Epoxikonazol

Source of the photo: 
TOXNET
Author of the description: 
BME-ABÉT
Epoxiconazole

ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓ

Széles spektrumú fungicid Ascomycetes, Basidiomycetes és Deuteromycetes gombakártevők ellen

1993-ban regisztrálták először.  Vonatkozó EC Irányelv 1107/2009 (91/414)

Státusz

Annex 1

Dosszié készítő

Németország

Lejárati idő

2019. 04. 30.

Általános információ

Peszticid típusa

Fungicid

 

Vegyi anyag csoport

Triazol

 

Eredet

Szintetikus

 

Hatásmechanizmus (MoA)

Megelőzésre és gyógyításra egyaránt használják

 

CAS szám

133855-98-8/106325-08-0

 

EC szám

406-850-2

 

CIPAC szám

609

 

US EPA azonosító

123909

 

Képlet

C17H13ClFN3O

 

SMILES

Fc1ccc(cc1)C3(OC3c2ccccc2Cl)Cn4ncnc4

 

Nemzetközi azonosító = International Chemical Identifier (InChI)

InChI=1/C17H13ClFN3O/c18-15-4-2-1-3-14(15)16-17(23-16,9-22-11-20-10-21-22)12-5-7-13(19)8-6-12/h1-8,10-11,16H,9H2/t16-,17-/m1/s1

 

Képlet

Van, kattintson ide!

 

Molekulatömeg (g mol-1)

329,76

 

IUPAC név

(2RS,3SR)-1-[3-(2-klorfenil)-2,3-epoxiy-2-(4-fluorofenil)propil]-1H-1,2,4-triazol

 

CAS név

rel-1-[[(2R,3S)-3-(2-chlorfenil)-2-(4-fluorofenil)oxiranil]meiyl]-1H-1,2,4-triazol

 

Fungicid rezisztencia osztályozás = Fungicide Resistance Classification

3

 

(FRAC)  

 

Fizikai állapot

Színtelen kristályos szilárd anyag

 

Hasonló vegyi anyagok

Termékek

Gyártók

 • AgriGuard
 • BASF
 • Bayer Environ
 • Landgold
 • Standon

Termékek  neve

 • Epic
 • Opus
 • Splice
 • Swing Gold
 • Tango super
 • Venture

UK LERAP

LERAP Category B

Formázás és alkalmazás

Oldható koncentrátum formájában forgalmazzák, melyet vízzel kell elkeverni és spray formában kijuttatni.

KÖRNYEZETBEN VALÓ VISELKEDÉS, SORS

Jellemző/tulajdonság

Érték

Forrás, osztályozás

Magyarázat

Oldékonyság vízben 20oC (mg l-1)

7,1

A5

Kicsi

Oldékonyság szerves ol-dószerben 20oC (mg l-1)

100000

A5 - Etil acetát

-

140000

A5 - Aceton

-

28800

C4 - Etanol

-

40000

A5 - Toluol

-

Olvadáspont (oC)

136,7

A5

-

Forráspont (oC)

elbomlik, mielőtt felforrna

A5

-

Bomlási pont (oC)

310

A5

-

Lobbanáspont (oC)

nem gyúlékony

A5

-

Oktanol-víz megoszlási hányados pH 7, 20oC

P

2,00 X 1003

Számított

-

Log P

3,3

A5

Nagy

Sűrűség (g ml-1)

1,38

A5

-

Disszociációs állandó (pKa) 25oC

Nem alkalmazható

A5

-

megj: nem disszociál

Gőznyomás 25oC (mPa)

1,00 X 10-02

A5

nem illó

Henry állandó 25oC (Pa m3 mol-1)

4,71 X 10-04

A5

nem illó

Henry állandó 20oC (-)

2,04 X 10-07

Q2

nem illó

GUS kioldási potenciál index

2,47

Számított

átmeneti állapot

SCI-GROW talajvíz (ug l-1), kg ha-1

érték

1,62 X 10-01

Számított

-

-

Részecskéhez kötött szállítódási (szilárd transzport) potenciál index

-

Számított

Nagy

Maximum UV-vis abszorpció L mol-1 cm-1

204 nm = 32000, 263 nm = 390

A5

-

Felületi feszültség (mN m-1)

72,9

A5 20oC, 6,4 mg l-1

-

Degradáció / bomlás

Jellemző / tulajdonság

Érték

Forrás, osztályozás

Magyarázat

Degradáció talajban (nap) (aerob)

DT50 (tipikus)

354

B5

Perzisztens

DT50 (labor, 20oC)

