Vegyületek

Vegyületek

Szerző: 
GK
CsatolmányMéret
Szennyezőanyag-csoportok197.95 KB
Fémvegyületek6.41 KB
Nemfémes szervetlen vegyületek197.64 KB
Benzol és alkilbenzolok319.14 KB
Fenolok197.41 KB
Illékony nem halogénezett szerves vegyületek198.64 KB
Közepesen illékony nem halogénezett szerves vegyületek198.45 KB
Halogénezett alifás vegyületek199.07 KB
Halogénezett aromás vegyületek198.24 KB
Klórfenolok197.79 KB
PAH (policiklikus aromás) és egyéb ciklikus vegyületek197.78 KB
PCB (poliklórozott bifenilek)197.71 KB
PCDD (poliklórozott dibenzo-dioxinok és dibenzo-furánok)198.25 KB
Oldószerek198.58 KB
Kőolajszármazékok424.85 KB
Növényvédőszerek428.82 KB
Korrozív anyagok197.44 KB
Robbanószerek197.58 KB
Radioaktív anyagok197.27 KB

A vegyületeket különböző rendszámú atomok alkotják, kapcsolatuk lehet ionos kötés, kovalens kémiai kötés vagy fémes kötés. A vegyületek legkisebb eleme a molekula. A molekula (vegyület) jellemzőit meghatározzák a felépítő atomok és azok aránya. A molekula egyszerű fizikai módszerekkel (szűrés, oldás, frakcionálás, stb. nem bontható elemeire.

A nemesgázok egyatomos molekulákat alkotnak, a gázhalmazállapotú elemek kétatomos molekulákat alkotnak (CI2, O2, N2, H2), ezek nem vegyületek.

A vegyületet egymástól eltérő elemek alkotják. A vegyületben az elemek elvesztik eredeti tulajdonságaikat, a vegyület az alkotó elemektől eltérő tulajdonságú. A vegyületek lehetnek szervetlen és szerves vegyületek. Minden szerves vegyületben van szén. Ugyanakkor nem minden széntartalmú molekula szerves, a széndioxid például nem szerves vegyület.

Az ionrácsos kristályok nem képeznek zárt egységet: a kristály tetszőlegesen tovább építhető, ezért az ilyen típusú vegyületeket nem tekinthetjük molekuláknak.

A környezetet és az emberi egészséget veszélyeztető leggyakoribb vegyi anyagok listáit vegyülettípusonként a csatolmányok tartalmazzák. A listákon található vegyületek leírása megtalálható a KÖRINFO adatbázisban, az alapismeretek képtárban, az alapismeretek e-tanfolyamok között vagy a lexikonban.