Izoproturon

Source of the photo: 
TOXNET
Author of the description: 
BME-ABÉT
Izoproturon

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA

Név
IUPAC név

Izoproturon
3-(4-isopropylphenyl)-1,1-dimethylurea

Vegyületcsoport

peszticid (herbicid)

CAS szám

34123-59-6

Molekulaképlet

C12H18N2O

Megjelenés

Színtelen kristályos (Chemical Book)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Magról kelő egy- és kétszikű gyomok irtása. (BCPEPM)
Mo. termékek: I.P.Flo, Izoguard 75 WP, Izoguard 75 WG, Protugan 50 SC, Affinity WG, Maraton SC
búza, árpa (Peszticid.hu, Ocskó et al. 2006)

Elsődleges hatás

Fotoszintézis gátlása a PS II-ben (BCPEPM; Richardson és Gangolli, 1994)

Mellékhatások

Irritáló (Chemical Book)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

206,28 g/mol (PPDB)

Sűrűség

1,17 g/ml (PPDB)

Olvadáspont

158 oC (TOXNET)

Forráspont

353 oC (Chemical Book)

Gőznyomás

2,47 x 10-8 Hgmm (25oC) (TOXNET)

Vízoldhatóság

65 mg/L (22oC) (TOXNET)

Stabilitás

Normál hőmérsékleten és nyomáson stabil (Chemical Book)

Hidrolízis

Hidrolízis. DT50=1560 nap (pH 7, 20 oC), nagyon perzisztens. (PPDB)
Hidrolízise pH-függő: DT50 pH 5-nél 1210 nap, pH 9-nél 540 nap 25 oC-on. (PPDB)

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

1,46 x 10-5 Pa m3 mol-1 (PPDB)

Kow

log kow = 2,87 (TOXNET); log kow = 2,5 (PPDB)

Koc  [l/kg]

100 l/kg (UNDP/GEF).

pKa

-

BCF, biokoncentráció

Bioakkumulációs potenciál kicsi (PPDB)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Fotolízise vízben: DT50=48 nap, stabil (PPDB)
Hidrolízis. DT50=1560 nap (pH 7, 20 oC), nagyon perzisztens (PPDB).
Hidrolízise pH-függő: DT50 pH 5-nél 1210 nap, pH 9-nél 540 nap 25 oC-on (PPDB).

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Féléletidő vízben: 30 nap; féléletidő talajban: 20–40 nap (UNDP/GEF).
DT50 talajban: 12–23 nap, nem perzisztens (PPDB).

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

EU MAC-EQS, felszíni víz: 1,0 μg/l (Directive 2008/105/EC).

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Mért adatok Dunában:
Víz: < 0,019 µg/l
Üledék: nincs adat
Szuszpendált anyag: nincs adat (ICPDR, JDS2)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben algákra nagyon toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 (zöldalga) Scenedesmus subspicatus (72 h): 0,012 mg/L (PPDB)
EC50 (alga) Navicula pelliculosa (72 h): 0,013 mg/L. (PPDB)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC (alga, 96 h): 0,052 mg/L (PPDB)
NOEC Daphnia magna (21 d): 0,12 mg/L (PPDB)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Szájnyálkahártya izgató, légző rendszer irritáló (Chemical Book)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

-

Endokrin rendszert károsító

Lehetséges (TOXNET). Nincs adat (PPDB).

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

Lehetséges (Chauhan et al. 2007)

Karcinogén

Lehetséges (TOXNET, PAN). Lehetséges (BCPEPM).

Reprotoxikus, teratogén

Lehetséges (TOXNET, PAN). Nem (BCPEPM).

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50 patkány, oral: 1826 mg/kg (BCPEPM)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOEL patkány, diet: 400 mg/kg (BCPEPM)

EGYÉB JELLEMZŐK

 

-

- nincs adat

Source of description: 

Általános adatbázisok:
1. ICPDR (International Commission for the Protection of the Danube River, Danube Surveys Database)
http://www.icpdr.org/

2. TOXNET (Toxicology Data Network, NLM US, National Library of Medicine)
http://toxnet.nlm.nih.gov/

Peszticides adatbázisok:
3. BCPEPM (British Crop Production Council, The e-Pesticide Manual) OMIKK
4. PAN (Pesticide Action Network – US environmental Defence)
http://www.pesticideinfo.org/
5. PESZTICID.HU Magyarországon használt peszticidekről
http://peszticid.hu/
6. PPDB (Pesticide Properties Database, developed by the the University of Hertfordshire, from the database that originally accompanied the EMA (Environmental Management for Agriculture) software (also developed by AERU), with additional input from the EU-funded FOOTPRINT project)   http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/

Folyóiratcikkek, könyvrészletek, rendeletek, online szakmai oldalak:
7. JDS2 - Joint Danube Survey2 (2008) Final Scientific Report, ICPDR / International Commission for the Protection of the Danube River / www.icpdr.org
8. Ocskó, Z., Erdős, Gy. És Molnár, J. (2006): Növényvédőszerek, termésnövelő anyagok I–II.
9. Richardson, M.L. and Gangolli, S. (1994) The Dictionary of Substances and Their Effects, Vol. 1–7, Royal Society of Chemistry, (Cambridge) UK
10.  UNDP/GEF Danube Regional Project, Inventory of Agricultural Pesticide Use in the Danube River Basin Countries, Annex 6 http://www.undp-drp.org/pdf/Agriculture%20-%20phase%201/Pesticides%20Inventory/Inventory%20of%20Agr%20PesticideUse_Annex_1-6_fin.pdf
11.  Directive 2008/105/EC of European Parliament and Council on environmental quality standards in the field of water policy. http://ec.europe.eu/environment/water/water-dangersub/lib_pri_substances.htm#dir105
12.  Chemical Book, MSDS Isoproturon. http://www.chemicalbook.com/ProductMSDSDetailCB1113929_EN.htm
13.  Chauhan, L.K.S., Kumar, M., Paul, B.N., Goel, S.K. and Gupta. S.K. (2007) Cytogenetic effects of commercial formulations of deltamethrin and/or isoproturon on human peripheral lymphocytes and mouse bone marrow cells. Environmental and Molecular Mutagenesis, 48 (8), 636 – 664