Cikloát

Source of the photo: 
http://www.google.hu/imgres?q=cikloat&um=1&hl=hu&tbm=isch&tbnid=oMsSqGg_NLDv7M:&imgrefurl=http://rupest.ru/ppdb/cycloate.html&docid=NrPuWzwGd0GSrM&itg=1&imgurl=http://rupest.ru/images/structure/188.gif&w=491&h=209&ei=BbC5Tr-THejN4QS77rytCA&zoom=1&iact=rc&dur=258&sig=103564272541764368733&page=1&tbnh=72&tbnw=168&start=0&ndsp=15&ved=1t:429,r:8,s:0&tx=64&ty=47&biw=1024&bih=614
Author of the description: 
Pardi Balázs
Cikloát szerkezeti képlete

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA

Név
IUPAC név

Cikloát
S-etil-ciklohexil(etil)tiokarbamát[3.]

Vegyületcsoport

tiolkarbonát

CAS szám

1134-23-2 [1.]

Molekulaképlet

C11H21NOS [1.]

Megjelenés

Folyékony [4.]

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Növényvédőszer, herbicid [4.]

Elsődleges hatás

Gátolja a lipid anyagcserét [2.]

Mellékhatások

Növekedésgátlás, hajtáscsúcs torzulás [2.]

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

215,4 g/mol [2.]

Sűrűség

1,0239 20 °C-on [2.]

Olvadáspont

11,5 °C [2.]

Forráspont

145-146 °C 13mbar-on [2.]

Gőznyomás

1,6 x 10-3 Hgmm (25°C) [2.]

Vízoldhatóság

95 mg/L 25 ºC-on [2]

Stabilitás

-

Hidrolízis

Előfordul, hogy 5,0; 7,0 esetleg 9,0 pH mellet akár 40 fok fölött indul be, vízben is [2.]

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

4,8 x 10-6 m3-atm/g-mol [2.]

Kow

logKow = 3,88 [6.]

Koc  [l/kg]

345-800 [6.]

pKa

-

BCF, biokoncentráció

190 (számolt) [6.]

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Vízben hidrolizál, felezési idő 30 napon túl[2.]
Vízben 30 nap után degradálódik de pontos adat nem található.
Fotolízis: 30 nap után kevesebb mint 10%-a degradálódik[2.]

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Anaerob laboratóriumi kísérletben féléletideje 192 nap vízben és 68 nap talajban.

76 mm mélyen vályog talajban 70-80 °C hőmérsékleten 70 nap alatt a cikloát 83%-a eltűnt, míg 40 °C-on csupán 32%-a. [6.]

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

-

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

szivárványos pisztráng (Oncorhynchus mykiss), 96h, LC50 > 1.000 mg/l [5.]

kékkopoltyús naphal (Lepomis macrochirus), 96h, LC50 > 100 mg/l [5.]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

 patkány, LC50 > 4,7 mg/l, aeroszol formában, belélegezve [5.]

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Mutagén
Kalcinogén[2.]

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

-

Endokrin rendszert károsító

Nincs tartós károsodás[2.]

Immunrendszert károsító

Nincs tartós károsodás[2.]

Szövetkárosító

-

Mutagén

Igen[3.]

Karcinogén

Igen[3.]

Reprotoxikus, teratogén

-

Akut toxicitási adatok (LD50)

Nyúlra:
bőrön keresztül LD50 ≥ 4640 mg/kg[3.]
szájon LD50 = 2000-3190 mg/kg[3.]

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

-

EGYÉB JELLEMZŐK

 

-

Source of description: 

1.pmep.cce.cornell.edu-PMEP Pesticide Management Education Program, Copyright © Cornell University 2008

2.kirkmanlabs.com-All contents copyright © 2011 Kirkman® Group, Inc.

3.www.cdpr.ca.gov-Copyright © 2010 State of California

4.www.chem.science.unideb.hu-KÉMIAI INTÉZET-DEBRECENI EGYETEM-TERMÉSZETTUDOMÁNYI KAR

5. https://team.solutia.com/sites/msds/Therminol%20MSDS%20Documents/367EEN.pdf-Safety Data Sheet;Product name HB-40®/00

6. HSDB - Hazardous Substance Data Bank, http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/htmlgen?HSDB