Vegyi anyagokra vonatkozó természettudományos és környezetvédelmi ismeretek

Vegyi anyagokra vonatkozó természettudományos és környezetvédelmi ismeretek

  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:292962fdc6d5f717e792783380738005' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>A \"Vegyi anyag\" kifejezés magában foglalja mind az elemeket, mind pedig a vegyületeket. Az \"Alapismeretek\" mátrix&nbsp; \"Vegyi anyagok\" oszlopa&nbsp; a környezettudomány és a környezeti kockázatmenedzsment szempontjait figyelembe véve adja meg a vegyi anyagok fajtáit, szerepét, használatát,&nbsp; jellemzőit, veszélyeit, a potenciális károkat és környezeti kockázatuk csökkentését.</p>\n<p>A vegyi anyagokkal kiemelten foglalkozunk a KÖRINFO adatbázisban, hiszen a vegyi anyagok gyártása, kontrollálatlan használata, a környezetbe kikerülése jelenti az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb veszélyt a Föld ökoszisztémájára és az emberre egyaránt.</p>\n<p>Ugyanakkor vegyi anyagok nélkül elképzelhetetlen a civilizált emberi lét a Földön. Az élelmiszereink, gyógyszereink, lakókörnyezetünk, az energia, ami az életünkhöz szükséges mind-mind vegyi anyagokból készül.&nbsp; A kommunikációban használt eszközök is a kémiára alapoznak, a vegyi anyagok speciális használatát jelenti.&nbsp; vagy az energiatermelésben</p>\n<p>A vegyi anyagok egységes európai szabályozása a REACH törvényhez kötődik. A vegyi anyagokra vonatkozó alapismeretek ennek a törvénynek a megértését, értelmezhetőségét támasztják alá, gyakran hivatkozunk a törvényre, osztályozunk, vizsgálódunk a törvény szellemében és az e-tanfolyamok összeállításánál is ezt vettük figyelembe vettük</p>\n<p>Vegyi anyagok alatt a vegyi úton előállított vagy átalakított anyagot értjük,<strong> </strong>melyet kémiai sajátságai miatt gyártunk és használunk fel. Lehet elem vagy vegyület, szerves vagy szervetlen, természetes vagy természetidegen (<a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=xenobiotikum\" target=\"_blank\">xenobiotikum</a>), természetből nyert és átalakított vagy szintetikusan előállított vegyi anyag.</p>\n<p>Leggyakoribb vegyi anyagok: <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=f%E9mek\" target=\"_blank\">fémek</a>, üzemanyagok, gyógyszerek, finomvegyszerek, növényvédőszer<span>ek</span>, <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=old%F3szer\" target=\"_blank\">oldószer</a>ek. A vegyi anyagok fokozódó mértékű <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=gy%E1rt%E1s\" target=\"_blank\">gyártás</a>a és felhasználása egyre nagyobb vegyi anyag mennyiség környezetbe kerülését eredményezi, így mára ez az egyik legsúlyosabb globális környezeti problémává vált.</p>\n<p>A vegyi anyag fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai alapvetően meghatározzák a környezetben való viselkedését, pl. <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=terjed%E9s\" target=\"_blank\">terjedés</a>ét és <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=hat%E1s\" target=\"_blank\">hatás</a>át. A vegyi anyagok környezet szempontjából legfontosabb tulajdonságai: illékonyság, oldhatóság, abszorbeálódóképesség (oktanol-víz <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=megoszl%E1si%20h%E1nyados\" target=\"_blank\">megoszlási hányados</a>, szilárd-folyadék <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=megoszl%E1si%20h%E1nyados\" target=\"_blank\">megoszlási hányados</a>), biodegradá<span>lhatóság</span>, <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=bioakkumul%E1ci%F3\" target=\"_blank\">bioakkumuláció</a>ra való hajlam, ökoszisztémára és emberre gyakorolt <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=k%E1ros%20hat%E1s\" target=\"_blank\">káros hatás</a>ok: akut és krónikus toxicitás<span>, </span><a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=mutagenit%E1s\" target=\"_blank\">mutagenitás</a><span>,</span> <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=karcinogenit%E1s\" target=\"_blank\">karcinogenitás</a><span>, </span><a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=teratogenit%E1s\" target=\"_blank\">teratogenitás</a>, <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=reprotox\" target=\"_blank\">reprotox</a>icitás. A vegyi anyag <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=vesz%E9lyess%E9g\" target=\"_blank\">veszélyesség</a>e fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságaival összefüggő sajátság. A vegyi anyag <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=k%F6rnyezeti%20kock%E1zat\" target=\"_blank\">környezeti kockázat</a>a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=vesz%E9lyess%E9g\" target=\"_blank\">veszélyesség</a>éből és a környezettel való kölcsön<a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=hat%E1s\" target=\"_blank\">hatás</a>ából adódik, nagysága a vegyi anyag környezeti <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=koncentr%E1ci%F3\" target=\"_blank\">koncentráció</a>jának és az <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=%E1rtalmatlan%20koncentr%E1ci%F3\" target=\"_blank\">ártalmatlan koncentráció</a>nak a hányadosa. A környezetbe kikerült veszélyes vegyi anyag a <a href=\"http://enfo.hu/mokka/secure/.tmp/glossary/glossary.php?lang=hu&amp;show_hun=on&amp;show_en=on&amp;search_type=term&amp;pattern=szennyez%F5anyag\" target=\"_blank\">szennyezőanyag</a>.</p>\n', created = 1556215203, expire = 1556301603, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:292962fdc6d5f717e792783380738005' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '1:52bab3bd07cc9eb2830c36f409f8b4e5' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p><a href=\"http://www.nfu.hu\"><img src=\"/drupal/sites/all/themes/enfo/images/hu_umft_kicsi1.png\" /></a></p>\n', created = 1556215203, expire = 1556301603, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '1:52bab3bd07cc9eb2830c36f409f8b4e5' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '2:9f993161d3d06b0a890015b9e994e92c' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<p>©Krata Kft. 2009 | <a href=\"http://drupal.org/\" target=\"_blank\" title=\"drupal\">drupal.org</a> | <a href=\"/drupal/sitemap\" title=\"honlaptérkép\">Honlaptérkép</a></p>\n', created = 1556215203, expire = 1556301603, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '2:9f993161d3d06b0a890015b9e994e92c' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: SELECT data, created, headers, expire, serialized FROM cache_filter WHERE cid = '4:057a29da9101874c74e346301afa81a0' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 26.
  • user warning: Table './drupal/cache_filter' is marked as crashed and should be repaired query: UPDATE cache_filter SET data = '<object><embed height=\"100\" src=\"/drupal/sites/all/themes/enfo/flash/banner2.swf\"></embed></object>', created = 1556215203, expire = 1556301603, headers = '', serialized = 0 WHERE cid = '4:057a29da9101874c74e346301afa81a0' in /usr/share/drupal/includes/cache.inc on line 109.
Szerző: 
Gruiz Katalin

