Etil-dipropil-tiokarbamát (EPTC)

Source of the photo: 
Plant & Soil Sciences eLibrary: http://passel.unl.edu/pages/informationmodule.php?idinformationmodule=1057703469&topicorder=2&maxto=6&minto=1
Author of the description: 
Wekler Mihály István
EPTC szerkezeti képlet

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Etil-dipropil-tiokarbamát (EPTC)
S-etil-dipropiltiokarbamát 

Vegyületcsoport

Herbicid

CAS szám

759-94-4

Molekulaképlet

C9H19NOS

Megjelenés

Színtelen, esetleg halványsárga, erős szagú folyadék

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Szelektív tiokarbamát, amelyet gyomirtásra használnak burgonya, kukorica, bab, borsó stb. termesztése során. A gyomnövények megjelenésének megelőzéséhez alkalmazzák, öntözővízhez keverve vagy közvetlenül a talajba beleforgatva.

Termékek, melyek tartalmazzák: Alirox, Eptam, Eradicane, Eradicane Extra, Genep, Genep Plus és Shortstop  [EXTOXNET]

Elsődleges hatás

-

Mellékhatások

-

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

189,319 g/mol [WebQC.org]

Sűrűség

0,968g/cm3 [ChemNet]

Olvadáspont

116°C [ChemicalBook.com]

Forráspont

127°C/20 Hgmm [Gowan]
254,4°C/760 Hgmm [ChemNet]

Gőznyomás

0,032 hPa 25 °C-on [Sigma-Aldrich]

Vízoldhatóság

0,375 g/100 mL [ChemNet]

Stabilitás

Stabil, erős oxidálószerek bontják. [ChemicalBook.com]

Hidrolízis

-

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

1,6 X 10-5 atm-cu m/mol [HSDB]

Kow

3,21 [Sigma-Aldrich]

Koc  [l/kg]

170-280 [HSDB]

pKa

-

BCF, biokoncentráció

37-110 [HSDB]

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Magas hőmérsékleten bomlásnak indulhat, ez toxikus gázok keletkezésével jár [Gowan]

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Féléletidő talajban: 6-32 nap (legtöbb talaj esetében 6 nap). Növényekben gyorsan lebontódik széndioxidra és természetben is előforduló összetevőkre.[EXTOX]

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Carassius auratus (aranyhal) (96 h), LC50 = 24-32 mg/l
Daphnia magna (vizibolha) (48 h), EC50 = 6,4 - 14,0 mg/l
Pseudokirchneriella subcapitata (96 h), EC50 1,4 mg/l
[Sigma-Aldrich]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

Növekedésgátlás, Pseudokirchneriella subcapitata:
LOEC = 6,25 mg/l (96 h) [Sigma-Aldrich]

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Patkány, orális LD50 = 1632 mg/kg testtömeg [EXTOXNET]
Nyúl, bőrfelületen LD50 = 2750 mg/kg testtömeg
Patkány, belégzés LC50 = 10,3 mg/L levegő (4 h)
[Gowan]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

 

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Belégzés esetén: rossz közérzet, fejfájás, rosszullét
Bőrrel való érintkezés: irritáció, vörösödés
Szembe kerülés esetén: irritáció, vörösödés
[PAN]

Kutyákon16 héten keresztül végzett 45mg/kg/nap EPTC etetési kísérlet eredménye: agyi kolineszteráz ihnibíció, elváltozások a tápcsatornában és izomrendszerben. [EXTOX]

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Orális, 0,6mg-os patkányoknak adott dózis esetében: 8% vizelettel, 4% ürülékkel, 85% kilégzés során távozott szervezetükből. 100,6 mg-os dózis esetében: 36% vizelettel, 11% ürülékkel, 38% kilégzés során. [PubChem]

Endokrin rendszert károsító

Kolineszteráz inhibitor [EXTOX]

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

Ideg-, izom- és szívizomszövet károsító hatás [EXTOX]

Mutagén

Nincs mutagén hatása [EXTOX]

Karcinogén

Karcinogén hatás nem valószínűsíthető [PAN ,Gowan, PubChem]

Reprotoxikus, teratogén

100-300 mg/kg/nap etetési kísérletek alapján nem valószínűsíthető teratogén ill. reprotoxikus hatás emberre [EXTOX]

Akut toxicitási adatok (LD50)

Egér, orális LD50 = 3160 mg/kg [EXTOX]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

Engedélyezés:

Magyarországon felhasználható növényvédő szer hatóanyag
[10. számú melléklet a 6/2001. (I. 16.) FVM rendelethez]

- nincs adat

Source of description: 

Adatbázisok:

ChemicalBook.com - http://www.chemicalbook.com/ChemicalProductProperty_EN_CB4169538.htm

ChemNet - http://www.chemnet.com/cas/hu/759-94-4/EPTC.html

EXTOXNET - http://extoxnet.orst.edu/pips/eptc.htm

HSDB Hazardous Substances Data Bank - http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~VX5j3y:1

PAN Pesticides Database -http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC35088#Toxicity

PubChem compound - http://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?q=all&cid=12968

Honlapok:

Columbia Analytical Services honlapja - http://www.caslab.com/Eptam_CAS_759-94-4/

Gowan termékdokumentáció - http://www.chemblink.com/MSDS/MSDSFiles/759-94-4_Gowan.pdf

Sigma-Aldrich termékdokumentáció - http://www.chemblink.com/MSDS/MSDSFiles/759-94-4_Sigma-Aldrich.pdf

WebQC.org - http://www.webqc.org/mmcalc.php

Rendeletek:

10. számú melléklet a 6/2001. (I. 16.) FVM rendelethez