Karbendazim

Source of the photo: 
http://www.ketesaruk.hu/webimages/_mereg/carbendazim.jpg
Author of the description: 
Rajnai Tamás
karbendazim

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Karbendazim
metil-1H-benzimidazol-2-il-karbamát

Vegyületcsoport

benzimidazol-származék, peszticid

CAS szám

10605-21-7

Molekulaképlet

C9H9N3O2

Megjelenés

világosszürke por

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Széles spektrumú gombaölő szer, sósavas sójának 4,7%-os oldatát szilfavész ellen alkalmazzák Eertavas néven - (GESTIS-Stoffdatenbank)

Elsődleges hatás

gátolja a csírák kialakulását és a micellák növekedését - (TOXNET)

Mellékhatások

Embereken:Karcinogén, szaporodási hatások (spermaszám csökkenés) - (PPDB)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

191,19 g/mol - (GESTIS-Stoffdatenbank, EMolecules)

Sűrűség

1,45 g/cm3 - (TOXNET)

Olvadáspont

302-307 °C (bomlik) - (GESTIS-Stoffdatenbank)
300 °C - ChemID

Forráspont

forrás előtt bomlik - (PPBD)

Gőznyomás

7,50E-10 Hgmm - (ChemID)

Vízoldhatóság

Eltérő adatok:
29 mg/L (24 °C-on) - (ChemID)
8mg/L - (GESTIS-Stoffdatenbank, PPDB)

Stabilitás

Stabil: 50°C alatt min. 2 évig, 20000 luxnak kitéve min. 7 napig - (TOXNET) 

Hidrolízis -

Oldhatóság:

29 mg/L (ChemID)

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

2,12E-11 atm×m3/mol - (ChemID)

Kow

log Kow = 1,52 (HSDB)

Koc  [l/kg]

350 (TOXNET)

pKa

4,2 (ChemID)

BCF, biokoncentráció

0,6-3,5 (PPDB)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Hidrolízises felezési ideje 22 °C-on több mint 35 napos pH 5-7 között, 9-es pH-n több mint 124 nap (TOXNET)

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Normál körülmények között lassan biodegradálható, előkezelt talajok gyorsíthatják biológiai lebontását (TOXNET)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Földtani: 0,1 mg/kg, felszín alatti vizekre: 0,1 μg/l (kockazatos.hu) 

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

0,6 mg/nap volt és az átlagos napi bevitel 0,05 mg/nap, kísérletben vizsgált emberi bevitel élelmiszerekkel (kockazatos.hu)

2000-ben minden harmadik körtében, a vizsgált almák 16%-ban, és az almalevek több mint negyedében (27%) találtak karbendazim hatóanyag maradékot (kockazatos.hu)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Tengeri szennyezőanyag - (TOXNET, PPDB)

A karbendazim valószínűleg nagyon kis mértékben adszorbeálódik a vízben lebegő szilárd szemcséken és az üledéken. Vízfelszínről való párolgása sem jelentős. A lehetséges biokoncentráció vízi szervezetekben alacsony,és a karbendazim biológiai lebontása vízi környezetben nem várható. Vizekben a körülményektől függően  2-25 hónap a felezési ideje. (kockazatos.hu)

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Americamysis bahia, LC50 = 0,086mg/L (96 órás)
Daphnia magna, EC50 = 0,15 mg/L (48 órás) (TOXNET)
Daphnia magna = LC50 0,27 mg/l (96 órás teszt) - (TOXNET)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

Chironomus riparius, NOEC = 0,0133 mg/L (28 nap) (PPDB)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

emlősök (patkányokon, 4 órás teszt, inhalálással): LC50 > 5,8 (PPDB)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

földigiliszta, NOEC = 1,0 mg/kg (14 nap) (PPDB)

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Karcinogén, mutagén (gén és kromoszóma hatások) (ChemID)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Egyszeri orális 3mg/kg-os bevitel 66%-a távozik a szervezetből a vizelettel(TOXNET)

Endokrin rendszert károsító

lehet (PPDB) 

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

Nem (PPDB, TOXNET, Pesticide Info)

Mutagén

Igen (ChemID)

Karcinogén

Lehet (PPDB, TOXNET, Pesticide Info)

Reprotoxikus, teratogén

-

Akut toxicitási adatok (LD50) (orális alkalmazás esetén)

kutya: LD50 >2500 mg/kg (ChemID)
egér: LD50 = 7700mg/kg (ChemID)
nyúl: LD50 = 8160 mg/kg (ChemID)
csirke: LD50 = 1800 mg/kg (ChemID)
patkány: LD50 = 6400 mg/kg  (ChemID)
madarak - orális: LD50 = 10,996 mg/kg (TOXNET)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

Egyéb:

NaNO3-mal együtt karcinogén

2006/135/EK bizottsági irányelv hatálya alatt

Az USA-ban nem engedélyezett szer

2011 májusában újabb 3 évre engedélyezte (2011/58/EU irányelv)a karbendazim használatát az EU-ban