Klórpirifosz

Source of the photo: 
TOXNET
Author of the description: 
BME-ABÉT
Klórpirifosz

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Klórpirifosz
O,O-dietil-O-(3,5,6-triklór-2-piridil)-tiofoszfát

Vegyületcsoport

Peszticid, inszekticid

CAS szám

2921-88-2

Molekulaképlet

C9H11Cl3NO3PS

Megjelenés

Jellegzetes szagú, színtelen fehér kristályok.

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Széles spektrumú inszekticid (Ocskó et al, 2006). Növényvédőszer neve (PESZTICID.HU; Bordás, 2006):
CYREN EC480 g/l klórpirifosz rovarölő szer (folyékony)
DIABRO CS250 g/l klórpirifosz rovarölő szer (folyékony)
DURSBAN 480 EC480 g/l klórpirifosz rovarölő szer (folyékony)
PYRINEX 25 CS250 g/l klórpirifosz rovarölő szer (folyékony)

Elsődleges hatás

Rovarölő; bogarak, kétszárnyúak, egyenlő szárnyúak, lepkék rendje ellen használt cukorrépa, szőlő, almatermésűek, napraforgó, kukorica, gabonafélék stb. kultúráinál (EPA). Háztartásokban rovarölő: csótányfélék, legyek, termeszek irtására.

Mellékhatások

Kolinészteráz gátló (PPDB), hormonmoduláns (PAN).

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

350,6 g/mol (BCPEPM)

Sűrűség

1,44 (20 oC) (BCPEPM)

Olvadáspont

42 oC [1, 4] (EPA; TOXNET)

Forráspont

> 400 oC (BCPEPM)

Gőznyomás

2,7 mPa (25oC) (BCPEPM)

Vízoldhatóság

1,12 mg/l (26oC) (TOXNET)

Stabilitás

pH növekedésével gyorsabban hidrolizál (BCPEPM) Stabil semleges pH-n, pH növekedésével stabilitása csökken (EPA)

Hidrolízis

DT50: 1,5 nap (víz, pH=8, 25 oC);
DT50: 100 nap (foszfátpuffer, pH=7, 15 oC) (BCPEPM)

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

6,76 x 10-1 Pa m3 mol-1 (BCPEPM)

Kow

4,96 (TOXNET); 4,7 (BCPEPM); 4,7–5,27 (ÁNTSZ)

Koc  [l/kg]

6100–14000 (UNDP/GEF), 8151 (PPDB).

pKa

-

BCF, biokoncentráció

Az anyag bioakkumulációja előfordulhat a táplálékláncban, pl. a halakban és az algákban (ÁNTSZ).
Bioakkumulációja vízi szervezetek szöveteiben jelentős,
BCF: 58–5100 (Journal of Pesticide Reform).

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Fotolízis féléletidő 21–28 nap (EXTOXNET); 29,6 (PPDB).
Illékonysága jelentős; vízből történő eltűnésénél elillanása az elsődleges útvonal. Illékonysági féléletidő: 3,5–20 nap (EXTOXNET).

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Féléletidő talajban, aerob: 113,3 nap; anaerob: 135,5 nap (PAN).
Féléletidő talajban: 21–76 nap (PPDB). 30 h–33 nap (Richardson és Gangolli, 1994)
Elsődleges lebontási terméke a 3,5,6-trikloro-piridin-2-ol kevésbé kötődik talajhoz, kevésbé perzisztens, mint a kiindulási klórpirifosz (EXTOXNET).

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

Mo, felszín alatti vizek: foszforsavészterek: 0,1 mg/l (B) (10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet)
NL - MPCfelsz. víz: 0,0028 μg/l (Criteria setting, 1995)
NL - NC felsz. víz : 0,000028 μg/l (Criteria setting, 1995)
EU MAC-EQS, felszíni víz: 0,1 μg/l (Directive 2008/105/EC).

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Víz: 0,05–3,67 µg/l
Üledék: 0,01–1,2 mg/kg
Szuszpendált anyag: nincs adat (ICPDR; JDS2)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben Daphniára és halakra nagyon toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 (48 h, Daphnia): 0,0017 mg/l (BCPEPM)
LC50 (96 h, hal, Oncorhyncnus mykiss): 0,0013 mg/l (PPDB)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC (21 nap, Daphnia magna): 0,0046 mg/l (PPDB)
NOEC (21 nap, hal, Oncorhyncnus mykiss): 0,00014 mg/l (PPDB)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

emberre gyakorolt hatás

Általános káros hatások

Pupilla szűkület, izomgörcs, erős nyálfolyás. Verejtékezés.
Szédülés. Hányinger. Hányás. Hasmenés. Izomrángás. Görcsök.
Kolinészteráz gátló; kumulatív hatás lehetséges. Határérték feletti hosszantartó expozíció halálhoz vezethet (ÁNTSZ).

