Vegyi anyagok környezetmenedzsmentje

Vegyi anyagok környezetmenedzsmentje

  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:2ed64cb0d43309825252162d8d0a49f4' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>A vegyi anyagok vegyi úton előállított vagy átalakított anyagok,<strong> </strong>melyeket kémiai sajátságai miatt gyártunk és használunk fel.&nbsp; A vegyi anyag lehet elem vagy vegyület, szerves vagy szervetlen, természetes vagy természetidegen (<a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=xenobiotikum\" target=\"_blank\">xenobiotikum</a>), természetből nyert és átalakított vagy szintetikusan előállított vegyi anyag. Leggyakoribb vegyi anyagok: <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=f%E9mek\" target=\"_blank\">fémek</a>, üzemanyagok, gyógyszerek, finomvegyszerek, növényvédőszer<span>ek</span>, <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=old%F3szer\" target=\"_blank\">oldószer</a>ek. A vegyi anyagok fokozódó mértékű <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=gy%E1rt%E1s\" target=\"_blank\">gyártás</a>a és felhasználása egyre nagyobb vegyi anyag mennyiség környezetbe kerülését eredményezi, így mára ez az egyik legsúlyosabb globális környezeti problémává vált.</p>\n<p>A vegyi anyag fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai alapvetően meghatározzák a környezetben való viselkedését, pl. <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=terjed%E9s\" target=\"_blank\">terjedés</a>ét és <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=hat%E1s\" target=\"_blank\">hatás</a>át. A vegyi anyagok környezet szempontjából legfontosabb tulajdonságai: illékonyság, oldhatóság, abszorbeálódóképesség (oktanol-víz <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=megoszl%E1si%20h%E1nyados\" target=\"_blank\">megoszlási hányados</a>, szilárd-folyadék <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=megoszl%E1si%20h%E1nyados\" target=\"_blank\">megoszlási hányados</a>), biodegradá<span>lhatóság</span>, <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=bioakkumul%E1ci%F3\" target=\"_blank\">bioakkumuláció</a>ra való hajlam, ökoszisztémára és emberre gyakorolt <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=k%E1ros%20hat%E1s\" target=\"_blank\">káros hatás</a>ok: akut és krónikus toxicitás<span>, </span><a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=mutagenit%E1s\" target=\"_blank\">mutagenitás</a><span>,</span> <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=karcinogenit%E1s\" target=\"_blank\">karcinogenitás</a><span>, </span><a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=teratogenit%E1s\" target=\"_blank\">teratogenitás</a>, <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=reprotox\" target=\"_blank\">reprotox</a>icitás.</p>\n<p>A vegyi anyag <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=vesz%E9lyess%E9g\" target=\"_blank\">veszélyesség</a>e fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságaival összefüggő sajátság. A vegyi anyag <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=k%F6rnyezeti%20kock%E1zat\" target=\"_blank\">környezeti kockázat</a>a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=vesz%E9lyess%E9g\" target=\"_blank\">veszélyesség</a>éből és a környezettel való kölcsön<a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=hat%E1s\" target=\"_blank\">hatás</a>ából adódik, nagysága a vegyi anyag környezeti <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=koncentr%E1ci%F3\" target=\"_blank\">koncentráció</a>jának és az <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=%E1rtalmatlan%20koncentr%E1ci%F3\" target=\"_blank\">ártalmatlan koncentráció</a>nak a hányadosa. A környezetbe kikerült veszélyes vegyi anyag a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/db2/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=szennyez%F5anyag\" target=\"_blank\">szennyezőanyag</a>.</p>\n<p>A vegyi anyagok környezetmenedzsmentje magába foglalja a vegyi anyagok veszélyességének és környezetben való viselkedésének, sorsának, hatásainak ismeretét és az ezekből adódó kockázatok kezelését.</p>\n<p>A vegyi anyagok környezeti kockázatának kezelésében a legfontosabb eszközök a jogi eszközök és a környezet-monitoring.</p>\n<p>A vegyi anyagok jogi szabályozását Európai és magyar jogszabályok szerint végezzük. Egységes európai jogi eszköz a REACH törvény, mely a vegyi anyagok bejelentésének, engedélyezésének, értékelésének, osztályozásának szabályait kezeli. Külön rendeletek foglalkoznak a növényvédőszerekkel és biocid anyagokkal,&nbsp; a gyógyszerekkel, az élelmiszeradalékokkal, a kozmetikumokkal, a polimerekkel, stb.</p>\n<p>A környezetmonitoring folyamatosan információt szolgáltat a környezet állapotáról, a változásokról, trendekről. A monitoring alapján lehet követni a környezet állapotát, felmérni a kockázatokat.&nbsp; Ha a vegyi anyagok kockázata elfogadhatatlanul nagy, akkor a kockázat csökkentésére van szükség.</p>\n<p>A REACH adatbázis minden regisztrált anyagról részletes ismertetést ad az alábbi oldalon:<a href=\"http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx\" target=\"_blank\"><br />http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx</a></p>\n<p>&nbsp;</p>\n', created = 1558645226, expire = 1558731626, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:2ed64cb0d43309825252162d8d0a49f4' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:52bab3bd07cc9eb2830c36f409f8b4e5' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.nfu.hu\"><img src=\"/drupal/sites/all/themes/enfo/images/hu_umft_kicsi1.png\" /></a></p>\n', created = 1558645226, expire = 1558731626, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:52bab3bd07cc9eb2830c36f409f8b4e5' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9f993161d3d06b0a890015b9e994e92c' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>©Krata Kft. 2009 | <a href=\"http://drupal.org/\" target=\"_blank\" title=\"drupal\">drupal.org</a> | <a href=\"/drupal/sitemap\" title=\"honlaptérkép\">Honlaptérkép</a></p>\n', created = 1558645226, expire = 1558731626, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9f993161d3d06b0a890015b9e994e92c' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '4:057a29da9101874c74e346301afa81a0' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<object><embed height=\"100\" src=\"/drupal/sites/all/themes/enfo/flash/banner2.swf\"></embed></object>', created = 1558645226, expire = 1558731626, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '4:057a29da9101874c74e346301afa81a0' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
Szerző: 
Gruiz Katalin

