OECD útmutató vegyi anyagok humán egészséget érintő hatásának meghatározására toxikológia tesztekkel

OECD útmutató vegyi anyagok humán egészséget érintő hatásának meghatározására toxikológia tesztekkel

Szerző: 
BME ABÉT
CsatolmányMéret
OECD útmutató: toxikológiai tesztek66 KB
Összes toxikológiai teszt: lista_.pdf44.28 KB
B01bis_Akut orális toxicitás - fix dózisú_2004.pdf125.76 KB
B01tris_Akut orális toxicitás - toxikus osztály módszer_2004.pdf140.37 KB
B02_Akut toxicitás - belégzés_1992.pdf18.73 KB
B03_Akut toxicitás - bőrön át_1992.pdf15.93 KB
B04_Akut toxicitás - bőrirritáció és korrózió_2004.pdf72.86 KB
B05_Akut toxicitás - szemirritáció és korrozió_2004.pdf80.74 KB
B06_Bőrszenzibilizáció_1996.pdf31.54 KB
B07_Ismételt dózisú toxicitás - szájon át_2000.pdf38.43 KB
B08_Ismételt dózisú toxicitás - belégzéssel_1992.pdf20.58 KB
B09_Ismételt dózisú toxicitás - bőrön át_1992.pdf19.56 KB
B10_Mutagenitás - emlős kromoszómarendellenesség_2000.pdf56.11 KB
B11_Mutagenitás - emlős csontvelő kromoszómarendellenesség_2000.pdf54.54 KB
B12_Mutagenitás - emlős eritrocita mikronukleusz_2000.pdf62.78 KB
B13/14_Mutagenitás - reverz mutációs teszt baktériummal_2000.pdf66.51 KB
B15_S. cerevisiae mutagenitás és karcinogenitást szűrő teszt_1988.pdf14.4 KB
B16_Saccharomyces cerevisiae mitotikus rekombináció_1988.pdf16.32 KB
B17_Mutagenitás - in vitro emlőssejt_2000.pdf72.65 KB
B18_In vitro emlős DNS károsodás és javítás_1988.pdf19.92 KB
B19_In vitro nővér-kromatida kicserélődési teszt_1988.pdf18.17 KB
B20_Drosophila nemfüggőrecessziv letális teszt_1988.pdf14.51 KB

Az OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) vegyi anyagokra vonatkozó útmutatója nemzetközileg elfogadott vizsgálati módszerek gyűjteménye, melyeket ipari, közintézményi vagy független laboratóriumok használnak a vegyi anyagok és vegyi preparátumok (peszticidek és ipari vegyi anyagok) biztonságának meghatározására. Az útmutatóban található módszerek/tesztek a vegyi anyagok fizikai kémiai tulajdonságait, humán egészségkockázatát, ökotoxikológiai hatásait, degradációját és a környezetben történő akkumulációját vizsgálják.

A legalsó csatolt melléklet a humán egészségkockázat szempontjából fontos toxikológiai tesztekre vonatkozó útmutatókat tartalmazza. A tesztek listáján a teszt nevére helyezve a kurzort, Ctrl+ kattintás-sal juthatunk el az OECD weboldalán elérhető összefoglalóhoz. Az útmutatók pdf dokumentumban vannak, angol nyelven. Letölthetőek.

Az OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) vegyi anyagokra vonatkozó útmutatója nemzetközileg elfogadott vizsgálati módszerek gyűjteménye, melyeket ipari, közintézményi vagy független laboratóriumok használnak a vegyi anyagok és vegyi preparátumok (peszticidek és ipari vegyi anyagok) biztonságának meghatározására. Az útmutatóban található módszerek/tesztek a vegyi anyagok fizikai kémiai tulajdonságait, humán egészségkockázatát, ökotoxikológiai hatásait, degradációját és a környezetben történő akkumulációját vizsgálják.

A további 20 csatolt fájl az egyes toxikológiai tesztek leírását tartalmazzák, szintén angol nyelven. További 22 teszt leírását a szomszédos e-tanfolyam tartalmazza.

Magyar nyelven is megtalálja a tesztek leírását az alábbi EU rendeletben (1) és kiegészítésében (2):

1. A BIZOTTSÁG 440/2008/EK RENDELETE (2008. május 30.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati
módszerek megállapításáról

2. A BIZOTTSÁG 640/2012/EU RENDELETE (2012. július 6.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK bizottsági rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról