OECD útmutató vegyi anyagok ökoszisztémát érintő hatásának meghatározására ökotoxikológiai módszerekkel I.

OECD útmutató vegyi anyagok ökoszisztémát érintő hatásának meghatározására ökotoxikológiai módszerekkel I.

Szerző: 
BME ABÉT
CsatolmányMéret
OECD útmutató: ökotoxikológia tesztek listája40.5 KB
Akut haltoxicitás_1992.pdf40.22 KB
Daphniára gyakorolt akut toxicitás_1992.pdf107.7 KB
Alga növekedésgátlás_1992.pdf35.91 KB
Gyors biodegradálhatósági teszt_1992.pdf274.49 KB
Degradálhatóság - BOI_1992.pdf9.6 KB
Degradálhatóság - KOI_1992.pdf13.53 KB
Hidrolizis pH függése_1992.pdf35.17 KB
Földigiliszta toxicitás műtalajon_1988.pdf21.53 KB
Biodegradáció - Zahn-Wellens teszt_1988.pdf50.26 KB
Eleveniszapos szimulációs teszt_1988.pdf96.82 KB
Eleveniszap légzésgátlása _1988.pdf23.92 KB
Biodegradáció_1988.pdf35.93 KB

Az OECD (Organisation for Economic Cooperation and Development) vegyi anyagokra vonatkozó útmutatója nemzetközileg elfogadott vizsgálati módszerek gyűjteménye, melyeket ipari, közintézményi vagy független laboratóriumok használnak a vegyi anyagok és vegyi preparátumok (peszticidek és ipari vegyi anyagok) biztonságának meghatározására. Az útmutatóban található módszerek/tesztek a vegyi anyagok fizikai kémiai tulajdonságait, humán egészségkockázatát, ökotoxikológiai hatásait, degradációját és a környezetben történő akkumulációját vizsgálják.

A legelső csatolt melléklet az ökotoxikológiai tesztekre vonatkozó útmutatók listáját tartalmazza. A tesztek listáján a teszt nevére helyezve a kurzort, Ctrl+ kattintás-sal juthatunk el az OECD weboldalán elérhető összefoglalóhoz. A teljes útmutató a pdf dokumentumban van, mely letölthető.

A további 12 csatolt fájl az egyes ökotoxikológiai tesztek leírását tartalmazzák, szintén angol nyelven. További 12 teszt leírását a szomszédos e-tanfolyam tartalmazza.

Magyar nyelven is megtalálja a tesztek leírását az alábbi EU rendeletben (1) és kiegészítésében (2):

1. A BIZOTTSÁG 440/2008/EK RENDELETE (2008. május 30.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati
módszerek megállapításáról

2. A BIZOTTSÁG 640/2012/EU RENDELETE (2012. július 6.) a vegyi anyagok regisztrálásáról, értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról (REACH) szóló 1907/2006/EK európai parlamenti és a tanácsi rendelet értelmében alkalmazandó vizsgálati módszerek megállapításáról szóló 440/2008/EK bizottsági rendeletnek a műszaki fejlődéshez való hozzáigazítása céljából történő módosításáról