A vegyi anyagok vegyi úton előállított vagy átalakított anyagok, melyeket kémiai sajátságai miatt gyártunk és használunk fel.  A vegyi anyag lehet elem vagy vegyület, szerves vagy szervetlen, természetes vagy természetidegen (xenobiotikum), természetből nyert és átalakított vagy szintetikusan előállított vegyi anyag. Leggyakoribb vegyi anyagok: fémek, üzemanyagok, gyógyszerek, finomvegyszerek, növényvédőszerek, oldószerek. A vegyi anyagok fokozódó mértékű gyártása és felhasználása egyre nagyobb vegyi anyag mennyiség környezetbe kerülését eredményezi, így mára ez az egyik legsúlyosabb globális környezeti problémává vált.

A vegyi anyag fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai alapvetően meghatározzák a környezetben való viselkedését, pl. terjedését és hatását. A vegyi anyagok környezet szempontjából legfontosabb tulajdonságai: illékonyság, oldhatóság, abszorbeálódóképesség (oktanol-víz megoszlási hányados, szilárd-folyadék megoszlási hányados), biodegradálhatóság, bioakkumulációra való hajlam, ökoszisztémára és emberre gyakorolt káros hatások: akut és krónikus toxicitás, mutagenitás, karcinogenitás, teratogenitás, reprotoxicitás.

A vegyi anyag veszélyessége fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságaival összefüggő sajátság. A vegyi anyag környezeti kockázata veszélyességéből és a környezettel való kölcsönhatásából adódik, nagysága a vegyi anyag környezeti koncentrációjának és az ártalmatlan koncentrációnak a hányadosa. A környezetbe kikerült veszélyes vegyi anyag a szennyezőanyag.

A vegyi anyagok környezetmenedzsmentje magába foglalja a vegyi anyagok veszélyességének és környezetben való viselkedésének, sorsának, hatásainak ismeretét és az ezekből adódó kockázatok kezelését.

A vegyi anyagok környezeti kockázatának kezelésében a legfontosabb eszközök a jogi eszközök és a környezet-monitoring.

A vegyi anyagok jogi szabályozását Európai és magyar jogszabályok szerint végezzük. Egységes európai jogi eszköz a REACH törvény, mely a vegyi anyagok bejelentésének, engedélyezésének, értékelésének, osztályozásának szabályait kezeli. Külön rendeletek foglalkoznak a növényvédőszerekkel és biocid anyagokkal,  a gyógyszerekkel, az élelmiszeradalékokkal, a kozmetikumokkal, a polimerekkel, stb.

A környezetmonitoring folyamatosan információt szolgáltat a környezet állapotáról, a változásokról, trendekről. A monitoring alapján lehet követni a környezet állapotát, felmérni a kockázatokat.  Ha a vegyi anyagok kockázata elfogadhatatlanul nagy, akkor a kockázat csökkentésére van szükség.

A REACH adatbázis minden regisztrált anyagról részletes ismertetést ad az alábbi oldalon:
http://apps.echa.europa.eu/registered/registered-sub.aspx