Diuron

Source of the photo: 
TOXNET
Author of the description: 
BME-ABÉT
Diuron

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Diuron
3-(3,4-Dichlorophenyl)-1,1-dimethylurea

Vegyületcsoport

Növényvédőszer, herbicid

CAS szám

330-54-1

Molekulaképlet

C9H10Cl2N2O

Megjelenés

Színtelen, szagtalan fehér kristályok (EPA; BCPEPM).

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Egynyári gyomok irtására (EPA).
Mo. termékek: Lucenit 80 WP, Diuron 600 FW, Nikesuper Combi 80 WP, Nikesuper Combi 600 WP (Ocskó és mtsai, 2006).

Elsődleges hatás

Fotoszintetikus elektrontranszport inhibitor. (Gyomirtó) (EPA; BCPEPM)

Mellékhatások

Nyálkahártya, szemizgató; bőr allergizáló. Szédülés, fejfájás, hányinger. hányás. Elektrolit háztartás zavara (PAN).

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

233,1 g/mol

Sűrűség

1,48 (BCPEPM)

Olvadáspont

158–159 oC (TOXNET)

Forráspont

205,0 oC (101 kPa) (TOXNET)

Gőznyomás

1,1 x 10-3 mPa (25°C) (BCPEPM)

Vízoldhatóság

37,4 mg/L (25°C) (BCPEPM)

Stabilitás

Stabil semleges közegben, normál hőmérsékleten. (BCPEPM)

Hidrolízis

A hőmérséklet emelkedésével hidrolizál (BCPEPM). Savak, bázisok hatására hidrolizál (BCPEPM).

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

5,17 x 10-5 Pa m3/mol (BCPEPM).

Kow

log Kow=2,85 (BCPEPM) log Pow=2,68 (EPA).

Koc  [l/kg]

418–560 l/kg (UNDP/GEF)

pKa

2,9-13 l/kg (UNDP/GEF)

BCF, biokoncentráció

BCF hal, 72 h Gambusia affinis: 159 d (PAN).
Bioakkumulációs hajlam kicsi (PPDB).

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Viszonylag stabil vízben.
Hidrolízis féléletidő 1285 nap (PAN).
Vízben nem hidrolizál, perzisztens (PPDB).
DT50fotolízis: 43, stabil (PPDB).

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Közepesen-nagyon perzisztens. (UNDP/GEF)
Féléletidő talajban, aerob: 372 nap; anaerob: 995 nap (PAN)
Féléletidő talajban: 75,5–89 nap (PPDB)
Féléletidő talajban: 372–1000nap (EPA)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

 

Magyarország, felszín alatti vizek - összes növényvédőszer szennyezettségi határérték: 0,5 µg/l (B) ( 219/2004. (VII. 21.) Korm. Rendelet; 10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet )
EU felsz.víz - MAC – EQS: 1,8 μg/l (Directive 2008/105/EC)
Kanadai vízminőségi határérték; MAC: 1150 μg/l (PAN)
EU MAC-EQS, felszíni víz: 1,8 μg/l (Directive 2008/105/EC)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

Víz: 0,02–0,32 µg/l
Üledék: <0,02 mg/kg
Szuszpendált anyag: nincs adat (ICPDR; JDS2)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut ökotoxikológiai tesztekben algákra nagyon toxikus, halakra toxikus.

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

LC50 (96h) hal, Morone saxatilis: 0,5 mg/l (PAN).
EC50 (120h) alga, Selenastrum capricornutum: 0,022 mg/l (BCPEPM)
LC50 (96h) hal, Oncorhyncnus clarki: 1,9 mg/l (PAN).
LC50 (96h) hal, Oncorhyncnus mykissi: 4,9 mg/l (PAN).
EC50 Scenedesmus quadricauda (zöld alga): 0,0027 mg/L (72 h) (PPDB)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NOEC (21d, Daphnia magna): 0,096 mg/L (PPDB)
NOEC (21 d) hal, Oncorhyncnus mykiss: 0,41 mg/l (PPDB)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

-

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Nyálkahártya, szem, bőr allergizáló. Szédülés, fejfájás, hányinger, hányás. Elektrolit háztartás zavara (PAN).
Vérben methemoglobint képez (Bordás, 2006; Journal of Pesticide Reform)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Nagyobb dózis után a szervezetből 48 óra elteltével abszorbeálódik és metabolizálódik, elsősorban a vizelettel választódik ki. 4 nap elteltével legnagyobb mennyiségben máj és vese szövetekben kimutatható (EPA; WSDOT)