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Lenyelés esetén a klórpirifosz könnyen abszorbeálódik a véráramba a gyomor-bél traktuson keresztül. Eliminációja elsősorban vesén keresztül. Patkányokban szájon át történő bevitelt követően 90 %-a vizelettel, 10 %-a széklettel kiürült (EXTOXNET).

Endokrin rendszert károsító

Feltételezett, gyanús (PAN; PPDB; IEH Web Report W20)

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

Nem; kevés információ (EXTOXNET). Gyanús (TOXNET)

Karcinogén

Nem karcinogén (TOXNET; CPDB; PPDB); Nem valószínűsíthető (PAN). Lehetséges (Pesticide Action Network)

Reprotoxikus, teratogén

Lehetséges (PAN). Igen (PPDB; Journal of Pesticide Reform; BEYOND PESTICIDES).

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50 (egér): 60 mg/kg; LD50 (galamb): 10 mg/kg (TOXNET)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOEL (patkány, 2 év): 0,1 mg/kg-nap (TOXNET)

EGYÉB JELLEMZŐK

 

Elsőbbségi veszélyes anyagként azonosítva vízpolitika területén (L331/4, 2001)

- nincs adat

Source of description: 

Általános adatbázisok:

EPA http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/chemical_fs.htm (Topical & Chemical Fact Sheets, US EPA)

EXTOXNET http://www.extoxnet.orst.edu/ (The Extension Toxicology Network, )

ICPDR http://www.icpdr.org/ (International Commission for the Protection of the Danube River, Danube Surveys Database)

TOXNET http://toxnet.nlm.nih.gov/ (Toxicology Data Network, NLM US, National Library of Medicine)

CPDB http://potency.berkeley.edu/ (The Carcinogenic Potency Database (CPDB)),

 

Peszticides adatbázisok:

BCPEPM (British Crop Production Council, The e-Pesticide Manual) OMIKK

PAN (Pesticide Action Network – US environmental Defence) http://www.pesticideinfo.org/

PESZTICID.HU Magyarországon használt peszticidekről http://peszticid.hu/

PPDB (Pesticide Properties Database, developed by the the University of Hertfordshire, from the database that originally accompanied the EMA (Environmental Management for Agriculture) software (also developed by AERU), with additional input from the EU-funded FOOTPRINT project) http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/

 

Folyóiratcikkek, jelentések, könyvrészletek, előadások:

ÁNTSZ biztonsági adatlapok, www.antsz.hu

Bordás, I. (2006) Veszélyes anyagok, készítmények, peszticidek. OKBI Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Budapest

JDS2 - Joint Danube Survey2 (2008) Final Scientific Report, ICPDR / International Commission for the Protection of the Danube River / www.icpdr.org

Journal of Pesticide Reform, http://www.pesticide.org/factsheets.html#pesticides

List of priority subtances in the field of water policy (2001) Official Journal of the European Communities, L331/4 15.12.2001

Ocskó, Z., Erdős, Gy. És Molnár, J. (2006): Növényvédőszerek, termésnövelő anyagok I–II.

Richardson, M.L. and Gangolli, S. (1994) The Dictionary of Substances and Their Effects, Vol. 1–7, Royal Society of Chemistry, (Cambridge) UK

UNDP/GEF Danube Regional Project, Inventory of Agricultural Pesticide Use in the Danube River Basin Countries, Annex 6 http://www.undp-drp.org/, http://www.undp-drp.org/pdf/Agriculture%20%20phase%201/Pesticides%20Inve...

 

Határérték listák, rendeletek, online szakmai oldalak

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről

Criteria setting: Compilation of procedures and effect based criteria used in various countries, Directorate for Chemicals, External Safety and Radiation Protection, Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment, Netherlands, 1995

Directive 2008/105/EC of European Parliament and Council on environmental quality standards in the field of water policy. http://ec.europe.eu/environment/water/water-dangersub/lib_pri_substances...

Swartjes, F.A. (1999) Risk based Assessment of Soil and Groundwater Quality int he Netherlands: Standards and Remediation Urgency, Risk Analysis, 19 (6), 1235–1249

BEYOND PESTICIDES: www.beyondpesticides.org/gateway/pesticide/ (Gateway on Hazards and Safe Pest Management)

IEH Web Report W20, March, 2005: Medical Research Council Institute for Environment and Health UK, Chemicals purported to be endocrine disrupters. http://www.le.ac.uk

Pesticide Action Network (UK) - http://www.pan-uk.org/pestnews/Actives/chlorpyr.htm