Diklórfenoxiecetsav

Source of the photo: 
TOXNET
Author of the description: 
BME-ABÉT
Diklórfenoxiecetsav

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

2,4-diklór-fenoxiecetsav (2,4-D)
(2,4-dichlorophenoxy)acetic acid

Vegyületcsoport

peszticid, herbicid

CAS szám

94-75-7

Molekulaképlet

C8H6Cl2O3

Megjelenés

Színtelen, fehéres-sárgás, szagtalan por (EPA)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Gyomirtó (Peszticid.hu; Ocskó et al., 2006; Richardson és Gangolli, 1994). Szintetikus auxin, melyet gyomirtóként használnak a széleslevelű gyomok ellen. Európában betiltották 2004-ben, az USA-ban a leggyakrabban alkalmazott szer.

Elsődleges hatás

Növényi növekedés szabályozás (BCPEPM)

Mellékhatások

Idegrendszeri-, máj-, ill. vesekárosodást okoz emberben.
Irritálja a légzőrendszert.

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

221,0 g*mol−1 (BCPEPM)

Sűrűség

1,508 20oC-on (BCPEPM)

Olvadáspont

138 oC (EPA)

Forráspont

160 oC (EPA)

Gőznyomás

53 Pa 160oC-on (EPA)

Vízoldhatóság

0,5 g/L vízben 20oC-on (EPA)
0,311 g/L (pH 1); 23,18 g/L (pH 7) 20oC-on (BCPEPM)

Stabilitás

Erős sav, vízoldható sókat képez alkalikus fémekkel és aminokkal. (BCPEPM)

Hidrolízis

Hidrolítikus DT50 = 2 év (pH 5, pH 7, pH 9; becsült) (EU Pesticide Database)

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

1,32 x 10-5 Pa m3 mol-1 (BCPEPM)

Kow

log Kow = 2,81 (EPA)

Koc  [l/kg]

19,6–109,1 (EPA); 35–79 (UNDP/GEF); 5–212,5 (EU Pesticide Database)

pKa

2,73 (BCPEPM)

BCF, biokoncentráció

0,003–7 halakban; biokoncentráció nem jellemző (EPA)
10 halakban, alacsony biokoncentrációs hajlam (PPDB).

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és metabolitok

Fotolitikus DT50 = 7,5 nap (BCPEPM)
UV Fotolitikus DT50 = 2–4 nap vízben (EPA)
Fotolitikus DT50 = 12,98 nap steril vízben (25 oC, pH 7) (EU Pesticide Database)
Nem hidrolizál (UNDP/GEF; EU Pesticide Database)

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Nem perzisztens. Könnyen biodegradálódik vízben: t1/2=10–50 nap (EPA)
Féléletidő talajban: 7–12 nap (UNDP/GEF)
36 %-a mineralizálódott talajban 114 nap alatt. (EU Pesticide Database)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

Magyarország, felszín alatti vizek – fenoxi karbonsav származékok (B): 0,1 µg/l (10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet)
Kanada: vízminőségi határérték, édesvízi élet: 4 µg/l (Criteria setting, 1995)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Budapestnél a Dunában - felszíni vízben - mért koncentráció: ~0,05 μg/l (ICPDR; JDS2)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben Daphniára nem, békalencsére nagyon toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Daphnia LC50 (21 d): 235 mg/l (BCPEPM)
Lemna gibba /púpos békalencse/ EC50 (14 d): 0,58 mg/l (BCPEPM)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC (alga, 96 h): 100 mg/l (PPDB)
NOEC (hal, 21 d): 27,2 mg/l (PPDB)
NOEC (Daphnia, 21 d): 32 mg/l (PPDB)
NOEC (hal): 0,05 mg/l (USDA)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Idegrendszeri-, máj-, ill. vesekárosodást okoz.
Nagy dózisban neurotoxikus (EU Pesticide Database).

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Emlősökből 97 %-a változatlan formában ürül. Több mint 90 %-a a vizelettel ürül, 48 órán belül (EU Pesticide Database).

