Linuron

Source of the photo: 
Cornell University, Weed Ecology and Management Laboratory
Author of the description: 
Hattyár Dániel

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Linuron
3-(3,4-diklórfenil)-1-metoxi-1-metilurea

Vegyületcsoport

aromás szénhidrogének, fenilurea származékok

CAS szám

330-55-2

Molekulaképlet

C9H10Cl2N2O2

Megjelenés

fehér vagy színtelen, szagtalan kristályos vegyület [3]

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

gyomírtó, mezőgazdaság [4]

Elsődleges hatás

fotoszintézis inhibitor

Mellékhatások

bőr- és szemirritáció, karcinogén, hemolitikus hatás [3]

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

249,11 g/mol

Sűrűség

1,49 g/cm3

Olvadáspont

93 - 95 °C

Forráspont

180 -190 °C

Gőznyomás

5,1 x 10-3 Pa 20 °C

Vízoldhatóság (DT50)

52,7 mg/l, pH 5, 20 °C [1]
63,8 mg/l, pH7, 20 °C [1]
74,5 mg/l, pH9, 20 °C [1]

Stabilitás

pH=5 1220 nap
pH=7 1460 nap
pH=9 1080 nap

Hidrolízis

nem hidrolizál [2]

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

2,0 x 10-4 Pa m3 mol-1

Kow

logPow = 3

Koc  [l/kg]

860

pKa

nem disszociál vizes közegben

BCF, biokoncentráció

13-49 (alacsony-közepes)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Levegőben fotooxidációs DT50 = 0,26 nap

Biodegradálhatóság és
metabolitok

DT50 víz: 48 nap
DT90 víz: 160 nap
DT50 víz+üledék rendszer: 46 nap
DT90 víz+üledék rendszer: 153 nap
Max. 25%-a található üledékben 14 nap múlva.

metabolitok kevesebb mint 10%-ban maradnak vissza (főleg N'-(3,4-diklórfenil)-N-metoxiurea, N'-(3,4-diklófenil) urea és N'-(6-hidroxi-3,4-diklórfenil) urea) [1]

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

a becsült környezeti koncentráció 18 ppb

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss) LC50 = 3,15 mg/l (4 nap) [1]
Vízibolha (Daphnia magna) EC50 = 0,1 mg/l (1 nap) [1]
Zöld alga (Scenedesmus subspicatus) EC50 = 0,016 mg/l (3 nap) [1]
Apró békalencse (Lemna minor) EC50 = 0,007 mg/l (5 nap) [1]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

Szivárványos pisztráng (Oncoryhnchus mykiss) NOEC = 0,1 mg/l (21 nap) [1]
Vízibolha (Daphnia magna) NOEC = 0,31 mg/l (21 nap) [1]

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Vitginiai fogasfürj (Colinus virginianus) LC50 = 1250 ppm [1]
Tőkés réce (Anas platyrhynchos) LC50 = 3083 ppm [2]
Japán fürj (Coturnix japonica) LC50 >5,000 ppm [2]
Fácán (Phasianus colchicus) LC50 = 3438 ppm [2]
Háziméh (Apis mellifera) LD50 = 120,86 μg/méh [2]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

Vitginiai fogasfürj (Colinus virginianus) NOEC = 100 ppm [1]

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

bőr- és szemiritáció, haemolitikus hatás, methaemoglobin képzés, hemosiderin képzés [3]

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

metabolizmus a májban, exkréció vizelettel széklettel [2]

Endokrin rendszert károsító

igen
gyenge antiandrogén hatás [3]

Immunrendszert károsító

nem [2]

Szövetkárosító

igen
főleg lágy szövetek (kis mértékben) [2]

Mutagén

nem
Ames mutagenitási teszt alapján [4]

Karcinogén

igen
Patkány: Leydig-sejt adenoma, méh adenocarcinoma
és petefészek daganatok.
Egér: hepatocellularis adenomák [1]

Reprotoxikus, teratogén

Nyúl (Lepus europaeus): bizonyos dózisban
(0,8-1,0 mg/kg reprotoxikus, 10 mg/kg teratogén) [1]

Akut toxicitási adatok (LD50)

Patkány:
szájon át LD50 = 1146-1508 mg/kg testtömeg
bőrön át LD50 >2000 mg/kg testtömeg
inhaláció LD50 > 0,849 mg/liter (maximálisan elérhető koncentráció ) [1]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

Kutya:
szájon át NOEL = 0,9 mg/kg testtömeg/nap (90 napos expozíció)

Patkány:
bőrön át NOEL = 30 mg/kg testtömeg/nap (21 napos expozíció) 
inhaláció NOEL = 0,08 mg/l

Patkány LOEL = 1,3 mg/kg/nap [1]

EGYÉB JELLEMZŐK -

 

 

Source of description: 

[1] European Commission - Health & Consumer Protection Directorate-General
Review report for the active substance linuron
http://ec.europa.eu/food/plant/protection/evaluation/existactive/list1-30_en.pdf

[2] EPA - United States Environmental Protection Agency
Reregistration Eligibility Decision (RED)- Linuron
http://epa.gov/oppsrrd1/REDs/0047.pdf

[3] Spectrum Laboratories
Chemical Fact Sheet - Linuron
http://www.speclab.com/compound/c330552.htm

[4] EXTOXNET - Extension Toxicology Network
Pesticide Information Profile
http://pmep.cce.cornell.edu/profiles/extoxnet/haloxyfop-methylparathion/linuron-ext.html

[5] Cornell University
Weed Ecology and Management Laboratory
http://weedecology.css.cornell.edu/herbicide/herbicide.php?id=15