Endokrin rendszert károsító

Lehetséges (PAN; UNDP/GEF)

Immunrendszert károsító

Igen (Journal of Pesticide Reform)

Szövetkárosító

-

Mutagén

Lehetséges (PAN). Igen (Journal of Pesticide Reform)

Karcinogén

Igen (EPA; PAN; UNDP/GEF). Nem (CPDB) Lehetséges (EU Pesticides database)

Reprotoxikus, teratogén

Igen (EXTOXNET; PAN) Lehetséges (WSDOT)

Akut toxicitási adatok (LD50)

LD50 (patkány, szájon át)= 4721 mg/kg (EPA)
LD50 (virginiai fogasfürj)= 940 mg/kg (EPA)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

NOEL patkány (2 y): 250 mg/kg (BCPEPM)

EGYÉB JELLEMZŐK

 

Nagyon toxikus a vízi szervezetekre; hosszú távú káros hatást okoz a vízi ökoszisztémákban (EU Pesticides database)
Veszélyes anyagok magyarországi jegyzékén szerepel (ÁNTSZ)
EU -elsőbbségi veszélyes anyaglistáján szerepel (L331/4, 2001)

- nincs adat

Source of description: 

Általános adatbázisok:

EPA http://www.epa.gov/pesticides/factsheets/chemical_fs.htm (Topical & Chemical Fact Sheets, US EPA)

EXTOXNET http://www.extoxnet.orst.ed u/ (The Extension Toxicology Network, )

ICPDR http://www.icpdr.org/ (International Commission for the Protection of the Danube River, Danube Surveys Database)

TOXNET http://toxnet.nlm.nih.gov/ (Toxicology Data Network, NLM US, National Library of Medicine)

CPDB http://potency.berkeley.edu/ (The Carcinogenic Potency Database (CPDB)),

 

Peszticides adatbázisok:

BCPEPM (British Crop Production Council, The e-Pesticide Manual) OMIKK

PAN (Pesticide Action Network – US environmental Defence) http://www.pesticideinfo.org/

EU PESTICIDES DATABASE – Active Substances (Directive 91/414/EEC) http://ec.europa.eu/sanco_pesticides/public/index.cfm?event=activesubsta...

PPDB (Pesticide Properties Database, developed by the the University of Hertfordshire, from the database that originally accompanied the EMA (Environmental Management for Agriculture) software (also developed by AERU), with additional input from the EU-funded FOOTPRINT project) http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/

 

Folyóiratcikkek, jelentések, könyvrészletek, online szakmai oldalak:

ÁNTSZ – Veszélyes anyagok magyarországi jegyzéke, www.antsz.hu

Bordás, I. (2006) Veszélyes anyagok, készítmények, peszticidek. OKBI Országos Kémiai Biztonsági Intézet, Budapest

JDS2 - Joint Danube Survey2 (2008) Final Scientific Report, ICPDR / International Commission for the Protection of the Danube River / www.icpdr.org

Journal of Pesticide Reform, http://www.pesticide.org/factsheets.html#pesticides

List of priority subtances in the field of water policy (2001) Official Journal of the European Communities, L331/4 15.12.2001

Ocskó, Z., Erdős, Gy. És Molnár, J. (2006): Növényvédőszerek, termésnövelő anyagok I–II.

WSDOT Roadside Vegetation Management Herbicide Fact Sheet DIURON (Washington State Department of Ttransportation, 2006 - http://www.wsdot.wa.gov/NR/rdonlyres/A8A7E00F-B0FC-440B-AF2A-7FC201DFB54...

UNDP/GEF Danube Regional Project, Inventory of Agricultural Pesticide Use in the Danube River Basin Countries, Annex 6 http://www.undp-drp.org/, http://www.undp-drp.org/pdf/Agriculture%20%20phase%201/Pesticides%20Inve...

 

Határértéklisták, rendeletek

219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet a felszín alatti vizek védelméről

10/2000. (VI.2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről

Criteria setting: Compilation of procedures and effect based criteria used in various countries, Directorate for Chemicals, External Safety and Radiation Protection, Ministry of Housing, Spatial Planning and Environment, Netherlands, 1995

Directive 2008/105/EC of European Parliament and Council on environmental quality standards in the field of water policy. http://ec.europe.eu/environment/water/water-dangersub/lib_pri_substances...

Swartjes, F.A. (1999) Risk based Assessment of Soil and Groundwater Quality in the Netherlands: Standards and Remediation Urgency, Risk Analysis, 19 (6), 1235–1249