A "Vegyi anyag" kifejezés magában foglalja mind az elemeket, mind pedig a vegyületeket. Az "Alapismeretek" mátrix  "Vegyi anyagok" oszlopa  a környezettudomány és a környezeti kockázatmenedzsment szempontjait figyelembe véve adja meg a vegyi anyagok fajtáit, szerepét, használatát,  jellemzőit, veszélyeit, a potenciális károkat és környezeti kockázatuk csökkentését.

A vegyi anyagokkal kiemelten foglalkozunk a KÖRINFO adatbázisban, hiszen a vegyi anyagok gyártása, kontrollálatlan használata, a környezetbe kikerülése jelenti az egyik legnagyobb, ha nem a legnagyobb veszélyt a Föld ökoszisztémájára és az emberre egyaránt.

Ugyanakkor vegyi anyagok nélkül elképzelhetetlen a civilizált emberi lét a Földön. Az élelmiszereink, gyógyszereink, lakókörnyezetünk, az energia, ami az életünkhöz szükséges mind-mind vegyi anyagokból készül.  A kommunikációban használt eszközök is a kémiára alapoznak, a vegyi anyagok speciális használatát jelenti.  vagy az energiatermelésben

A vegyi anyagok egységes európai szabályozása a REACH törvényhez kötődik. A vegyi anyagokra vonatkozó alapismeretek ennek a törvénynek a megértését, értelmezhetőségét támasztják alá, gyakran hivatkozunk a törvényre, osztályozunk, vizsgálódunk a törvény szellemében és az e-tanfolyamok összeállításánál is ezt vettük figyelembe vettük

Vegyi anyagok alatt a vegyi úton előállított vagy átalakított anyagot értjük, melyet kémiai sajátságai miatt gyártunk és használunk fel. Lehet elem vagy vegyület, szerves vagy szervetlen, természetes vagy természetidegen (xenobiotikum), természetből nyert és átalakított vagy szintetikusan előállított vegyi anyag.

Leggyakoribb vegyi anyagok: fémek, üzemanyagok, gyógyszerek, finomvegyszerek, növényvédőszerek, oldószerek. A vegyi anyagok fokozódó mértékű gyártása és felhasználása egyre nagyobb vegyi anyag mennyiség környezetbe kerülését eredményezi, így mára ez az egyik legsúlyosabb globális környezeti problémává vált.

A vegyi anyag fizikai, kémiai és biológiai tulajdonságai alapvetően meghatározzák a környezetben való viselkedését, pl. terjedését és hatását. A vegyi anyagok környezet szempontjából legfontosabb tulajdonságai: illékonyság, oldhatóság, abszorbeálódóképesség (oktanol-víz megoszlási hányados, szilárd-folyadék megoszlási hányados), biodegradálhatóság, bioakkumulációra való hajlam, ökoszisztémára és emberre gyakorolt káros hatások: akut és krónikus toxicitás, mutagenitás, karcinogenitás, teratogenitás, reprotoxicitás. A vegyi anyag veszélyessége fizikai, kémiai, biológiai tulajdonságaival összefüggő sajátság. A vegyi anyag környezeti kockázata veszélyességéből és a környezettel való kölcsönhatásából adódik, nagysága a vegyi anyag környezeti koncentrációjának és az ártalmatlan koncentrációnak a hányadosa. A környezetbe kikerült veszélyes vegyi anyag a szennyezőanyag.