Karbaril

Source of the photo: 
http://esis.jrc.ec.europa.eu/
Author of the description: 
Dalos Andrea
karbaril

 

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

karbaril
1-naftil-metilkarbamát (IUPAC)

Vegyületcsoport

karbamid

CAS szám

63-25-2

Molekulaképlet

C12H11NO2  (ESIS)

Megjelenés

szürkésfehér por (IUPAC)
színtelen, szilárd (NCCOS)
szilárd megjelenés (SA)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

rovarirtó, növényi növekedés szabályzása, féreg eltávolítás, növény ritkítása (PAN)
Példa termékekre, amiben alkalmazzák:

  • Sevin XLR
  • Septene
  • Karbaspray
  • Devicarb (IUPAC)

Elsődleges hatás

féreg eltávolítás, növény ritkítása (PAN)

Mellékhatások

tengeri szennyezőanyag (PAN)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

201,22 g/mol 

Sűrűség

1,21 g/ml (IUPAC)
1,232 g/cm3 (SA)

Olvadáspont

138 Co (IUPAC)
142 Co (NCCOS)
142 - 146 °C (SA)

Forráspont

210 Co (IUPAC)
315 Co (NCCOS)

Gőznyomás

0,0416 mPa (25 Co-on) (IUPAC)
< 0,01 hPa (25 Co-on) (SA)

Vízoldhatóság

9,1 mg/l (20Co-os vízben) (IUPAC)
116 mg/l (PAN)
40 mg/l (30Co-os vízben) (NCCOS)
50 mg/l (20Co-os vízben) (NCCOS)
120 mg/l (20Co-os vízben) (NCCOS)

Stabilitás

Az ajánlott tárolási feltételek mellett kémiailag stabil. Hűvös helyen kell tárolni. A tartályt száraz és jól szellőző helyen szorosan zárva kell tartani. Kerülendő anyagok: erős oxidálószerek. Tűz esetén keletkező veszélyes bomlástermékek. - Szén-oxidok, nitrogén-oxidok (NOx) (SA)

Hidrolízis

12 nap (20 Co-on, pH:7) DT50 (PAN)

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

9,20 x 10-5 Pa m3/mol (25 Co-on)
4,5 x 10-4 [dimenziómentes] (20 Co-on) (IUPAC)

Kow

102,31- 102,81 (NCCOS)
102,29 – 102,81 (NCCOS)
64.6 - 229.1 (NCCOS)
102,3 (NOAA)

Koc  [l/kg]

300  (IUPAC)
326  (PAN)
102,02 – 102,59 (NCCOS)
205 – 457,1 (NCCOS)
102,5 (NCCOS)

pKa

10,4 (25 Co-on) (IUPAC)

BCF, biokoncentráció

44 (IUPAC)
34 (SA)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

-

Biodegradálhatóság és
metabolitok

-

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

C ≥ 0,25 % (ESIS)
vízben nincs határértéke  (IUPAC)

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

-

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

NCCOS:
Chlorella spp. EC20 = 1 mg/l (10d)

SA:
Oncorhynchus mykiss (Szivárványos pisztráng), LC50 = 0,056 mg/l (96h)
Pimephales promelas, NOEC = 0,68 mg/l (7d)
Daphnia magna, EC50 = 0,0015 mg/l (48h)
Pseudokirchneriella subcapitata, LOEC = 5,03 mg/l (6d)

NCCOS:
Callianassa californiensis, EC50 = 130 µg/l (24h)
Cancer magister, EC50 = 485 µg/l (24h)
Daphnia pulex EC50 = 6,4 µg/l (48h)
Hemigrapsus oregonensis, EC50 = 270 µg/l (24h)
Callianassa californiensis, LC50 = 30 µg/l (48h)
Ceriodaphnia dubia, LC50 = 11,6 µg/l (48h)
Gammarus lacustris, LC50 16 µg/l
Gammarus pulex, LC50 = 0,029 mg/l (48h)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

NCCOS:
Daphnia magna, NOEC = 5 µg/l
Gammarus fasciatus, NOEC = 26 µg/l (96h)
Orconectes nais
, NOEC 8,6 µg/l (96h)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Izomgyengeség, izzadás, szédülés, rossz közérzet, fejfájás, nyáladzás, hányinger, hányás, hasi fájdalom és hasmenés, központi idegrendszeri depresszió és tüdő ödéma (PAN)

A kolinészteráz inhibitorok a következőket okozhatják: fokozott nyálkiválasztás és tüdővizenyő, könnyezés, homályos látás, széklet- visszatartási képtelenség, hasmenés, remegés, ataxia, izzadás, hipotermia, lassult szívműködés és/vagy a vérnyomás csökkenése. Mindez a kolinerg idegekre való hatás eredménye, fejfáfás, émelygés, hányás, szédülés, álmosság, konfúzió, gyengeség, izomgörcsök/rángások, a pupilla méretének változása, láz, rohamok, koordinálatlanság (SA)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

Gyorsan lebomlik a májban és a vizelettel együtt távozik a szervezetből. (NPIC)

Endokrin rendszert károsító

igen (IUPAC)

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

nem (IUPAC)

Karcinogén

lehetséges (IUPAC)
nem bizonyított (SA)

Reprotoxikus, teratogén

igen (PAN)
nem (NPIC)

Akut toxicitási adatok (LD50)

patkány, LD50 = 500-850 mg/kg (NCCOS)
LD50 = 614 mg/kg (IUPAC) –emlősökre (A5 RAT) vonatkozó adat

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

 NOEL = 3,73 mg/kg  (IUPAC) –emlősökre (A4 DOG) vonatkozó adat

EGYÉB JELLEMZŐK

 

R 20/22 – Belélegezve és lenyelve ártalmas
R 40 – A rákkeltő hatás korlátozott mértékben bizonyított
R 50 – Nagyon mérgező a vízi szervezetekre
S 2 – Gyermekek kezébe nem kerülhet
S 36/37 – Megfelelő védőruházatot és védőkesztyűt kell viselni
S 46 – Lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni, az edényt/csomagolóburkolatot és a címkét az orvosnak meg kell mutatni
S 61 – Kerülni kell az anyag környezetbe jutását. Speciális adatokat kell kérni/Biztonsági adatlap
(ESIS)

- nincs adat

Source of description: 

ESIS European chemical Substances Information System
http://esis.jrc.ec.europa.eu/

IUPAC  global availability of information on agrochemicals, http://sitem.herts.ac.uk/aeru/iupac/115.htm

PAN Pesticides Database – Chemicals, http://www.pesticideinfo.org/Detail_Chemical.jsp?Rec_Id=PC32816

NCCOS Center for Coastal Environmental Health and Biomolecular Research http://www.chbr.noaa.gov/easi/data/contaminant_detail.aspx?contamid=40

SIGMA-ALDRICH Material Safety Data Sheet:
http://www.sigmaaldrich.com/catalog/DisplayMSDSContent.do

NPIC National Pesticide Information Center
http://npic.orst.edu/factsheets/carbgen.pdf