226

A5

Perzisztens

DT50 (szabadföld)

120

A5

Perzisztens

DT90 (labor 20oC)

-

-

-

DT90 (szabadföld)

-

-

-

Megj:

EU dosszié adata: labortesztben: DT50 98-649 nap; szabadföldi tesztben: DT50 44-124 nap;
egyéb tesztek: labortesztben DT50 224-2236 nap,
szabadföld tesztben 52-226 nap

Fotolízis vízben DT50 (nap) pH 7

Érték

52

A5

Stabil

Hidrolízis vízben DT50 (nap) 20oC, pH 7

Érték

Stable

A5

Nagyon perzisztens

Megj.

Stabil pH 5-pH 9 között 25 oC-on, magasabb hőmérsékleten kismértékben hidrolizálhat

Víz-üledék DT50 (nap)

119,8

A5

Lassú

Csak vízfázisban DT50 (nap)

65,8

A5

Stabil

Szorpció és mobilitás talajban

Jellemző/tulajdonság

Érték

Forrás, osztályozás

Magyarázat

Lineáris

Kd

-

-

-

Koc

-

Freundlich

Kf

12,18

A5

kismértékben mozgékony

Kfoc

1073

1/n

0,836

Megj

EU dosszié adatai: Kf=4,79-21,78 mL/g,
Kfoc=280-2647 mL/g,
1/n=0,766-0,910, talaj=5

pH érzékenység

Nem

Metabolitok

Metabolit

Környezeti elem

BBecsült maximum előfordulás

91/414

1,2,4-triazol (Ref: CGA 71019)

Talaj  

0,066  

Kevés, nem fő frakció

Egyéb metabolitok

Metabolit neve

rövid név

Elem/fázis

Becsült maximum előfordulás

Enzim

triazol alanine

TA

Növény

-

-

triazol ecetsav

-

Növény

-

-

triazolil-hidroxil propionsav

THPA

Növény

-

-

1-(2-chlorfeiyl)-2-(4-fluorofenil)-1-hidroxi-3-(1H-1,2,4-triazol-1-yl)propán
(Ref: BF480-alkohol)

-

Talaj

-

-

1-[(2Z)-3-(2-chlorfenil)-2-(4-fluorofenil)-2 propenil]-1H-1,2,4-triazol
(Ref: BF480-entriazole)

-

Víz/üledék; Talaj

-

-

1H-1,2,4-triazol-1-il-ecetsav
(Ref: CGA 142856)

TAA

Növény

-

-

ÖKOTOXIKOLÓGIA

Jellemző/tulajdonság

Érték

Forrás, osztály

Magyarázat

Bio-koncent­rációs faktor

BCF

70

A5 Teljes hal

kis potenciál

CT50 (nap)

0,72

-

Bioakkumulációs potenciál

-

Számított

Kicsi

Emlős – akut, szájon át LD50 (mg kg-1)

3160

A5 Patkány

Kicsi

Emlős – rövid idejű táplálékkal NOEL

(mg kg-1)

7,5

B5 Patkány

Nagy

(ppm diéta)

90

-

Madár – akut LD50 (mg kg-1)

> 2000

A5
Colinus virginianus

Közepes

Madár– rövid idejű táplálékkal (LC50/LD50)

> 907 mg kg bw-1 day-1

A5
Colinus virginianus

-

Hal – akut 96 órás LC50 (mg l-1)

3.14

A5 Oncorhynchus mykiss

Közepes

Hal – krónikus 21 nap NOEC (mg l-1)

0.01

A5 Oncorhynchus mykiss, 28 nap

-

Vízi gerinces – akut
48 órás EC50 (mg l-1)

8.69

A5
Daphnia magna

Közepes

Vízi gerinces – krónikus 21 nap NOEC (mg l-1)

0,63

Q2
Daphnia magna

-

Üledéklakók – akut
96 órás LC50 (mg l-1)

0,0625

A5 Chironomus riparius

nagy

Üledéklakók – krónikus 28 nap NOEC, statikus, víz

0,0625

A4 Chironomus riparius

Közepes

Üledéklakók – krónikus 28 nap NOEC, üledék (mg kg-1)

-

-

-

Vízi növény – akut 7 nap EC50, biomassza (mg l-1)

0,014

A5
Lemna gibba

Közepes

Alga – akut 72 órás EC50, növeked. (mg l-1)

1,19

A5 Pseudokirchneriella subcapitata

Közepes

Alga - krónikus 96 órás NOEC, growth (mg l-1)

