Deltametrin

Source of the photo: 
http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Deltamethrin-2D-skeletal.png
Author of the description: 
Varga Krisztina
Deltametrin

HATÓANYAG NEVE, KÉPLETE, MEGJELENÉSI FORMÁJA 

Név
IUPAC név

Deltametrin
(S)-α-cian-3-fenoxibenzil (1R,3R)-3-(2,2-dibromvinil)-2,2-dimetilciklopropankarboxilat (1)

Vegyületcsoport

Piretroid (1)

CAS szám

52918-63-5

Molekulaképlet

C22H19Br2NO3(1)

Megjelenés

színtelen, fehér, vagy enyhén bézs színű por (2)

ALKALMAZÁS, HATÁSOK

Alkalmazás,
felhasználási terület

Rovarölő hatású szer, számos kártevő (lepkefélék, egyenesszárnyúak, fedelesszárnyúak, kétszárnyúak, atkák) ellen hatásos. Az egyik legyakrabban használt szúnyogirtó szer maláriafertőzött területeken. Állatok külső paraziták elleni védelmére is használatos.(5)

Elsődleges hatás

Rovarirtó

Mellékhatások

Bőrkiütést, bőrirritációt okozhat (3) (4)

FIZIKAI-KÉMIAI TULAJDONSÁGOK

Moláris tömeg

505,21 g/mol (3)

Sűrűség

0,55 g/ml (1)

Olvadáspont

101°C (1)

Forráspont

forrás előtt bomlik (1)

Gőznyomás

0,0000124 mPa 25°C (1)

Vízoldhatóság

0,0002 mg/l 20°C (1)

Stabilitás

Stabil pH5-től 7-ig

Hidrolízis

Stabil pH5-től 7-ig, pH 8: DT50 31 nap, pH 9: DT50 2.5 nap 25°C (1)

Fizikai, kémia, biológiai állandók

H, Henry-állandó

3,10 X 10-02 Pa*m3/mol 25°C (1)

Kow

log Kow= 6,20 (3)

Koc  [l/kg]

10240000 (1)

pKa

nem disszociál (1)

BCF, biokoncentráció

1400 (1)

VISELKEDÉSE A KÖRNYEZETBEN

Abiotikus degradálhatóság és
metabolitok

Hexános vagy acetonitriles vízben fotolízisen megy keresztül 295 nm-nél nagyobb UV sugárzás hatására(3)
DT(50)=48 pH7 (1)

Biodegradálhatóság és
metabolitok

Biodegradálható

Laboratóriumi mérések: DT50 18-35nap, DT90 58-117 nap, Helyszíni mérések: DT50 1-4 hét, DT90 1 hónaptól 1 évig (1)

KÖRNYEZETMINŐSÉGI KRITÉRIUMOK

Határértékek

Valamennyi kérődzőben a megengedett maximális maradékanyag:

10 μg/kg

50 μg/kg

10 μg/kg

10 μg/kg

20 μg/kg

Izomban

Zsírban

Májban

Vesében

Tejben

Uszonyos halakban: 10 μg/kg - Európai Unió 2377/90/EGK rendelete (6)

 

MÉRT KONCENTRÁCIÓJA A KÖRNYEZETBEN

Koncentrációja a környezetben (mérési adat)

A Vemmenhog vízgyűjtő (Svédország) területéről származó talajmintákban a mért átlagos koncentrációja 20 ug/kg volt, miután 1 kg/évnyi mennyiséget bocsátottak ki a területre 2 éven keresztül. (3)

ÖKOSZISZTÉMÁRA GYAKOROLT HATÁS

Vízi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

Zebradánió (Brachydanio rerio): LC50 = 2,0 μg/l (96 óra)(3)

Ponty (Cyprinus carpio): LC50 = 1,84 μg/l (96 óra)(3)

Naphal (Lepomis gibbosus): LC50 = 0,58 μg/l (96 óra)(3)

Vízibolha (Daphnia magna): EC50 = 0,56 μg/l (48 óra) (3)

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

Vízibolha (Daphnia magna): NOEC = 0,0041 mg/l (21 nap)(1)

Szárazföldi ökoszisztémára gyakorolt hatások

 

Akut toxicitási adatok (LC50, EC50)

-

Krónikus toxicitási adatok (NOEC, LOEC)

-

EMBERRE GYAKOROLT HATÁS

Általános káros hatások

Neurotoxikus hatások, endokrin rendszer károsítása (1)

R23/25: Belélegezve és lenyelve mérgező (5)

Lebontás az emberben, távozása a szervezetből

A szervezetben észter hidrolízis, oxidáció és konjugáció folyamatain keresztül bomlik le. Nem mutat tendenciát a szövetekben való felhalmozódásra. (3)

Endokrin rendszert károsító

Igen (1)

Immunrendszert károsító

-

Szövetkárosító

-

Mutagén

Nem (1)

Karcinogén

Nem (3)

Reprotoxikus, teratogén

Nem megállapított.

Akut toxicitási adatok (LD50)

Egér (hím): LD50: 21 mg/kg (orális) (3)
Patkány (hím): LD50: 52 mg/kg (orális) (3)
Patkány (hím): LD50: 700 mg/kg (bőrön)(3)
Madarak: LD50 > 2250 mg/kg  (1)
Méhek: LD50: 0,0015 mg/kg (48 óra) (1)

Krónikus toxicitási adatok (NOEL, LOEL)

Emlősök:
NOEL =  2,5 mg/kg (1)

EGYÉB JELLEMZŐK

 

 

Source of description: 

(1) PPDB - Pesticides Properties DataBase
http://sitem.herts.ac.uk/aeru/footprint/en/index.htm

(2) EXTOXNET - Extension Toxicology Network - Pesticide Information Profiles
http://extoxnet.orst.edu/pips/deltamet.htm

(3) National Library of Medicine HSDB Database
http://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-bin/sis/search/f?./temp/~HHt1KW:1

(4) ESIS - European chemical Substances Information System
http://esis.jrc.ec.europa.eu/?LANG=hu&GENRE=CASNO&ENTREE=78-83-1

(5) Kockazatos.hu http://kockazatos.hu/anyag/deltamethrin

(6) European Comission http://ec.europa.eu/health/files/eudralex/vol-5/reg_2010_37/reg_2010_37_hu.pdf