Endokrin rendszert károsító

Igen (PAN; UNDP/GEF; Journal of Pesticide Reform)

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

Nem (EXTOXNET). Lehetséges (Journal of Pesticide Reform; INCHEM)

Karcinogén

Feltételezett (PAN) Lehetséges (PPDB; UNDP/GEF) Nem (CPDB)

Reprotoxikus, teratogén

Nem (PAN) Igen (PPDB)

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50 (orális, kutya): 100 mg/kg (PAN)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOAEL: 1,0 mg/kg/nap (TOXNET)
LOAEL: 5,0 mg/kg/nap (TOXNET)

EGYÉB JELLEMZŐK

 

Veszélyes anyagok magyarországi jegyzékén szerepel (ÁNTSZ).
Mérsékelten veszélyes peszticid hatóanyag (Bordás, 2006).
EU -elsőbbségi veszélyes anyaglistáján nem szerepel (L331/4, 2001).

- nincs adat

Source of description: 

Általános adatbázisok:

EPA http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/chemical_fs.htm (Topical & Chemical Fact Sheets, US EPA)

EXTOXNET http://www.extoxnet.orst.edu/ (The Extension Toxicology Network, )

ICPDR http://www.icpdr.org/ (International Commission for the Protection of the Danube River, Danube Surveys Database)

TOXNET http://toxnet.nlm.nih.gov/ (Toxicology Data Network, NLM US, National Library of Medicine)

CPDB http://potency.berkeley.edu/ (The Carcinogenic Potency Database (CPDB)),

 

Peszticides adatbázisok:

BCPEPM (British Crop Production Council, The e-Pesticide Manual) OMIKK

PAN (Pesticide Action Network – US environmental Defence) http://www.pesticideinfo.org/

PESZTICID.HU Magyarországon használt peszticidekről http://peszticid.hu/

PPDB (Pesticide Properties Database, developed by the the University of Hertfordshire, from the database that originally accompanied the EMA (Environmental Management for Agriculture) software (also developed by AERU), with additional input from the EU-funded FOOTPRINT project) http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/

 

Folyóiratcikkek, jelentések, könyvrészletek, online szakmai oldalak:

ÁNTSZ – Veszélyes anyagok magyarországi jegyzéke, www.antsz.hu

Bordás, I. (2006) Veszélyes anyagok, készítmények, peszticidek. OKBI Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Budapest

JDS2 - Joint Danube Survey2 (2008) Final Scientific Report, ICPDR / International Commission for the Protection of the Danube River / www.icpdr.org

Journal of Pesticide Reform, http://www.pesticide.org/factsheets.html#pesticides

List of priority subtances in the field of water policy (2001) Official Journal of the European Communities, L331/4 15.12.2001

Ocskó, Z., Erdős, Gy. És Molnár, J. (2006): Növényvédőszerek, termésnövelő anyagok I–II.

Richardson, M.L. and Gangolli, S. (1994) The Dictionary of Substances and Their Effects, Vol. 1–7, Royal Society of Chemistry, (Cambridge) UK

UNDP/GEF Danube Regional Project, Inventory of Agricultural Pesticide Use in the Danube River Basin Countries, Annex 6 http://www.EUundp-drp.org/, http://www.undp-drp.org/pdf/Agriculture%20%20phase%201/Pesticides%20Inve...

INCHEM - http://www.inchem.org/documents/ehc/ehc/ehc29.htm#SubSectionNumber:1.1.7

USDA Forest Service, Regional Invasive Plant Environmental Impact Statement. Herbicide Information
http://www.fs.fed.us/r6/invasiveplant-eis/Region-6-Inv-Plant-Toolbox/Her...

EU Pesticide Database - http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=activesubsta...

 

Határérték listák, rendeletek:

10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről

Criteria setting: Compilation of procedures and effect based criteria used in various countries, Directorate for Chemicals, External Safety and Radiation Protection, Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment, Netherlands, 1995