A szén allotróp módosulatai

Source of the photo: 
http://www.mfa.kfki.hu/int/nano/magyarul/Specmattech.html
Author of the description: 
Gruiz Katalin
a szén allotróp módosulatai

A szén módosulatai  közötti különbségek oka a C atomok közötti kötés típusából származik. A négy vegyértékelektron hibridizációjának a típusából, amely gyémánt esetében az ábrán látható tetraéderes kötéseket alakít ki, míg a grafit szintén az ábrán megfigyelhető réteges szerkezetbe rendeződik, ahol a rétegek között gyenge a kötés ezért könnyen elcsúszhatnak egymáson.