK Irányelv 1. és 2. cikk. Forrás: REACH 15. cikk 2. pont).