Tetrahymena termophila

Source of the photo: 
Aswati Subramanian, Miami University
Author of the description: 
Farkas Orsolya
Tetrahymena thermophila

Tesztorganizmus neve

Latin név

Tetrahymena thermophila

Magyar név

Csillós állati egysejtű

Angol név

Tetrahymena thermophila

Rendszertani besorolás

-          ország

Protozoa [1]

-          törzs

Ciliophora [1]

-          osztály

Oligohymenophorea [1]

-          rend

Hymenostomatida [1]

-          család

Tetrahymenidae [1]

-          nemzetség/nem

Tetrahymena [1]

-          faj

Tetrahymena thermophila

Tesztorganizmus jellemzői

Élőhely

édesvízi tavak, tengervíz, üledék

Fontosabb külső jegyek

Szabad szemmel nem látható.

Apró puha testüket számos csilló borítja, és bonyolult mikrotubulus struktúrák jellemzik. A csillók a mozgást segítik. Alakjára a körteforma jellemző.

Sejtmagdimorfizmus jellemző rá. Két sejtmagot tartalmaz. A nagyobb sejtmag nem csíraképző makronukleusz, a kisebb sejtmag a csíraképző mikronukleusz. A mikro- és makronukleusz egyidőben látja el a citológiai és a biológiai funkciókat. [1] [3]

Táplálkozás

Algával általában.

Szaporodás

Ivaros szaporodás [3]

Egyéb fontosabb jellemzők

Népszerű tesztorganizmus, könnyű fenntarthatóság, rövid generációs idő.[1]

Szabványok és referenciák

Szabványosított tesztmódszer?

Protoxkit F™ [4] [5]

Szabvány típusa, száma

 

Nem szabványos tesztmódszerek

 

Környezettoxikológiai alkalmazás

Tesztorganizmus fenntartása

Vizes élőhely, 24-24,5 °C, PP tápoldatban [1]

Teszteléshez használt organizmus jellemzői

Az egyes sejtfelszíni receptorai megkötik a különböző állati eredetű hormonokat. [3]

Tesztorganizmus érzékenysége

toxikus szerves és illékony szerves vegyületek [3]

Tesztmódszer alkalmassága

közvetlenül: víz, üledék;  közvetve: talaj, levegő

Tesztelés elve

A vizsgálat alapja az élelmiszer szubsztrátum áramlásában a csillós biomassza optikai sűrűségének a mérése (OD). A mikroorganizmusok növekedésgátlását az élelmiszer szuszpenzió zavarossága jelzi (magasabb az OD érték, a kontroll mintához viszonyítva).

Átlagos növekedés gátlást 24 órás expozíció után 30 °C hőmérsékleten határozzák meg, és ebből fejezik ki a vizsgálati végpontok eredményeit. [5]

Tesztmódszer leírása

Szigorúan ellenőrzött törzstenyészetből származó állományt kell alkalmazni. F PROTOXKIT szabványos eldobható spektrofotometriai lemezbe kell pipettázni a kívánt vizsgálandó szubsztrátumot, melynek celláiban közvetlenül mérik az optikai denztitást. A teszt mellett minőség-ellenőrzést is végeznek referencia vegyi anyaggal a pontosság és a reprodukálhatóság ellenőrzésének céljából. [5]

Mérési végpontok

Növekedés gátlás, optikai denzitás (OD) [5]

Vizsgálati végpontok

EC50, NOEC, LOEC [5]

Vizsgálati végpont: irodalmi példák és adatok

Cianobaktérium virágzás vizsgálata során 24 óra kontaktidő elteltével az EC50 60,48 mikrogramm / liter [6]

A jégtelenítő sók (NaCl) városi talajokra és az útmenti fák egészségügyi állapotára gyakorolt hatásának vizsgálata során: EC50 : 26 mg Na+ /100 g száraz talaj

           EC50: 12 mg Cl- / 100 g száraz talaj [7]

Méréshez szükséges műszerek

Spektrofotométer [5]

Tesztek időigénye

akut (24 óra), (krónikus) [1] [5]

Egyéb

Megjegyzések

A tejtermékekben lévő koleszterint pro-vitaminokká alakítja át. [2]

Source of description: 

[1] Wikipedia http://en.wikipedia.org/wiki/Tetrahymena

[2] European Organization for Quality (Élelmiszervizsgálati Közlemények) http://eoq.hu/evik/evik03-2.pdf

[3] Török J. K.(2012) Bevezetés a protisztológiába. ELTE TTK Biológiai Intézet, Budapest http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/protisztologia/book.pdf

[4] Pauli, W., Berger, S. (2000) A new Toxkit microbiotest with the protozoan ciliate Tetrahymena. Springer US, 169-176 pp. http://link.springer.com/chapter/10.1007/978-1-4615-4289-6_16

[5] Ecotest, PROTOXKIT FTM http://www.ecotestsl.com/Flyers/protoxkitf.pdf

[6] TOXNET I. (Toxicology Data Network) http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~OJPg9q:2

[7] TOXNET II. http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~OJPg9q:5