0,0078

A5 Pseudokirchneriella subcapitata

Közepes

Méh – akut 48 óra LD50 (µg méh-1)

> 83

A5 szájon át

Közepes

Földigiliszta –akut
14 napLC50 (mg kg-1)

> 500

A5
Eisenia foetida

Közepes

Földigiliszta – krónikus 14 nap NOEC, reprodukció (mg kg-1)

0,084

A5
Esenia foetida

Nagy

Egyéb talajlakók –Collembola

-

-

Egyéb ízeltlábúak (1)

LR50 g ha-1

246

246A5 Aphidius rhopalosiphi

Közepesen veszélyes
1 kg ha-1

Egyéb ízeltlábúak (2)

LR50 g ha-1

258

A5 Typhlodromus pyri

Közepesen veszélyes
1 kg ha-1

Talaj mikro-
organizmusok

Nitrogén mineralizációra:
nincs szignifikáns hatása
Szén mineralizációra:
nincs szignifikáns hatása

A5
Dózis: 1,88 kg/ha

-

Mezokozmosz teszteredmények

NOEAEC mg l-1

-

-

-

NOEAEC mg l-1

-

-

-

EMBERI EGÉSZSÉGKOCKÁZAT ÉS -VÉDELEM

Általános

Jellemző / tulajdonság

Érték

Forrás, osztályzat

IMagyarázat

Emlős – akut, szájon át
 LD50 (mg kg-1)

3160

A5 Patkány

Kicsi

Emlős – bőrön t
LD50 (mg kg-1 bw)

> 2000

A5 Patkány

-

Emlős – belégzés
LC50 (mg l-1)

> 5,3

A5 Patkány
4 óra

-

ADI – elfogadható napi bevitel (mg kg-1bw nap-1)

0,008

A5 Egér SF=100

-

ARfD – akut referencia dózis (mg kg-1bw nap-1)

0,023

A5 Patkány SF=100

-

AOEL – operátor elfogadható kitettsége (szisztemikus) (mg kg-1bw nap-1)

0,008

A5 Patkány SF=100

-

Bőrpenetráció (%)

50

A5

-

DSD, Veszélyes anyag direktíva 76/464

Lista II

-

-

Kitettségi határok

-

-

-

Expozíciós útvonal

Lakosok

[elfogadható kockázat]

Foglalkoztatott

[elfogadható kockázat]

Europai MRL
(mg kg-1)

Érték

árpa, zab: 1,0; búza, rizs: 0,2; cukorrépa: 0,05

Megj.

[A5 EU dosszié készül]
EU peszticid adatbázis klikkeljen ide

Ivóvíz MAC (ľg l-1)

nincs

-

-

Egészségre gyakorolt hatások összefoglalása

Karcinogén

Mutagén

Endokrin károsító

Repro­toxi­kus

Acetil kolinészteráz
gátló

Neuro
toxikus

Légző szerv irritáló

Bőr irritáló

Szem irritáló

??

-

??

??

              x

            x

x

        x

       x

Egyéb

[Lehetséges májkárosító]

++: Igen, ismert tény, hogy okoz ilyen jellegű problémát
x: Nem, ismert tény, hogy nem okoz ilyen jellegű problémát
??: Lehetséges, de az adatok alapján nagy a bizonytalanság
- : Nincs adat

Kezeléssel kapcsolatos információ

Jellemző, tulajdonság

érték

Forrás

Magyarázat

 

Általános

[Nem robbanásveszélyes, nem gyúlékony,
[IMDG Transzport Kód: 9]

 

EC Kockázati osztály

[Karcinogén kategoria 3: R40], [Reprotoxikus kategoria 3: R62, R63], [N – Veszélyes a környezetre: R51, R53]

EC biztonsági osztályozás

S2, S36/37, S46, S61

WHO osztályozás

NL

-

(Not listed)

US EPA osztályozás

Nincs konszenzus

-

-

UN szám

3077 vagy 3082

Hulladékkezelés és csomagolás

[Csomagolási osztály Group III (kicsi veszély)]

Neve az EU országokban

Nyelv

Név

English

epoxiconazole

French

epoxiconazole

German

Epoxiconazol

Danish

epoxiconazol

Italian

epossiconazolo

Spanish

epoxiconazol

Greek

epoxiconazole

Slovenian

epoksikonazol

Polish

epoksykonazol

Swedish

-

Hungarian

epoxikonazol

Dutch

epoxiconazool


Utolsó frissítés: 2012. augusztus 7.
aeru@herts.ac.uk